Newsy:

znalezionych: 1386 na 278 stronach
« poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - następna »

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Sękowej imienia i sztandaru.

15 marzec 2024r. zapisał się na kartach historii Sękowej jako niezwykły i bardzo ważny dzień dla całej społeczności. Była to długo wyczekiwana data przez całą społeczność szkolną, bowiem to właśnie tego dnia nastąpiło uroczyste nadanie naszej szkole imienia Pionierów Przemysłu Naftowego oraz przekazanie i poświęcenie Sztandaru.
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Sękowej, była miejscem oficjalnej uroczystości z nadaniem imienia oraz uroczystym wręczeniem i przekazaniem sztandaru.
Dyrektor Szkoły Bożena Bernasiewicz, powitała zaproszonych gości, przedstawiła historię 150 rocznicy powstania szkoły w Sękowej oraz zapoznała z historią Pionierów Przemysłu Naftowego. W dalszej części wystąpienia przedstawiła, dlaczego dokonano takiego wyboru. Wszystko oparte było o konsultacje. Do Rady Gminy w Sękowej wpłynął wspólny wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, dlatego uchwała była już tylko pewnego rodzaju formalnością. Podczas uroczystości przewodniczący Rady Gminy Bogusław Moroń jeszcze raz odczytał treść dokumentu, który poparli wszyscy radni.

W uroczystości obok społeczności szkolnej, rodziców i przyjaciół szkoły wzięli udział m.in. radna Sejmiku Woj. Mał. Jadwiga Wójtowicz, przedstawicielka Krakowskiego Kuratora Oświaty Małgorzata Lenartowicz, starosta gorlicki Maria Gubała, wójt gminy Małgorzta Małuch , sekretarz gminy Michał Diduch, radni na czele z przewodniczącym Rady Gminy Bogusławem Moroniem, księża, byli dyrektorzy szkoły, sołtysi, sponsorzy a także dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Sękowa.

Dyrekcja szkoły zadbała o odpowiednią oprawę wydarzenia, a uczniowie przedstawili wspaniały program artystyczny, nawiązujący do ciężkiej pracy ludzi przemysłu naftowego na ternie naszej gminy. Na zakończenie koncertu nauczyciele, rodzice i młodzież wnieśli kilkadziesiąt fotografii ludzi pracujących w przemyśle naftowym na naszym terenie. Ten wspaniały program, który został nagrodzony owacjami na stojąco, został przygotowany pod kierunkiem p. Dominiki Kubala.
Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia wprowadzenia pocztu sztandarowego. Poczet Rady Rodziców przekazał go Pani Dyrektor, która podziękowała za ten cenny dar i zapewniła, że stanie się on symbolem wartości będących fundamentem pracy szkoły. To właśnie ona wręczyła ten symbol najwyższych wartości w prawowite ręce uczniów. Ci zapewnili, iż otoczą go powszechnym szacunkiem i czcią.

Po odśpiewaniu ,,Mazurka Dąbrowskiego”, nastąpił szczególnie doniosły moment - duchowni poświęcili sztandar szkoły. Przedstawiciele każdej z klas złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.
Jedna z uczennic powiedziała: ,,Jako społeczność szkolna jesteśmy niezwykle dumni, że możemy nosić imię Pionierów Przemysłu Naftowego” i obiecujemy, że będziemy godnie reprezentować naszych patronów w środowisku Sękowskiej oświaty i nie tylko.
Dziś szkoła w Sękowej to dobre miejsce do kształcenia dzieci i młodzieży. W ostatnich latach placówka cieszyła się, i nadal przecież się cieszy, z bardzo dobrych wyników i osiągnięć - tych wewnętrznych, jak i zarówno zewnętrznych. Uczniowie obok zdobywania dobrych ocen, wiele razy udowadniali, że są świetnie przygotowani do różnych konkursów i olimpiad.
Głos zabrali zaproszeni goście, wszyscy ciepło i serdecznie wypowiadali się o naszej szkole, a na ręce Pani Dyrektor złożyli pamiątkowe upominki. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej trzy dni temu, długoletniej Pani Dyr. tej szkoły Krystyny Czocher.
Po przemówieniach wyprowadzono poczty sztandarowe, a zebranych gości zaproszono na poczęstunek Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła serdeczne podziękowania osobom i instytucjom za okazaną pomoc i wsparcie finansowe na rzecz działań związanych z organizacją uroczystości nadania imienia placówce oraz zakupieniem sztandaru - symbolu naszej szkoły.
Podziękowała tym, którzy przyczynili się do przygotowania tej doniosłej uroczystości. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że był to dzień, na który długo czekała szkoła w Sękowej, ale też dzień, który już na zawsze pozostanie w pamięci tu obecnych.

Od autora

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że szkoły, uczelnie, czasami jeszcze zakłady pracy, mają swoich patronów. W statutowych nazwach tych instytucji znaleźć można z dumą noszone imiona tychże najczęściej bardzo znanych postaci. W historii państwa polskiego szczególną wagę odgrywa także tradycja nadawania imienia jednostkom wojskowym. Czy współczesnej szkole potrzebny jest patron? Czy tworzenie tradycji szkoły wokół sylwetki patrona może dać jakieś pozytywne efekty? Czy przedsięwzięcia związane z nadaniem imienia szkole dobrze służą uczniom? Jestem pewny że tak!.

Jako emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sękowej od dawna marzyłem o patronacie i sztandarze, bo historia naszej gminy i szkoły upoważnia nas do tego. Moim zdaniem każda szkoła powinna mieć własnego patrona po to, by była rozpoznawalna na zewnątrz, ale także, by był on dla uczniów wzorem do naśladowania, aby kształtował wizerunek szkoły. Powinien to być wzór osobowy: autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji. Nasz wybór padł na Pionierów Przemysłu Naftowego, dziś oddajemy im hołd, którzy pracowali w tym ciężkim i niebezpiecznym zawodzie.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Jana Wątroby w parafii Małastów.

W dniu 12 marca 2024 r. r. przybył do Parafii Małastów ks. biskup Jan Wątroba , Pasterz Diecezji Rzeszowskiej z wizytacją kanoniczną. Towarzyszył mu sekretarz diecezjalny ks. Dominik Kiełb. Zgodnie z tradycją Kościoła, co pięć lat odbywa się kanoniczna wizytacja parafii w całym dekanacie, którą przeprowadza ks. biskup. W skład dekanatu przeważnie wchodzi 10 parafii ( od greckiego deka – znaczy dziesięć). Parafia Małastów należy do dekanatu gorlickiego. Na czele dekanatu stoi ks. Dziekan Stanisław Ruszel , który rezyduje w parafii Narodzenia Matki Bożej w Gorlicach , Bazylice Mniejszej. Zadaniem dziekana jest troska o życie duchowe i materialne w powierzonym mu dekanacie, towarzyszył ks. biskupowi w tej wizytacji.

Na wizytację parafia przygotowała się duchowo przez modlitwę, uczestnictwo we Mszy św., spowiedź , Nowennę do Ducha św. oraz bierzmowanie. Róże Różańcowe nieustannie modliły się w tej intencji, chorzy również odmawiali modlitwę w intencji ks. biskupa i jego spotkania ze wspólnotą parafialną. Ks. biskup przybył do parafii jako następca apostołów , by spotkać się z wiernymi i umocnić wiarę. W czasie jego odwiedzin wierni przeżywali wspólnie celebracje Eucharystii w Ropicy Górnej i Małastowie oraz w Bodakach – modlitwę Anioł Pański za zmarłych.

W Ropicy Górnej obok bramy kościelnej, nastąpiło uroczyste powitanie ks. biskupa w asyście sekretarza diecezjalnego ks. Dominika Kiełba i ks. Dziekana Stanisława Ruszela, przez księdza proboszcza Adama Prącika. Oprócz wspomnianego już proboszcza, witała pani sołtys Katarzyna Tokarz oraz pan Rolka – kościelny.
Następnie ks. proboszcz podał ks. biskupowi kropidło oraz krzyż do ucałowania , a przedstawiciele parafii : chleb i klucze kościelne. Po tym ze śpiewem wyruszyła procesja do kościoła. Po dojściu do ołtarza odmówiono modlitwy i nastąpiło oficjalne powitanie ks. biskupa.
Po powitaniu w Ropicy G. ks. biskup odprawił Mszę św. w intencji wszystkich parafian a po Mszy św. pojechał do Przedszkola „Promyczek” by tam spotkać się z dziećmi i nauczycielami oraz Panią Dyrektor.
Dzieci przygotowane przez Panie Wychowawczynie przedstawiły program religijno-patriotyczny dla Ks. biskupa i zaproszonych Gości, który bardzo wszystkim się podobał. Na to spotkanie przybyła też Pani wójt Małgorzata Małuch, która na zakończenie wręczyła biskupowi obraz gontyny, która znajduje się na cmentarzu wojennym nr 60 na Przełęczy Małastowskiej.

Następnie ks. biskup odwiedził szkołę w Bodakach, gdzie również spotkał się z dziećmi ,nauczycielami, ks. Mirosławem Cidyło proboszczem parafii prawosławnej p.w. Kosmy i Damiana w Bartnem. Również i tu dzieci występowały przed ks. biskupem śpiewając i recytując wiersze w języku polskim i łemkowskim. Spotkania w Przedszkolu w Ropicy Górnej i szkole w Bodakach zakończyły się wspólną kawą i ciastkiem.

Ze szkoły w Bodach udaliśmy się do pobliskiej cerkwi/kościoła, p.w. św. Dymitra, by spotkać się z wiernymi i odmówić Anioł Pański w intencji wszystkich zmarłych. Delegacja powitała ks. bp życzeniami i kwiatami.

Po krótkiej przerwie obiadowej ks. biskup odwiedził chorych na terenie parafii, a o godz. 16.00 w Małastowie spotkał się z grupami parafialnymi: Radą Parafialną, Różami ,scholami, Caritas Parafialną, Ministrantami, Strażakami i Leśnikami.
O godz. 17.00 w kościele p.w. NMP Wniebowziętej w Małastowie, ks. bp odprawił Mszę św. w intencji parafian, podczas której nastąpiło bierzmowanie młodzieży z parafii Małastów, wygłosił homilię i udzielił wiernym Błogosławieństwa Bożego. Po mszy św. ks. Adam proboszcz parafii podziękował ks. biskupowi za trud przeprowadzonej wizytacji a wiernym za liczny udział podczas tej wizytacji.
Było to ważne wydarzenie dla Parafii Małastów a wizytacja parafii odbywała się według określonego obrzędu.
*** Wizytację opisał oraz utrwalił na zdjęciach i filmach ALEXANDER GUCWA

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

DZIEŃ KOBIET 2024

XVIII Spotkanie Noworoczne w Gminie Sękowa

W poniedziałek 5 lutego 2024 r. o godz. 17.00 w Gospodzie Magurskiej w Małastowie, odbyło się tradycyjne XVIII Spotkanie Noworoczne, organizowane przez Wójta Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sękowa Bogusława Moronia , podsumowujące miniony rok oraz przedstawiające plany i założenia na rok 2024 w Gminie Sękowa. Dyr. GOK w Sękowej Iwona Tumidajewicz wystąpiła w roli konferansjerki, która przywitała zaproszonych gości m.in. Panią Poseł Urszulę Nowogórską, Dyrektora Biura Poselskiego Mirosława Zygmunta, Radnych Gminy Sękowa na czele z Panem Przewodniczącym Bogusławem Moroniem, Pana Sekretarza Gminy Sękowa Michała Diducha jak i Skarbnik Gminy Sękowa Panią Katarzynę Rak- Wachowską. Powitano również Starostę Gorlickiego Panią Marię Gubałę, Radnego Rady Powiatu Gorlickiego Pana Marka Ludwina oraz Pana Adama Urbanka, Przewodniczącego Rady Gminy Biecz Pana Grzegorza Nosala oraz Przewodniczącego Gminy Gorlice Pana Mieczysława Skowrona.

Uczestniczyli również księża, nauczyciele, przedstawiciele instytucji samorządowych, radni, reprezentanci Stowarzyszeń, Dyrektorzy Jednostek Gminnych, Sołtysi Gminy Sękowa, prezesi i przedstawiciele spółek, przedsiębiorcy oraz liczna rzesza mieszkańców gminy. Wieczór rozpoczęto akcentem muzycznym zespołu „Nie rób Siary” ze Siar utworem Budki Suflera- „Takie Tango”, który uświetniał swoją muzyką Spotkanie Noworoczne.

Głos zabrała Pani wójt, która podziękowała osobom, za aktywne wspieranie Gminy Sękowa w działaniach rozwojowych, a w szczególności podziękowania kierowała na ręce Staroście Gorlickiemu Pani Marii Gubale. Głos zabrali goście, którzy podkreślali z uznaniem dla zrealizowanych inwestycji, życzyli samorządowcom wytrwałości w dążeniu do nieustannego rozwoju gminy Sękowa. Poseł Urszula Nowogórska podkreśliła również, że ilekroć odwiedza Sękową, za każdym razem pozostaje pod wrażeniem atmosfery serdeczności i otwartości.

Następnie wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch przedstawiła podsumowanie roku 2023 w zakresie wykonania budżetu, realizowanych inwestycji, oświaty, pomocy społecznej, wydarzeń kulturalnych i sportowych, realizacji Funduszu Sołeckiego.

Po prezentacji wręczone zostały okolicznościowe nagrody wszystkim podmiotom działających na terenie Gminy Sękowa.
Przed rozdaniem wójt gminy powiedziała:,, To jest ten czas, żeby słowo "dziękuję" wybrzmiało, czas, żeby podziękować wszystkim, którzy poświęcają się dla dobra innych mieszkańców. Naszą siłą jesteśmy wszyscy razem. Siła jest w stowarzyszeniach, które działają na terenie gminy. Siła jest w ludziach i w jedności. Największym bogactwem gminy są ludzie, jesteście Wy, Państwo”

Statuetkę otrzymał m.in.
Aleksander Gucwa ( kultura ) - za całokształt działalności, zwłaszcza w dziedzinie historii gminy, twórcy lokalnego portalu informacyjnego - www.sekowa.info.

W dalszej części spotkania zebrani spędzili swój czas na wspólnych rozmowach, dzieląc się przy okazji swoimi doświadczeniami i planami na przyszłe lata a zespół lokalny,,Loma” prowadzony przez Pana Mirosława Bogonia zaśpiewał zebranej publiczności piosenki polskie współczesne i z lat XX.
Gospodarze przygotowali poczęstunek i pięknie udekorowali salę.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Zobacz także: Podsumowanie Roku 2023

XIII Otwarte Mistrzostwa Lipinek w skoku wzwyż dobiegły końca.

06 lutego 2024 r. o godz. 9.30 w hali sportowej, dyr. SP w Lipinkach Mika Małgorzata oraz nauczyciel wf Tomasz Świerzowski dokonali otwarcia XIII Otwartych Mistrzostw Lipinek w skoku wzwyż. Pan Tomasz oraz naucz. wf Anna Wojna byli organizatorami kolejnych mistrzostw.
Zawody rozegrano w 3 kategoriach wiekowych, w których to uczestniczyło ponad 80 zawodników z sześciu szkół: SP Lipinki, Sękowa, Kobylanka, Pagorzyna, Kryg i SP nr 6 z Gorlic.

W Mistrzostwach brała udział 15 osobowa reprezentacja UKS ,,Maraton" Sękowa, która zaprezentowała się bardzo dobrze, zawodnicy zdobyli 6 medali w tym 3 złote – Marcelina Szarowicz 115 cm – IV kl, Aurelia Wojnarowicz 125 cm – kl VI i Wiktor Szarek 155 cm – VI kl – rekord mistrzostw.
Srebrny medal zdobyła Marta Bodak 120 cm – VI kl oraz zawodniczka czwartej klasy Natalka Madej 110 cm
Medal brązowy wywalczyła Gabriela Dworak 120 z VI kl, przegrywając z dwoma koleżankami klasowymi.
Opiekunami naszych zawodników była Justyna i Fabian Szarowicze.

Zawodnicy za trzy pierwsze miejsca otrzymali pamiątkowe medale, nasz zawodnik Wiktor Szarek w kategorii dzieci starszych (V-VI kl) ustanowił rekord mistrzostw przechodząc poprzeczkę na wysokości 155 cm i za ten wyczyn otrzymał sportową koszulkę!
Zawody odbyły się w nietypowej atmosferze, było słodko, kalorycznie, a jednocześnie aktywnie z okazji zbliżającego się Tłustego Czwartku! Każdy zawodnik i nie tylko otrzymał od organizatorów tradycyjnego pączka!
Z punktu kronikarskiego należy odnotować wzorową organizację zawodów!!

Komunikat XIII Otwartych Mistrzostw Lipinek w skoku wzwyż - kliknij

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ