Dożynki parafialne – Sękowa 2018

„ Bądź pozdrowiona ziemio rodząca,
z dobroci Boga świat odradzająca
tonami zboża, chlebnymi kłosami,
wstęgami rzeki wonnymi lasami
Bądź pozdrowiona ”

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zawsze w naszej parafii przeżywamy dożynki parafialne, które są podziękowaniem Panu Bogu za plony już zebrane i te, które zostaną dopiero zebrane. I tak było i tym razem.
Nasze dziękczynienie zanieśliśmy podczas Mszy Świętej, bowiem to Bóg jest źródłem wszelkiego dobra i to tylko dzięki Jego łasce możemy się cieszyć jakąkolwiek obfitością zbiorów.

Parafialne dożynki odbyły się 15 sierpnia 2018 r. podczas uroczystej sumy w kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej. Uroczystości kościelne związane są w tym dniu ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Mszę św. celebrował ks. wikariusz Michał Piętka. On też wygłosił okolicznościową homilię, zwrócił uwagę, że musimy jakby na nowo nauczyć się dziękczynienia za Bożą opiekę, która nam

Wołowiec - koncert i pokaz filmu o Beskidzie Niskim

7 sierpnia 2018 r. o godz. 20.00 na posesji pana Andrzeja Stasiuka w Wołowcu, odbył się koncert i pokaz filmu o Beskidzie Niskim. Film "Tutaj" to eksperyment filmowy, w którym dzięki maszynie losowo dobierającej elementy widz jest pierwszym i zarazem ostatnim odbiorcą niepowtarzalnego, kalejdoskopowego przekazu. Obrazy zanurzone w dźwięku, słowo wtopione w krajobraz Beskidu Niskiego. "Tutaj" to film operatora Kamila Gubały, który prezentowany jest na żywo z udziałem jednych z najciekawszych muzyków polskiej sceny niezależnej – dziś wieczorem byli to: Piotr Bukowski, Szymon Gąsiorek, Igor Nikiforow i nagrodzony "Paszportami Polityki" Jakub Ziołek. Komentatorem koncertu był pan Andrzej Stasiuk. Film ma formę nieskończoną, ciągle dodawane są kolejne fragmenty tekstu, obrazu i dźwięku.

Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła gromkimi brawami zespół i organizatorów tego wspaniałego koncertu. Do zobaczenia

Z ziemi włoskiej do Polski – Powietrzna pomoc dla walczącej Stolicy

1 sierpnia obchodzimy 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Warto przy tej okazji przypomnieć o lotniczych próbach zapewnienia walczącym powstańcom zaopatrzenia. Wysiłek, polskich i nie tylko polskich lotników godny jest przybliżenia, i docenienia tych skrajnie niebezpiecznych misji.
Loty przerzutowe do okupowanej Polski rozpoczęły się już w 1941 roku. Początkowo były one wykonywane przede wszystkim przez Brytyjski 138 Dywizjon Bombowy do Zadań Specjalnych. W skład dywizjonu wcielono pierwszą polską załogę oddelegowaną w tym celu z Polskiego Dywizjonu Bombowego 301, która swój pierwszy lot do kraju wykonała już z 15/16 stycznia 1941 r. na placówkę Dębowiec koło Bielska. Zadania polegały na dostarczaniu sprzętu wojskowego, a później również na przerzucie Cichociemnych. Dywizjon 301 oprócz misji przerzutowych równolegle wykonywał również intensywnie misje

Msza św. - poświęcenie pojazdów - koncert ,,WIDYMO"

29.07.2018 r. o godz. 16:00 w kościółku p.w. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba (UNESCO) w Sękowej, rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza Jacka Piroga i ks. Edwarda Łojka CM – misjonarz pracujący na co dzień we Lwowie. Po zakończeniu Mszy św. ks. proboszcz odczytał Modlitwę Błogosławieństwa, po czym na placu przykościelnym odbyło się poświecenie samochodów w obecności właścicieli pojazdów. Za drobne datki można było otrzymać gadżet ze św. Krzysztofem patronem kierowców z modlitwą kierowców.

Po tej części w kościółku rozpoczęła się 12. edycja Festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie na Szlaku Architektury Drewnianej Młp. Do Sękowej zawitał zespół ,,WIDYMO” - „Echo Gór Słonnych” – wystąpiło dziesięć kobiet obdarzonych głosami o różnorodnych barwach. Swym polifonicznym śpiewem wprowadziły wypełnioną po brzegi słuchaczy w wielokulturową przestrzeń Karpat.

XXXVI Łemkowska Watra w Zdyni.
Zapalono ogień pamięci !


WATRA znaczy OGIEŃ a dokładniej ognisko, przy którym zasiadały kiedyś pokolenia Łemków, śpiewając i rozmawiając w swoim ojczystym języku, snując marzenia o swojej przyszłości w poczuciu wspólnoty szukając ukojenia po przykrych losach historii"
"Od 1979 roku, przez pierwsze trzy lata, garstka łemkowskiej młodzieży organizowała w Michałowie tzw. „Ogniska”, które od 1983 roku nazwano Łemkowską Watrą, a następnie w 1990 roku przyjęło nazwę Łemkowską Watrą na Obczyźnie i od tego momentu organizacją Watry zajęło się Stowarzyszenie Łemków"

20 lipca 2018 r.

74. rocznica zrzutów alianckich dla AK w Słopnicach.

W niedzielę 15 lipca 2018 roku Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej wraz z Gminą Słopnice i Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie, a także przy wsparciu Oddziału IPN w Krakowie, zorganizowało rekonstrukcję historyczną w 74. rocznicę zrzutów alianckich dla Armii Krajowej w Słopnicach Górnych na Dzielcu na placówce zrzutowej ,,Sójka 401" To właśnie w tym miejscu 74 lata temu w nocy z 9 na 10 lipca 1944 r. alianci dokonali zrzutu broni, umundurowania i lekarstw na placówkę zrzutową "Sójka 401" dla żołnierzy Obwodu AK Limanowa oraz Oddziału Partyzanckiego "Wilk".

To już czwarta edycja pikniku historycznego nawiązującego do wydarzeń z okresu II wojny światowej.
Podczas obchodów prezentowane były oryginalne wyposażenie, broń i umundurowanie żołnierzy 1. PSP AK, natomiast Instytut Pamięci Narodowej na

Benefis płk w st. spocz. dr inż. Jana Bartyzela

11 lipca 2018 r. płk w st. spocz. dr inż. JAN BARTYZEL – gorliczanin obchodził jubileusz 80 rocznicy urodzin.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 w cerkwi greckokatolickiej p.w. św. Paraskewy w Małastowie w przysiółku Pętna. Proboszcz parafii rzym - kat. Małastów, ks. Adam Prącik celebrował mszę św. w intencji jubilata Jana Bartyzela, złożył piękne życzenia i udzielił błogosławieństwa wszystkim obecnym. Po mszy św. odbył się koncert Julii Doszny. Ta łemkowska pieśniarka wykonała utwory inspirowane muzyką ludową przy akompaniamencie Mirosława Bogonia, który do śpiewanych pieśni cerkiewnych i ludowych przygrywał na akordeonie i lirze korbowej. Na zakończenie koncertu jubilatowi odśpiewano i zagrano МНОГАЯ ЛІТА!..- 100 lat – wszystkiego najlepszego!

Po przejechaniu 5 km jesteśmy w następnym przysiółku miejscowości Krzywa, w Banicy. Tu

Zobacz archiwum newsów