4.WYŚCIG GÓRSKI - MAGURA MAŁASTOWSKA
Małastów, 23 - 25. 06. 2017 r.

"Świat pod Kyczerą zawita do Sękowej!!

XX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Świat pod Kyczerą"
Sękowa, 24 czerwca - sobota godz.19.00 obok starego kościółka

Wystąpią następujące zespoły:
- ITOS Cultural Group Mario Vindas School - Kostaryka
- TUFAK Youth Club - Turcja
- Georgian Folk Dance Group MARULA - Gruzja

Piknik Rodzinny w Sękowej

18 czerwca 2017 r. obok starego kościółka p.w. św. Filipa i Jakuba w Sękowej odbył się Piknik Rodzinny, który rozpoczął się o godz. 15.30 Mszą św. Celebransem był ks. proboszcz Janusz Kurasz.
Po mszy św. na placu przykościelnym pojawiło się wiele rodzin z dziećmi. A wszystko to za sprawą kolejnego już Pikniku Rodzinnego, który cieszy się niezwykłą popularnością. Nie ma się czemu dziwić, gdyż jest to naprawdę wspaniałe, barwne i radosne wydarzenie a wszystko odbywało się do późnych godzin przy pięknej pogodzie.

Na początku wystąpili najmłodsi artyści z GOK w Sękowej z pokazami tanecznymi i wokalnymi, które były interesujące i bardzo pomysłowe. Licznie zebrani widzowie mogli usłyszeć znane piosenki w ciekawych, nowych aranżacjach przygotowanych według pomysłów uczących instruktorów. Wystąpił zespół tańca nowoczesnego IMPULS.

O godz. 17.30 na scenie pojawił

Boże Ciało 2017 - Jezus jednoczy

Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza Janusza Kurasza proboszcza parafii Sękowa p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP, rozpoczęły się uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej Bożym Ciałem, jednego z najważniejszych świąt obchodzonych przez Kościół Katolicki. W koncelebrze mszy św. uczestniczył ks. wikary Michał Piętka . Tradycją w naszej parafii jest to, że wierni wychodzą z Najświętszym Sakramentem z kościołów na drogi, dróżki i ulice w różne strony parafii. W procesjach idą do czterech ołtarzy, gdzie czytane są fragmenty czterech Ewangelii. Udział w procesji to nasze wyznanie wiary.

Msza św. rozpoczęła się o godz. 10.00 w kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej. Podczas wygłoszonej homilii ks. proboszcz nawiązał do ustanowienia Najświętszego Sakramentu przez samego Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, która

Z Beskidu Niskiego nad Morze Bałtyckie - ZIELONA SZKOŁA

Motto: ...aby ludzie poznanie swoje czerpali nie tylko z książek, ale z nieba i z ziemi, z dębów i buków...”

Prowadząc zajęcia z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, trudno opierać się tylko na tym, co dają lekcje w klasie. W okresie kiedy, dziecko ma ogromne potrzeby i możliwości poznawcze, jest ciekawe otaczającego świata, trzeba mu to umożliwić i wyjść ze sztywnych miejsc pracy, jakimi są klasa i ławka szkolna.

Najlepszą okazją do poznania tego, co nas otacza, uczenia się życia wśród innych, są wyjazdy połączone z nauką. Jest to trudna forma pracy, ale dająca najwięcej możliwości rozwijania aktywności poznawczej i twórczej ekspresji uczniów. Zdobyte w ten sposób umiejętności, sprawności i wiedza są bardziej trwałe i efektywne.

„Zielone szkoły” dla wielu dzieci są jedyną formą wypoczynku poza domem rodzinnym, a dla wszystkich stanowią

Wielka Wojna - Wielka Konferencja

18 maja 2017 r. w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym "Kasztel w Szymbarku", odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach projektu ,,Na skrzydłach Wielkiej Wojny 1916 – 1917. Z historii lotnictwa nad ,,zapomnianymi” frontami czyli od Frontu Wschodniego po Alpy, Siedmiogród i Macedonię
Konferencja ta była zorganizowana przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie.

Problematyka tegorocznej konferencji dotyczyła wojny powietrznej 100 lat po wydarzeniach z lat 1916-1917 zaś sama konferencja stała się kolejnym ogniwem zapoczątkowanego badawczego łańcucha i poprzedzała dwie kolejne międzynarodowe konferencje naukowe przygotowywane na lata 2018 i 2019, mające nawiązywać do ww tematyki w stulecie wydarzeń z historii lotnictwa Wielkiej Wojny z lat 1917/1918

„Dążyliście do starcia, a znaleźliście pokój” - poświęcenie cmentarza nr 159 w Lichwinie

W Lichiwnie znów patriotycznie! W niedzielę, 14 maja odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego w ubiegłym roku cmentarza wojennego nr 159 Lichwin - Łazy, zwanym także "Małym Cmentarzem Legionowym".
Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą polową w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy frontów I wojny światowej, której przewodniczył proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lichwinie ks. Jan Kwiarciński z udziałem ks. prof. Zbigniewa Wolaka oraz ks. Michała Dziewita z Parafii Pleśna. Niecodzienny i nader podniosły charakter liturgii dodały nadto czytania i modlitwa wiernych odczytane w językach polskim i niemieckim oraz udział Orkiestry Dętej Szczepanowice pod kierownictwem kapelmistrza Jacka Skrzelowskiego i licznych pocztów sztandarowych.

Po wspólnym nabożeństwie prowadzący uroczystość Ryszard Stankowski - Zastępca Wójta Gminy Pleśna - wydał komendę wystawienia posterunku przy centralnym krzyżu cmentarza przez Komendę Miejską Policji w Tarnowie,

MAJÓWKA HISTORYCZNA W PAŁACU W SIARACH

24 czerwca br. mija 80. rocznica śmierci Władysława Długosza – wielkiego Polaka z Ziemi Gorlickiej, senatora II RP, posła na Sejm Krajowy, posła do Rady Państwa CK Austro-Węgier, ministra dla Galicji i prezesa Krajowego Towarzystwa Naftowego, wieloletniego marszałka Rady Powiatowej w Gorlicach. Pamiętali o tym wydarzeniu słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach, którzy 10 maja br. odbyli „Majówkę” historyczną w Siarach i Sękowej. Ponad 70-cioro seniorów – z dominacją pań – pomaszerowało w marszu Nordic Walking do Pałacu Długoszów w Siarach. Piękna, wiosenna pogoda sprzyjała studentom.

Przed pałacem witał wszystkich Aleksander Gucwa – pasjonat historii, właściciel portalu sekowa. info, doskonały znawca życia, pracy i działalności społeczno-politycznej Długosza i jego rodziny. Powitał wszystkich studentów „Złotego Wieku” – wprowadzając w gawędę historyczną o pierwotnym dworze Władysława Dembowskiego, dziedzica Siar,

Zobacz archiwum newsów