Newsy:

znalezionych: 1364 na 273 stronach
« poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - następna »

Podsumowanie projektu ,, Artyści Życia II”

02 października 2023 roku na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej odbyło się podsumowanie projektu ,, Artyści Życia II”. Projekt ten realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu ogółem wynosiła prawie 2, 5 mln złotych.
W ramach ww. projektu na terenie Gminy Sękowa działały Placówki Wsparcia Dziennego. Funkcjonowały one w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej oraz w Szkole Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach. Do końca 30 września 2023 wsparciem objęto 320 uczestników, w tym dzieci i młodzież z terenu Gmina Sękowa.
W ramach codziennych zajęć wychowankowie mieli zapewniony ciepły posiłek oraz pomoc w nauce, szczególnie przy odrabianiu zadań domowych. Wychowawcy organizowali dla dzieci różnorodne zajęcia ogólnorozwojowe, artystyczne, sportowe, taneczne, wokalne, mające na celu zachęcić do konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Ponadto podopieczni brali udział w warsztatach: malarskich, zielarskich, zdrowego żywienia oraz w spotkaniach z podróżnikiem, policjantem, strażakiem, pszczelarzem.

Wychowankowie uczestniczyli także w dogoterapi oraz w zajęciach i konkursach profilaktycznych.
W okresie ferii zimowych dzieci brały udział w nauce jazdy na nartach. Zajęcia odbywały się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów na wyciągu narciarskim w Małastowie. Natomiast w czasie wakacji wychowankowie korzystali z nauka pływania na Krytej Pływalni ,, Fala” w Gorlicach.
Ponadto w okresie wakacji, placówka zapewniała przewóz i odwóz autobusowy dla dzieci na trasie Sękowa – Krzywa oraz Sękowa – Bodaki. Organizowane były także wyjazdy do kina ,, Kolory” w Gorlicach, ogniska z pieczeniem kiełbaski oraz słodkimi smakołykami.
W ramach projektu sfinansowano doposażenie Placówek Wsparcia Dziennego w pomoce naukowe, dwie tygodniowe kolonie profilaktyczno - terapeutyczne do Pogorzelicy nad Morzem Bałtyckim dla 100 dzieci oraz dwie trzydniowe wycieczki edukacyjne do Warszawy i Wrocławia. Ponadto w ramach projektu zorganizowano dwa festyny, w których dzieci mogły wziąć udział w wielu wspaniałych zabawach animacyjnych, sportowych oraz tanecznych.
Warto zaznaczyć, że w ramach projektu ,, Artyści Życia II” sfinansowano również Plac Zabaw ,,Shrek” w Sękowej o powierzchni 520 m2.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

VI Zjazd Mieszkańców wsi Bednarka 30.09-01.10.2023 r.

VI Zjazd Mieszkańców wsi Bednarka (Боднаркa) oraz Piknik Rodzinny obchodzono przez dwa dni - 30.09-01.10.2023 i zorganizowany był przez Zjednoczenie Łemków i Wójta Gminy w Lipinki.
W pierwszym dniu już o godz. 6.00 rano na Górze Jawor koło Wysowej, odbyło się krótkie nabożeństwo błagalno - dziękczynne tzw. Moleben za wszystkich zmarłych i żyjących mieszkańców Bednarki. Nabożeństwo poprowadziło dwóch księży greckokatolickich, uczestniczyło ponad 100 osób w tym 80 osób przybyłych z Legnicy, bliższych i dalszych rodaków wsi Bednarka, pow. Gorlice.

Następnie ŁEMKOWSKI KERMESZ rozpoczął się o godz. 10.00 w cerkwi p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Bednarce. Służbę Bożą poprowadził arcybiskup metropolita archieparchii przemysko-warszawskiej Eugeniusz Popowicz w asyście 8 księży. W służbie bożej uczestniczyli wierni przybyli z Legnicy, z Bednarki i okolic oraz zaproszeni goście.

Po Mszy św. w procesji przeszliśmy na miejscowy cmentarz wiejski, gdzie przy grobie księża i zgromadzeni odmówili modlitwę za zmarłych. Wszyscy uczestnicy Kermeszu (odpust) zostali zaproszeni przez organizatorów na wspaniały obiad. Po obiedzie zespół folklorystyczny "Łemkowski Perstenyk" z Gorlic, zaśpiewał hymn łemkowski, po czym wystąpiły następujące zespoły:
1. Zespół folklorystyczny "Łemkowski Perstenyk" z Gorlic,
2. Zespół pieśni i tańca "Osławiane" z Mokrego,
3. Kapela "Drewutnia" z Lublina,
Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna z zespołem "Demaj" z Gromadki.

W drugim dniu o godzinie 12.00 odbyła się Msza św. odprawiona przez ks. Grzegorza Pacana a po mszy obok cerkwi na pamiątkę VI Zjazdu Mieszkańców Bednarki wykonano pamiątkowe zdjęcia, po czym udaliśmy się pod wyremontowany i odnowiony przez bednarczan, przydrożny kamienny krzyż z 1903 r. Złożono zapalone znicze, odmówiono modlitwę i został poświęcony przez księdza Grzegorza. Wykonano pamiątkowe zdjęcie.

W pikniku uczestniczył Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy oraz przedstawiciele Zjednoczenia Łemków.
Zjazd Mieszkańców Wsi Bednarka to unikalna okazja do spotkania ludzi, których łączą wyjątkowe korzenie, do rozmów o dawnych czasach i o tym co wspólne. To był wyjątkowy Zjazd a ideą Zjazdu była integracja mieszkańców wsi. Okolo 80 osób przyjechało z Ziem Zachodnich na VI Zjazd mieszkańców wsi Bednarka. Są to potomkowie miejscowych ŁEMKÓW, którzy zostali wysiedleni w 1947 roku podczas Akcji Wisła. Uczestnicy modlili się w miejscowej cerkwi z 1900 r. oraz na Gorze Jawor.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

III ZJAZD KLASOWY, ABSOLWENTÓW LO W BOBOWEJ – MATURA 66

Motto III Zjazdu klasowego, Absolwentów LO w Bobowej 57 LAT MATURA 66

„Są w życiu chwile, które pozostają, chociaż czas mija, one nie mijają. I osoby są takie, które raz poznane mile bywają w życiu wspominane” (Wisława Szymborska)

23 września 2023 r. z okazji 57-lecia matury, odbyło się spotkanie klasowe, absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Bobowej - MATURA 66.

III Zjazd absolwentów i profesorów naszej klasy, stworzył doskonałą okazję do przyjacielskich spotkań, długich rozmów, ale także do chwil zadumy oraz refleksji. Po 57 latach od złożenia egzaminu dojrzałości, 11 absolwentów LO w Bobowej a wraz z nimi profesor Mieczysław Krok i pani sekretarka Helena Tarasek, spotkała się po raz trzeci na zjeździe klasowym – Matura 66
To doniosłe wydarzenie w historii naszej klasy, rozpoczęło się od spotkania na dziedzińcu szkolnym, gdzie rozpoznawaliśmy się z wielkim wzruszeniem. Następnie gospodarz szkoły pani dyr. Urszula Jabłońska zaprosiła nas do budynku szkoły, powitała i gratulowała wszystkim przybyłym na tą uroczystość, po czym nasz kolega przewodniczący klasy a zarazem szkoły Wincenty Wołkowicz złożył wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową naszego dyrektora pana Bronisława Płazy, wspaniałego pedagoga i człowieka i przedstawił nam jego sylwetkę. Następnie udaliśmy się do n a s z e j k l a s y, usiedliśmy w ławkach jak przed 57 latami a kolega Aleksander Gucwa odczytał obecność i przy kawce i ciastku wspominaliśmy szkolne czasy. Zrobiliśmy również pamiątkowe zdjęcia w klasie oraz na dziedzińcu szkolnym, gdzie uczyliśmy się od 8-mej do 11 klasy (1962 - 1966).

Następnym punktem programu był cmentarz, złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach zmarłych profesorów m. in. Dyrektora Bronisława Płazy i jego żony, profesor Kazimiery Job, Jadwigi i Zenona Krztoń oraz Zofii Delekty. Potem udaliśmy się na krótki spacer po naszym uroczym miasteczku, zwiedzając m.in. Muzeum Judaików pana Józefa Gucwy.
O godz. 15.00 udaliśmy się zasłużony obiad i wspólne biesiadowanie do bobowskiej restauracji ,,Galicja”
Podczas biesiadowania Komitet Organizacyjny Zjazdu wręczył profesorowi Mieczysławowi Krokowi wydanie albumowe o Bobowej a pani Helenie Tarasek o Ojcu Świętym JPII a kol. Kazimierz Kowalski wręczył foldery o Generale Bolesławie Wieniawie Długoszowskim i monety o nominale 5 koronek wybite z okazji odzyskania praw miejskich po 75 latach i wejście w rok jubileuszowy 670-lecia lokacji Bobowej. Następnie kol. Aleksander Gucwa zaprosił wszystkich na projekcję autorskiego 40 min. filmu dokumentalnego, w którym to przedstawił historię Bobowej, szkoły i naszej klasy a po projekcji wręczył wszystkim pendrivea z nagranym filmem.

Było to piękne i wzruszające spotkanie. Po latach wszyscy stają się bliscy i drodzy sercu. Chyba właśnie to uczucie sprawia, że oprócz oficjalnych zjazdów coraz częściej odbywają się zjazdy klasowe. Ten fenomen sprawia, że ludzie mieszkający z dala od siebie w różnych miastach czy krajach, porzucają codzienne obowiązki, by choć na chwilę przypomnieć sobie atmosferę tamtych licealnych lat, by po latach - niczym "orły do gniazda" - powrócić.
Przy świecach i dźwiękach muzyki, wspominaliśmy nasze młodzieńcze lata, pierwsze miłości i przyjaźnie oraz naszych wspaniałych profesorów dzięki którym jesteśmy tym, kim jesteśmy. Wspomnienia tych szkolnych przeżyć doprowadziły niektórych do łez. Była to wspaniała uroczystość a wspomnienia i przeżycia będą w naszych sercach do końca życia. W imieniu Komitetu Organizacyjnego i swoim własnym składam serdeczne podziękowania za udział w III Zjeździe naszej klasy.

Szczególne podziękowania kieruję do zaproszonych gości, koleżanek i kolegów, którzy przybyli na Zjazd i razem z nami zechcieli powrócić wspomnieniami do początków naszej szkolnej edukacji.
Zorganizowanie tej uroczystości zawdzięczamy Komitetowi Organizacyjnemu, który zadał sobie dużo trudu by zorganizować tak wspaniałe spotkanie.
Dlatego w imieniu wszystkich absolwentów LO MATURA 66, pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowanie członkom Komitetu Organizacyjnego a przede wszystkim, Aleksandrowi Gucwie, Kazimierzowi Kowalskiemu , Wandzie Orłowicz-Dudek, Janinie Ormiańskiej-Pierożak, Marii Dyga, Romanowi Trojanowiczowi i Mieczysławowi Martusiowi.
Słowa podziękowania kieruję pod adresem naszej koleżanki Marii, Elżbiety Tarasek – Gibały, która wsparła nas finansowo. Niech słowa naszego wielkiego rodaka Papieża Świętego Jana Pawła II towarzyszą jej na każdy dzień -

,,Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi"

Mamy nadzieję, że za 3 lata spotkamy się znów i przeżywać będziemy te wspaniałe chwile.
Motto dzisiejszego spotkania niech pozostanie w naszych myślach i sercach. Piękne wspomnienia czynią człowieka bogatym, a spotkania takie jak nasze uświadamiają, że dla takich chwil warto żyć – Matura 66

W III Zjeździe Absolwentów – Matura 66 uczestniczyli: ***** ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

1. Maria Dziubaczka – Dyga
2. Aleksander Gucwa
3. Kazimierz Kowalski
4. Halina Kluska – Tajak
5. Alicja Łajka
6. Mieczysław Martuś
7. Janina Ormiańska - Pierożak
8. Wanda Orłowicz – Dudek
9. Maria Tarasek – Gibała
10. Roman Trojanowicz
11. Wincenty Wołkowicz
12. Prof. Mieczysław Krok
13. Sekretarka – Helena Tarasek
14. Dyr. szkoły - Urszula Jabłońska

Na zdjęciu brak Aleksandra Gucwy, który robi zdjęcie - jest na powyższym

Klub Seniora z Łącka z wizytą w Gminie Sękowa

W dniu 22 września 2023 r. przy pięknej pogodzie i miłej atmosferze na ziemię sękowską przyjechała 40 osobowa grupa Klubu Seniora z Łącka, której celem było zapoznanie się z obiektami historycznymi i walorami turystycznymi naszej gminy.
Ponadto seniorzy wymienili się doświadczeniami z seniorami z gminy Sękowa i przedstawicielami Urzędu Gminy i GOK w Sękowej. Miejscowy regionalista Pan Aleksander Gucwa opowiedział i poprowadził grupę po obiektach sakralnych i historycznych gminy. Opowiedział historię przemysłu naftowego na tych terenach, zwiedzając na miejscowym cmentarzu Mauzoleum potentata naftowego, ministra i senatora Władysława Długosza. W pobliżu odwiedzili park historyczny z okresu I wojny światowej, przyrodniczy i linowy. Po drugiej stronie tych parków zwiedziliśmy i zapoznaliśmy się z historią kościoła p.w. Świętych Filipa i Jakuba z 1520 r. wpisany na Listę Unesco. Następnie po przejechaniu kilku km w miejscowości Owczary zwiedziliśmy drugi obiekt sakralny wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco w 2013 r. Jest to cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej z 1653

Ponieważ była już pora obiadowa, pojechaliśmy stamtąd na zasłużony odpoczynek i pyszny obiad do restauracji ,,Gospoda Magurska” w Małastowie – Pętnej. Po przejechaniu 5 km byliśmy pod pomnikiem siedmiu polskich lotników w Krzywej – Banicy, którzy niosąc pomoc wojskową Powstańcom Warszawskim w drodze powrotnej do bazy w Brindisi (Włochy) zostali zestrzeleni przez niemiecki myśliwiec 28 sierpnia 1944 r. Delegacja złożyła zapalony znicz i wysłuchano historii tej załogi. Przez Gładyszów i serpentyny Magury Małastowskiej zatrzymaliśmy się na Przełęczy 605 m n.p.m. gdzie położony jest jeden z 23 cmentarzy z WW w gminie Sękowa. Seniorzy na jednym z grobów masowych złożyli zapalony znicz a Pan Aleksander przedstawił historię tego cmentarza i cmentarzy w Galicji Zachodniej.

Następnie dotarliśmy do Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej, gdzie po powitaniu przez Panią Dyr. Iwonę Tumidajewicz nastąpiło spotkanie integracyjne z seniorami sękowskimi.
Był poczęstunek i rozmowy przy kawie. Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i uwag to zawsze przynosi pozytywne efekty. Były podziękowania z obu stron za zaproszenie i możliwość przeżycia takich wspaniałych chwil. Sympatyczna Pani Paulina wraz z seniorem Panem Szczepanem zaprosili Seniorów z Sękowej do rewizyty.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘC

W Lipnicy Wielkiej w 79. rocznicę oddali hołd poległym lotnikom.

17 września b.r. w Lipnicy Wielkiej, gmina Korzenna, pow. nowosądecki, odbyła się uroczystość związana z 79. rocznicą zestrzelenia alianckiego samolotu Halifax.
Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnów państwowych: Polski, Wielkiej Brytanii i Kanady, następnie Wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron przywitał zaproszonych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Głos zabrali: Wiceminister Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, poseł Anna Paluch, Radna Semiku Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz. Odczytany został Apel Pamięci i złożono wiązanki kwiatów.
W uroczystości uczestniczył Aleksander Gucwa i Kazimierz Sacha ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie, Delegatura Gorlice. Wartę przy pomniku lotników wystawiła 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Poczty Sztandarowe wystawili: UG w Korzennej, OSP i Szkoła Podstawowa w Lipnicy Wielkiej. Na zakończenie uroczystości został odczytany list memoratywny przesłany przez córkę, Rosemary ze Stanów Zjednoczonych, strzelca pokładowego stg Johna Fredericka Cairneya Rae, który zginął 79 lat temu.

W miejscowości Niecew w pobliżu Lipnicy Wielkiej, 5 sierpnia 1944 r. zestrzelony został brytyjski samolot Halifax FS-S (JP-162) ze 148 Dywizjonu Specjalnego Przeznaczenia, który bazował na lotnisku w Brindisi - Włochy. Powracający wówczas po dokonaniu zrzutu w okolicy Miechowa dla żołnierzy AK samolot Halifax został zestrzelony przez niemieckie myśliwce. Pilot James Girvan McCall i dwóch strz. pokł. załogi: sgt Clifford Aspinall i sgt John Frederick Cairney Rea zginęło, czterech pozostałych - F/O Phillip James Anderson (RCAF), Sgt Robert Orlando Peterson (RCAF), Sgt Alan Jolly i Sgt Walter Charles Underwood – zdołało wyskoczyć z samolotu na spadochronach i dzięki pomocy mieszkańców oraz partyzantów zdołało się uratować. W 1945 r. przez Odessę wrócili do Wielkiej Brytanii.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ