Newsy:

znalezionych: 1236 na 248 stronach
« poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - następna »

Podsumowanie projektu "Architektura drewniana – zabytkowe skarby pogranicza"

Dobiega końca realizacja mikroprojektu pt. Architektura drewniana – zabytkowe skarby pogranicza/ Drevená architektúra – historické poklady pohraničia w ramach którego zostało wykonane oświetlenie kościółka p.w. św. Filipa i Jakuba w Sękowej.
Uroczyste podsumowanie projektu, odbyło się 6 sierpnia o godzinie 19 przy kościele UNESCO w Sękowej. Podsumowanie było transmitowane online na stronie gorlice.tv

Otwarcia dokonała dyr. GOK w Sękowej Iwona Tumidajewicz, która powitała przybyłych gości w tym starostę gminy Niżna Polanka (Słowacja) Ján Cundra oraz proboszcza parafii Sękowa ks. Jacka Piroga. Na scenie wystąpiły zespoły; ,,Ruczaj”, Grupa Śpiewacza ,,Razem”, Julia Doszna - łemkowska pieśniarka wykonująca utwory inspirowane muzyką ludową oraz lutniarz Antoni Pilch
O godz.20-tej rozpoczęła się emisja filmu o dziedzictwie kulturowo – przyrodniczym polsko – słowackiego pogranicza.

Na zakończenie realizacji projektu Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch dokonała podsumowania i podziękowała za przybycie. Projektowi towarzyszyła degustacja tradycyjnych potraw regionalnych.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

„Nieznani Bohaterowie Niebios”

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora jest w trakcie realizacji projektu pt. „Nieznani Bohaterowie Niebios” Produkcja obejmie cykl filmów o katastrofach 12 bombowców w czasie II wojny światowe w Małopolsce i na Śląsku. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie MANKO – wydawca magazynu Ogólnopolski Głos Seniora. Koordynatorem projektu jest Robert Springwald – historyk i pracownik Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie. Celem ogólnopolskiego projektu pt. „Nieznani Bohaterowie Niebios” jest aktywizacja i edukacja osób starszych poprzez promowanie wiedzy historycznej i patriotycznej.

Idea projektu polega na upamiętnieniu tych miejsc i historii związanych z upadkiem samolotów i wypadków lotników alianckich walczących o niepodległość Polski. Upamiętnienie będzie polegało na zawiązaniu się zespołu seniorów w danej okolicy, którzy będą opiekunami tego miejsca i zaangażują się w cykl działań.

W ramach projektu planowana jest produkcja 12 filmów-reportaży promujących historię miejsc wydarzeń upadku samolotów. Wyżej wymienione filmy będą opisywać historię strąceń samolotów alianckich i przedstawienia dzisiejszego upamiętnienia tych miejsc. W każdym z filmów będą brali udział: historycy oraz lokalni seniorzy pasjonaci zajmujący się historią swoich małych ojczyzn - będą to zarówno organizacje seniorskie, jak i seniorzy niezrzeszeni. W dniu 29 lipca br. zrealizowaliśmy trzy miejsca upadku alianckich samolotów, byliśmy pod pomnikiem lotników w Krzywej – Banicy, Lipnicy Wielkiej i w Olszynach. Operatorem filmowym był Zbigniew Bartosik, Robert Springwald jako koordynator projektu oraz Aleksander Gucwa, który przedstawiał historię zestrzelenia dwóch Halifaxów i Liberatora. Przeprowadzono wywiad z Małgorzatą Małuch – Wójt Gminy Sękowa i Markiem Karasiem– Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Zakończenie projektu nastąpi w grudniu 2021 r.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ RELACJĘ FILMOWĄ

77.rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W tym roku manifestacja patriotyczna z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, odbyła się w dniu 1 sierpnia 2021 r. punktualnie o godzinie „W” ( godz. 17.00) pod pomnikiem siedmiu polskich lotników w Krzywej/Banicy, gmina Sękowa, woj. Młp.
W upamiętnieniu tego wydarzenia wzięli udział warszawiacy przebywający w Beskidzie Niskim oraz patrioci z okolic Gorlic. Organizatorem tej manifestacji był Pan Tomasz Sikorski z Warszawy, który jako jeden z pierwszych badał historię upadku Halifaxa w Banicy.

Pod pomnikiem lotników, którzy nieśli pomoc wojskową powstańcom Warszawy, złożono kwiaty, zapalono znicze a część zgromadzonych odpaliła race. Odśpiewano pieśni powstańcze. Kwiaty z szarfą biało- czerwoną od Wielkiej Loży Narodowej Polski, złożył Pan Aleksander Kalinowski wraz z małżonką.
W ten sposób w małej miejscowości oddano cześć i honor poległym powstańcom, upamiętniając największy zryw w okupowanej Europie.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Budowa mostu na Sękówce

Od poniedziałku 5 lipca 2021 roku zamknięty został most na rzece Sękówka na granicy Sękowej z Siarami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977, obok parku linowego w Siarach.
Wykonawcą jest DETAL MOSTY - Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki z Sułkowic. Przedmiot umowy: Budowa mostu na rzece Sękówka w m. Siary wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 977 (dojazdy do mostu) odc. 240 km 0+048,5 – km 0+319,5 – zaprojektuj i wybuduj. Budowa mostu została zaplanowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
W związku z zamknięciem mostu, do dyspozycji została oddana kładka pieszo – rowerowa, posadowiona na rzece Sękówce od strony zabytkowego kościółka. Jeśli chodzi o ruch samochodowy to należy skorzystać z alternatywnych dróg dojazdowych tj. drogi powiatowej nr 1488 K Sękowa – Dominikowice oraz drogi wojewódzkiej nr 993.
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, zakończenie prac planowane jest na 23 grudnia br.

Fotorelację z budowy mostu, będę tu sukcesywnie zamieszczał.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Rozdano Mosty Starosty 2021

W piątek 23 lipca 2021 r. w Galerii Sztuki Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, odbyła się XXI już gala wręczenia nagród dla zasłużonych ludzi kultury i sztuki - Mosty Starosty oraz jedenasta edycja nagrody „Przęsło” dla ludzi młodych, zdolnych, twórczych i zaangażowanych w tworzenie i ochronę dóbr kultury.
Galę prowadziła Maria Gubała – Starosta Gorlicki oraz Witold Kochan - Przewodniczący Rady Powiatu.

Otwarcia oraz powitania wszystkich zaproszonych gości dokonał dyrektor Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach Zdzislaw Tohl, po czym odbyła się projekcja filmów prezentujących sylwetki osób.
Następnie Starosta Maria Gubała a zarazem przewodnicząca Kapituły wręczała nagrody
Wręczyła cztery równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je:

Stanisław Dziedziak - za umiejętność przekazywania własnej pasji śpiewania i osobisty wkład w organizację koncertów chóralnych
Marcin Fejklowicz – za pasję i zaangażowanie w rozwój lokalnej kultury muzycznej
Mirosław Trochanowski – za promocję kultury łemkowskiej i szczególne mistrzostwo w dziele pisania ikon
Marek Warzycki – za umiejętne propagowanie lokalnej historii
Kacper Malisz otrzymał nagrodę Przęsło 2021 za wybitne osiągnięcia z zakresu instrumentalistyki i kompozycji

replica watches Statuetkę ,,Most Starosty 2021” otrzymał Władysław ,,Adzik” Sendecki za wybitne osiągnięcia w historii światowej muzyki jazzowej oraz za kultywowanie pamięci o swojej ,,małej ojczyźnie”

Po rozdaniu nagród odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu nagrodzonego Władysława ,,Adzik” Sendeckiego
Licznie przybyła na galę publiczność z radością przyjęła decyzje Kapituły i brawami nagradzała laureatów.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ