WERNISAŻ - NOWE ŻYCIE DREWNA - Klimkówka, 10 grudnia 2016 r. godz. 16.00

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oddział Zagroda Maziarska w Łosiu, Gminny Oœrodek Kultury w Ropie, filia Wiejski Dom Kultury i Turystyki w Klimkówce oraz snycerz Bogdan Kareł serdecznie zapraszają na wystawę prac: Anny Cekliniak, Tomasza Doszny, Idali Ferenc, Macieja Magnuszewskiego, Sebastiana Kaczmarczyka, Pawła Pachli, Barbary Zasowskiej

Głównym celem realizowanego projektu jest przekaz praktycznych umiejętności i wiedzy w dziedzinie tradycyjnego rzemiosła artystycznego – snycerstwa, nawiązującego do ludowej snycerki oraz sztuki kościoła obrządku wschodniego na terenie Łemkowszczyzny. Projekt adresowany do osób indywidualnych zakłada bezpośredni przekaz tych umiejętności z mistrza na ucznia w trakcie cyklu spotkań i warsztatów.
Działania realizowane w projekcie przewidują m.in.:
1. warsztaty snycerskie, prowadzone przez snycerza Bogdana Kareła,
2. dokumentację filmową zadania,
3. spotkanie/wystawę prac uczestników projektu.

Tajne nauczanie w okresie okupacji hitlerowskiej w powiecie gorlickim.

Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach zorganizowało po raz kolejny już w tym roku wystawę czasową, która będzie dostępna do 10 lutego 2017 r. Ekspozycja, której wernisaż miał miejsce 28 listopada 2016 r. o godz. 18.00 jest cykliczna wystawą, przybliżająca temat tajnego nauczania w okresie okupacji hitlerowskiej w naszym regionie.
Prezes PTTK w Gorlicach pan Roman Trojanowicz przywitał zaproszonych gości, odczytał adres okolicznościowy dla prof. dr hab. Stefana Zabierowskiego z Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach. Na wernisażu obecny był Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Roman Dziubina, Augustyn Aleksander - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta w Gorlicach oraz dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Zdzisław Tohl.

Podczas wernisażu szczególny nacisk został położony na przedstawienie specyfiki tajnego nauczania. Wspomniane zostały

Prezydenta Andrzej Duda wręczył płk. pil. Ludwikowi Krempie generalską nominację.

W samo południe 25 listopada 2016 r. odbyła się w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego Kraków – Balice niezwykła uroczystość. Jednemu z ostatnich żyjących pilotów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, lotnikowi 304 Dywizjonu Bombowego w Wielkiej Brytanii, Prezydent Andrzej Duda awansował do stopnia generała, stuletniego polskiego lotnika Ludwika Krempe. To jeden z niewielu żyjących jeszcze pilotów polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.
Za służbę i bycie wzorem dla młodych lotników podziękował mu prezydent Andrzej Duda.

Chwilę później nominację na stopień generała brygady i honorową szablę wręczył mu prezydent.

,,To dla mnie wielki zaszczyt, jako Prezydenta RP, że mogę dziś wręczyć tę nominację generalską człowiekowi, który z całą pewnością jest nestorem polskich sił powietrznych, bohaterowi II wojny światowej,

Generalski awans dla 100 letniego pilota Ludwika Krempy

Z inicjatywą nadania zasłużonemu weteranowi stopnia generalskiego wystąpił Zarząd Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Płk. pil. Ludwik Krempa jest członkiem honorowym Krakowskiego Oddziału SSLW RP i Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. W tym roku 23 stycznia obchodził 100 lecie urodzin.

ZOBACZ 100 - LECIE URODZIN LUDWIKA KREMPY

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 28 września 2016 r. płk pil. Ludwik Krempa, pilot 304. Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej”, jeden z ostatnich żyjących w Polsce lotników, kawaler Orderu Virtuti Militari – najwyższego polskiego odznaczenia bojowego i zarazem jeden z nielicznych, który karierę bojową rozpoczął jeszcze we wrześniu 1939 r., został mianowany na stopień generała brygady. Postanowienie zostało opublikowanie w Monitorze Polskim w dniu 9 listopada br.

Uroczyste wręczenie nominacji przez

70 lat Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej

W lutym 1945 roku w budynku ,,Ponikłówka” rozpoczęła swą działalność szkoła i przyjęła pierwszych uczniów. Był to dla bobowskiego liceum rok szczególny. 12 listopada 2016 r. obchodziliśmy 70-lecie. Tego dnia absolwenci, będący dziś dorosłymi ludźmi, mogli ponownie wrócić do szkolnej ławki, wspomnień, jakie się z tym wiążą, a co najważniejsze, obudzić cząstkę siebie, którą pozostawili w murach tej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od rejestracji uczestników, każdy z nas otrzymał piękne wydanie albumowe o naszej 70 letniej szkole wersji papierowej i elektronicznej oraz kilka innych gadżetów. To ta część jubileuszu, najprawdopodobniej była najbardziej wyczekiwaną - zwiedzanie szkoły. Właśnie ten moment wzbudził najwięcej radości, spowodował łzy szczęścia i wzruszenia zarazem, ale wywołał także najwięcej wspomnień. Zwiedzanie, rozmowy i wspomnienia umilił poczęstunek przygotowany przez uczniów

11 listopada - nasze Narodowe Święto Niepodległości.11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po 123 latach Polska Odzyskiwała Niepodległość !

Uroczyste obchody 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się w Kościele Parafialnym p.w. św. Józefa w Sękowej o godz. 10.30 Mszą św. za poległych w obronie Ojczyzny. Mszę celebrował ks. proboszcz Janusz Kurasz, który wygłosił homilię, zwrócił uwagę na takie słowa jak Ojczyzna i patriotyzm. Powiedział m.in. ,,Dzień 11 listopada był zawsze dla milionów Polaków dniem szczególnym ważnym, tak jak zawsze była ważna niepodległość. Dziś Ojczyzna stawia przed nami nowe wymagania. Trzeba nam ciągle modlić się i pracować na rzecz jedności i tolerancji. Potrzeba

Dzień Pamięci Poległych Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej.
Remembrance Day.


8 listopada br. o godzinie 10.40 w kwaterze Wspólnoty Brytyjskie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, odbyły się obchody Dnia Pamięci (Remembrance Day) żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej poległych na frontach wszystkich wojen i konfliktów zbrojnych.
W uroczystościach uczestniczył przedstawiciel Ambasady Brytyjskiej, którą reprezentował Pułkownik (Group Captain) Simon Blake - RAF - Attaché Obrony a także Zastępca Attaché Sił Zbrojnych Kanady w Polsce, major Michael Bernardo. Uczestniczyla też delegacja Wojska Polskiego reprezentowana przez Dowódcę 8. Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków - Balice oraz żołnierze z jednostek Garnizonu Kraków.

W uroczystościach na cmentarzu uczestniczyli także przedstawiciele Związków Kombatanckich, harcerze i młodzież ze szkół nosząca imię bohaterów RAF. Byli także przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i KKSL w Krakowie. Obecny był również Kawaler Orderu Virtuti Militari gen. bryg. pilot

Narodowe Święto Niepodległości.
Wywieś flagę Państwową Rzeczypospolitej Polskiej!


Za parę dni będziemy obchodzić Narodowe Święto Niepodległości, które jest najlepszą okazją do zamanifestowania swoich patriotycznych uczuć.
Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym, obchodzonym co roku 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono, ustawą Sejmu IX kadencji (jeszcze PRL), 21 lutego 1989 roku (w trakcie obrad Okrągłego Stołu).
W tym roku przypada 98 rocznica Święta Niepodległości.

Apel do wszystkich mieszkańców, aby na

Zobacz archiwum newsów