DZIEŃ MUZYKI BORTNIAŃSKIEGO

17 października (sobota) 2015 r. o godz. 16.00 w cerkwi greckokatolickiej p.w. śśw. Kosmy i Damiana w Bartnem, odbędzie się koncert chóru KAMENAR z Ukrainy.
Impreza popularyzująca twórczość Dymitra Bortniańskiego (1751—1825) – wybitnego kompozytora, ojca współczesnej muzyki cerkiewnej, śpiewaka i dyrygenta, którego przodkowie wywodzą się z łemkowskiej wsi Bartne (łem. Bortne). Bortniański - uczeń Galuppiego, który w swojej twórczości doskonale połączył zachodnią muzykę klasyczną z tradycyjną muzyką słowiańską, był człowiekiem jednoczącym wiele kultur i tradycji. Wydarzenie jest spotkaniem tradycji muzycznych i kulturowych wschodnich i zachodniołacińskich obecnych tak w muzyce Bortniańskiego, jak i współistniejących do dziś w kulturze ziem polskiego pogranicza.

Męski chór KAMENAR z miejscowości Stryj w Obwodzie Lwowskim na Ukrainie działający pod batutą maestro Stefana Celucha powstał w roku 2000. Przez lata pracy chór wypracował swój własny, indywidualny, muzyczny styl,

Otwórzcie bramy pamięci. Zapomniany cmentarz.

Cmentarz wojenny z II wojny światowej, zlokalizowany jest w Gorlicach przy ulicy Wincentego Pola. Został założony w 1949 roku w obrębie dzisiejszej nieczynnej już rafinerii. Ogrodzony był drucianą siatką. Obecnie trwają prace ogrodzeniowe i drogowe, które na koniec tego roku tj. 2015 cmentarz stanie się odrębnym obiektem. Wejście na cmentarz będzie ogólnodostępne od nowo przebudowanej ulicy W. Pola. Na tą chwilę aby wejść na cmentarz musi być odpowiednia zgoda (przepustka) władz zarządzających. Główny element cmentarza stanowi kamienny pomnik wykonany według projektu Prof.dr hab. Janusza Krause.

Umieszczone są na nim dwa miecze, tablica poległych żołnierzy Armii Radzieckiej, Polskiej i Partyzantów oraz dwie tablice informacyjne. Znajduje się tutaj 86 grobów pojedynczych i 19 zbiorowych, które mają formę mogił ziemnych obramowanych krawężnikiem. Pochowano w nich 161 żołnierzy

Wyjątkowa msza św. w niecodziennym miejscu.

W kapliczce przy drodze wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Dukla na terenie Gorlice – Sokół, przy ulicy Lenartowicza, odbyła się w czwartek 1 października msza św. i różaniec z udziałem licznie zgromadzonych mieszkańców Sokoła. To niecodzienne miejsce ma piękną historię - jej początki sięgają okresu międzywojennego.
Kapliczka wybudowana została przez Mieczysława Mrazka, potentata naftowego na terenie powiatu gorlickiego na przełomie XIX i XX wieku. Wybudowana została na terenie jego majątku w 1930 r. jako wotum szczęśliwego powrotu dwóch synów z Wielkiej Wojny 1914 – 1918 oraz z wojny bolszewickiej w 1920 r.

W kapliczce tej 1 października i 3 maja gromadzą się licznie mieszkańcy Sokoła na mszy św. i różańcu . Mszę św. z homilią

KOLOROWA CERKIEW - FINISAŻ WYSTAWY W BARTNEM

3 października (sobota) 2015, godz. 16.00 w cerkwi greckokatolickiej p.w. śśw. Kosmy i Damiana w Bartnem, odbędzie się podsumowanie projektu „Kolorowa cerkiew”. W programie m. in. pokaz interaktywnej aplikacji na ekran dotykowy, stworzonej w ramach projektu dla cerkwi w Bartnem oraz wykład Andrzeja Żygadło „Prace badawcze i dokumentacyjne przy zabytkowych obiektach drewnianych". Organizatorem przedsięwzięcia jest MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW w GORLICACH oraz Parafia Prawosławna w Bartnem, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bartne i Bodaki. Partnerem wystawy jest Dział Sztuki Cerkiewnej Muzeum - Zamku w Łańcucie.

Wystawa czynna była ponad miesiąc i zakończy się 3 października. To wystawa szczególna, jest to opowieść o dawnych ikonach, których w cerkwi już nie ma, o księżach, którzy w cerkwi się modlili, o barwach - które zniknęły. Obecnie świątynia należy do jednej ze skromniej wyposażonych łemkowskich cerkwi,

Seniorzy z Krakowskiego Oddziału SSLW RP mają sztandar.

W piątek 18 września przy pięknej słonecznej pogodzie w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego w Balicach, odbyły się wspólne uroczystości. Podczas Święta 8 Bazy, odbyło się nadanie sztandaru dla Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 Mszą św. w intencji wszystkich lotników, w jednym z hangarów znajdującym się na lotnisku. W koncelebrze uczestniczyło trzech księży pod przewodnictwem ks. płk dr hab. Stanisława Gulaka. W koncelebrze brał udział kapelan lotników ojciec Dominik Orczykowski.

Następnie na placu defiladowym rozpoczęły się oficjalne uroczystości święta 8 Bazy Lotnictwa Transportowego. Wszystkich uczestników powitał Dowódca jednostki płk pil. Krzysztof Cur. W dalszej kolejności wyróżnionym żołnierzom i pracownikom cywilnym wręczono odznaczenia państwowe, awanse, i pamiątkowe dyplomy.
W trakcie uroczystości przekazano sztandar dla KO SSLW RP. Akt ufundowania odczytał Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk

Rozpoczęto budowę kładki pieszo – jezdnej na Sękówce.

Rozpoczęta 14 września 2015 r. inwestycja związana z budową kładki pieszo – jezdnej w miejscowości Sękowa na rzece Sękówka nabiera tempa. Zgodnie z zaleceniem Administratora obiektu oraz z uwagi na zły stan techniczny kładki, rozebrano po ponad 30 latach istniejący obiekt (kładka podwieszona) na jego miejscu powstanie obiekt w postaci kładki pieszo – jezdnej.
Wyburzeniu uległy filary i konstrukcje betonowe. Trwają prace ziemne oraz zbrojeniowe. Wybudowano prowizoryczne przejście dla pieszych.

Kładka pieszo – ziemna połączy drogę powiatową z drogą gminą o długości całkowitej 35.76 m, szerokości 5. 63 m, pasy ruchu 3.00 m, chodnik po jednej stronie (dolnej) 0.75 m, i nośności użytkowej 20 ton. Jezdnia będzie pokryta betonem asfaltowym a chodnik żywicą epoksydową. Kładka będzie miała za zadanie przeprowadzić

76. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę.

Dziś mija siedemdziesiąta szósta rocznica wkroczenia wojsk radzieckich do Polski. 17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko - niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop - Mołotow Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali niespodziewanie. Zaskoczeni Polacy nie byli w stanie stawić czoła przeważającym siłom radzieckim. Propaganda sowiecka określała agresję na Polskę jako "wyprawę wyzwoleńczą" w obronie "ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi". Miejsce miały także masowe deportacje polskich obywateli (około 2 mln)
Armia Czerwona dopuściła się licznych zabójstw i mordów, zarówno na jeńcach wojennych, jak i na ludności cywilnej. Rozstrzelano m.in. generała J.K. Olszynę-Wilczyńskiego, Za stawianie zbrojnego oporu Armii Czerwonej dokonano zbiorowych egzekucji żołnierzy polskich w

Zobacz archiwum newsów