W pierwszym rzędzie drugi z prawej strony stoi Jakub Kołotyło

V MIĘDZYNARODOWY ZLOT DACII 1100 - 1410 DRUM BUN 2016 DOBIEGŁ KOŃCA !

W dniach od 20 – 22 maja 2015 r. Satu Mare w Rumunii, gościło uczestników V Międzynarodowego Zlotu Samochodów Dacia 1100 – 1410 Drum Bun (Intalnirea Daciilor CRACOVIA – SATU MARE). Było to wydarzenie szczególne, a celem organizatorów było pokazanie uczestnikom piękna okręgu w północno-zachodniej Rumunii ze stolicą w Satu Mare i jej bogatej historii.
19 maja z Krakowa w godzinach popołudniowych na trasę około 500 km odcinka wyruszyło 5 samochodów Dacia w tym wóz techniczny ,,Nysa”. Samochody Dacia wyprodukowano w Rumunii a najstarszym modelem była Dacia 1100, (wisienka) która pochodziła z 1970 r. a właścicielem jej był organizator zlotu przesympatyczny Pan Michał Sowa, który z roli organizatora, kierowcy i przewodnika wywiązał się wzorowo!

Pierwszy etap to przejazd uczestników do Bartnego, gdzie w miejscowym schronisku po przejechaniu 150 km nastąpił odpoczynek. Na

HUBERT ŹELAZNY z Siar laureatem wojewódzkiego konkursu historycznego !!

W roku szkolnym 2015/2016 Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Legionowego zorganizował kolejną edycję konkursu tematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego „Ani na chwilę nie złożyliśmy broni…” – Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939 – 1945.
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem jej losów w czasie II wojny światowej i dziejów Małopolski. Konkurs miał również walor wychowawczy, jakim jest wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży, kształtowanie szacunku do idei niepodległości oraz nawiązywanie międzypokoleniowej więzi młodzieży z pokoleniami przodków.

Konkurs rozgrywany był w trzech etapach – w pierwszym, szkolnym – uczniowie pisali test wiedzy

Międzynarodowa Konferencja Historyków Lotnictwa

18 maja 2016 r. w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym "Kasztel w Szymbarku", odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach projektu ,,Od Gorlic po Kaukaz, Lewant Alpy i Adriatyk – czyli lotnictwo na Froncie Wschodnim, nad Bałkanami i na Bliskim Wschodzie 1914-1918”
Konferencja ta była pod honorowym patronatem mgr inż Karola Górskiego - Starosty Gorlickiego a organizatorem był: Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Powiat Gorlicki, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.

Problematyka konferencji dotyczyła wojny powietrznej 100 lat po wydarzeniach z lat 1915-1916 zaś sama konferencja stała się kolejnym ogniwem zapoczątkowanego badawczego łańcucha i poprzedzała dwie kolejne międzynarodowe konferencje naukowe przygotowywane na lata 2017 i 2018, mające nawiązywać do ww tematyki w stulecie wydarzeń z historii lotnictwa Wielkiej Wojny z lat 1916/1917 i 19171918.
Opiekę merytoryczną sprawował

"Krzyż Pamięci 1914 - 1920" dla Aleksandra Gucwy
CROSS REMEMBRANCE 1914-1920


W imieniu Sztabu Regimentu, na podstawie Rozkazu nr 127/1/V/2016 działając w oparciu o Regulamin Komisji „Krzyża Pamięci 1914 – 1920” z dnia 24 marca 2016 r. zatwierdzonej w dniu 1 kwietnia 2016 r., mam przyjemność poinformować o przyznaniu Panu Aleksandrowi Gucwie „Krzyża Pamięci 1914 – 1920” z brązowym wieńcem.

„KRZYŻ PAMIĘCI O MIEJSCACH SPOCZYNKU ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W LATACH 1914 - 1920” w imieniu: TRADYCYJNY ODDZIAŁ C. i K. REGIMENTU ARTYLERII FORTECZNEJ No. 2 BARONA EDWARDA VON BESCHI – TWIERDZA KRAKÓW, wręczył Komendant mgr inż. Przemysław Jaskółowski Tit. Obstlt.

Ideą przyświecającą jego ustanowieniu jest chęć wyróżnienia osób, które poprzez swoją obecność na cmentarzach wojennych podtrzymują pamięć o niejednokrotnie bezimiennych ofiarach wojen z lat 1914 – 1920. Krzyż ma być widocznym znakiem troski i zainteresowania obecnie istniejącymi cmentarzami z czasów

Święto Konstytucji 3 Maja.
Msza za Ojczyznę w kościele parafialnym w Sękowej.


3 maja w uroczystość NMP Królowej Polski, odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, w kościele parafialnym p.w. św. Józefa w Sękowej, celebrowana przez ks. proboszcza Janusza Kurasza
Podczas Mszy Św. odnowiono Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, poprzez modlitwę złożoną Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Dla przypomnienia, autorem Ślubów Jasnogórskich był Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński, zawarty został program odnowy moralnej narodu. Poruszały one wielkie sprawy religijności, moralności i etyki społecznej Polaków.

W tej podniosłej uroczystości udział wzięła jednostka OSP z Sękowej oraz młodzież szkolna z Siar wystawiając poczet sztandarowy. Licznie uczestniczyli mieszkańcy Sękowej i Siar.
Na zakończenie mszy św. zaśpiewano radosną pieśń opartą na tekstach ze Starego Testamentu,,Magnificat „ (Wielbi dusza moja Pana).

A jeszcze dodam

101 rocznica ,,Bitwy pod Gorlicami" - rekonstrukcja historyczna w Sękowej

101 lat temu doszło do jednej z największych bitew I wojny światowej – ,,Bitwy pod Gorlicami”. Z tej okazji 2 maja na obiektach sportowo – rekreacyjnych w Sękowej, odbyła się kolejna już rekonstrukcja epizodu Bitwy pod Gorlicami z czasów Wielkiej Wojny.
Podczas I wojny światowej w 1915 roku na ziemi gorlickiej rozegrała się bitwa o przełomowym znaczeniu. Walki pozycyjne trwały prawie pół roku, ale decydujące starcie rozpoczął niespodziewany atak wojsk niemieckich i austro-węgierskich 2 maja 1915. Front rosyjski między Wisłą a Karpatami został przerwany, a w ciągu następnych tygodni wyzwolono większość Galicji łącznie ze Lwowem.

Rekonstrukcja rozpoczęła się o godz. 17.oo, kilka tysięcy osób obserwowało ponad półtoragodzinne widowisko batalistyczne. To już szósta taka inscenizacja w Sękowej.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Sękowa i Jej sympatycy

Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Ropicy Górnej , jako jedyna placówka przedszkolna z Gminy Sękowa i jako druga z powiatu gorlickiego, bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie „Nasze ekologiczne przedszkole” prezentując wykonanego z materiałów wtórnych „Rowerzystę – Recyklistę” .
Pragniemy zwrócić się do całej społeczności o wsparcie naszej placówki głosami oddawanymi za pośrednictwem strony internetowej - kliknij
Po wpisaniu adresu strony należy w miejscu nazwy miejscowości wpisać Sękowa następnie Szukaj. Gdy ukaże się nasz „rowerzysta” a przy nim gwiazdka – to moment by zagłosować. Należy pamiętać, że naciśnięcie gwiazdki to jeszcze nie koniec – trzeba wpisać swojego e-maila, oddać głos a następnie potwierdzić

Zobacz archiwum newsów