Przygody ks. Karola Wojtyły w trakcie górskich wędrówek.

Ks. Karol Wojtyła, a później papież św. Jan Paweł II był człowiekiem wysportowanym, silnym i wytrzymałym uprawiał turystykę pieszą, narciarstwo zjazdowe i śladowe, kajakarstwo. Podczas wypraw w góry spotykały go też czasem przygody wśród których był np. zagubienie szlaku i przez to nieco „późniejsze” dojście do celu. Jedna z takich przygód miała miejsce w Bieszczadach, w 1960 r., a wspomina o niej prof. dr hab. Teresa Malecka z Akademii Muzycznej w Krakowie: „Księdza Karola Wojtyłę poznałam przez swoją starszą siostrę. Należała także do „Środowiska” – duszpasterstwa „turystycznego”, założonego przez Wojtyłę. Teresa Malecka poznała ,,Wujka” gdy miała 14 lat, a pierwszy raz na wycieczkę z tą grupą wybrała się w sierpniu 1960 r. w Bieszczady. Była najmłodszym uczestnikiem wyprawy. „Atmosfera była wspaniała. Osoba Wujka, który był już

Dzień Kobiet & Mężczyzn na wesoło.

W poniedziałek 9 marca 2020 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Sękowej, odbył się tradycyjny Gminny Dzień Kobiet & Mężczyzn, który w tym roku należał do wyjątkowych. Wszystko za sprawą ,, KABARETU Z KONOPI”.
Na początku Dyrektor GOK Iwona Tumidajewicz, Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch oraz Przewodniczący Rady Gminy Sękowa Bogusław Moroń z okazji ich święta złożyli życzenia a każda z pań otrzymała żółtego tulipana jako wyraz szacunku dla płci pięknej. Wśród zaproszonych gości był m.in. Stanisław Pasoń - polski polityk, przedsiębiorca, sadownik i hodowca, poseł na Sejm II kadencji, obecnie Radny Sejmiku Młp. oraz Michał Diduch Radny Powiatu Gorlickiego.

Imprezę uświetnił zespół,, KABARETU Z KONOPI”, który jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się kabaretów młodego pokolenia. Kabaret z Konopi przez 7 lat swojej działalności

Dzień Kobiet 2020

XVIII Memoriał im. Władysława i Miłosza Tokarzów w skoku wzwyż.

UKS ,,Maraton” Sękowa był organizatorem XVIII Memoriału w skoku wzwyż im. Władysława i Miłosza Tokarzów. Zawody odbyły się w dniu 25 lutego 2020 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sękowej. O godz. 9.00 Prezes UKS ,,Maraton” Sękowa Justyna Szarowicz przywitała zaproszonych gości i kluby uczestniczące w memoriale. Następnie głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej w Sękowej Bożena Bernasiewicz, otwierając zawody. Głos zabrała wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch oraz Przewodniczący Rady Gminy Sękowa Bogusław Moroń. Na zawodach obecna była córka Władysława Tokarza pani Joanna Hyziak oraz córka Miłosza Tokarza pani Monika Tokarz, które otrzymały bukiety kwiatów od naucz. wf Fabiana Szarowicza i wice dyr.szkoły Małgorzaty Witko.

Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęły się zawody, jako pierwsi skakali uczniowie z klas IV i młodsi, następnie dzieci starsze (kl V-VI) młodzicy (kl VII

Rozdano Mosty Starosty 2020

W piątek 14 lutego 2020 r. w Galerii Sztuki Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, odbyła się XX już gala wręczenia nagród dla zasłużonych ludzi kultury i sztuki - Mosty Starosty oraz dziesiąta edycja nagrody „Przęsło” dla ludzi młodych, zdolnych, twórczych i zaangażowanych w tworzenie i ochronę dóbr kultury.
Prowadzący galę Daniel Markowicz ze Starostwa Powiatowego, powitał wszystkich zaproszonych gości po czym odbyła się projekcja filmów prezentujących sylwetki osób.

Następnie Starosta Maria Gubała a zarazem przewodnicząca Kapituły wręczała nagrody.
Statuetkę ,,Most” za wybitne osiągnięcia w promowaniu historii i kultury polskiej otrzymał prof. Stanisław Tabisz – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - jest jednym z wybitnych polskich malarzy i grafików, związany z Radą Muzeum przy Muzeum Dwory Karwacjanów

XIV Spotkanie Noworoczne podsumowujące rok 2019 w Gminie Sękowa

W poniedziałek 27 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sękowej, odbyło się tradycyjne XIV Spotkanie Noworoczne, organizowane przez Wójta Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sękowa Bogusława Moronia, podsumowujące miniony rok oraz przedstawiające plany i założenia na rok 2020 w Gminie Sękowa.
Dyr. GOK w Sękowej Iwona Tumidajewicz, wystąpiła w roli konferansjera przywitała zaproszonych gości i przedstawiła program spotkania.
Na Spotkanie Noworoczne przybyło ponad 100 gości, w tym posłanka Barbara Bartuś. Uczestniczyli również księża, nauczyciele, przedstawiciele instytucji samorządowych, radni, reprezentanci Stowarzyszeń, Dyrektorzy Jednostek Gminnych, Sołtysi Gminy Sękowa, prezesi i przedstawiciele spółek, przedsiębiorcy oraz liczna rzesza mieszkańców gminy.
Głos zabrała Pani wójt, która podziękowała Pani poseł za owocną współpracę na rzecz rozwoju naszej gminy, wręczając wraz z przew. i zastępcą Rady Gminy Sękowa bukiet kwiatów.

W Sękowej obchodzono Złote i Diamentowe Gody.

Od Mszy św. w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Jacka Piroga , proboszcza Sękowej i ks. Jana Adamczyka , proboszcza Męciny Wielkiej, rozpoczęły się uroczystości związane z 50 i 60 leciem pożycia małżeńskiego, czyli ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY.
4 pary małżeńskie z terenu gminy Sękowa otrzymało nadane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę - Medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość miała bogatą oprawę, godną rangi wydarzenia. Złote i Diamentowe Gody odbyły się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej.

Honory gospodarza uroczystości pełniła Iwona Tumidajewicz , dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej, która była m.in. autorką wspanialej dekoracji. Powitała dostojnych jubilatów, towarzyszące im rodziny, księży, władze samorządowe oraz przybyłe media
Na wstępie uroczystości głos zabrała wójt

Zobacz archiwum newsów