Miejscowości
Cmentarze
Kościoły
Kapliczki Pomniki

Prawa autorskie !!

ZOBACZ GALERIE

Pogoda dla Sękowej i okolicy

Zobacz wszystkie cmentarze wojenne w Okręgu I - Żmigród

Zobacz wszystkie cmentarze wojenne w Okręgu II - Jasło

Zobacz wszystkie cmentarze wojenne w Okręgu III - Gorlice

Zobacz wszystkie cmentarze wojenne w Okręgu IV - Łużna

ZOBACZ SLAJDY !

"Photoshot" - kliknij

"Przysłowia" - kliknij

"WTCT" - kliknij

"Yunak" - kliknij

"Foto - nocne" - kliknij

Sękowa - Wędrówka między Magurami

Budowa kładki pieszo - jezdnej w Sękowej

Remembrance Day - Kraków

Film dok. o Grzegorzu Stechu

Eksporta i uroczystoœci pogrzebowe - 15 - 16.11.2015 r

Eksporta ks. Prałata Stanisława Dziedzica - 15.11.2015 r.

Uroczystoœci pogrzebowe - 16.11.2015 r. częœć I

Uroczystoœci pogrzebowe - 16.11.2015 r. częœć II

Komunikat o śmierci ks. Prałata Stanisława Dziedzica - kliknij

ZMARŁ O. BOGUMIŁ PIKUSA, PAULIN-MISJONARZ W KAMERUNIE

Otrzymaliśmy niespodziewaną wiadomość, że na Czarnym Lądzie - w Kamerunie, 19 listopada zmarł paulin o. Bogumił Pikusa. Był paulinem-misjonarzem, posługiwał w paulińskich parafiach w Kamerunie - w osadach w Ayos i w Belabo. Miał 50 lat. W Zakonie Paulinów przeżył 30 lat, w kapłaństwie 24.

Urodził się 31 marca 1965 roku w Gorlicach w parafii Sękowa, diecezja tarnowska, obecnie rzeszowska. Rodzicami jego byli Tadeusz i Janina z d. Wierzbicka. Na Chrzcie świętym nadano mu imię Andrzej. Profesję wieczystą w Zakonie Paulinów złożył 8 września 1985 roku.
Zanim śp. o. Bogumił Pikusa wyjechał do Afryki, pracował jako katecheta i duszpasterz młodzieży w Leśnej Podlaskiej. Po powrocie do Polski w 2012 r. posługiwał w klasztorze w Brdowie. We wrześniu 2015 roku czasowo powrócił do Kamerunu.

O. Bogumił Pikusa swoje

Klub Górski "ORŁY" porządkują cmentarz wojenny nr 77 w Ropicy Górnej

Cmentarze z czasów I wojny światowej na terenie dawnej Galicji Zachodniej skrywają ciała ofiar walk toczonych tam w latach 1914 -1915. W tym okresie front broniony był przez armie austro-węgierską oraz pruską przed naporem Rosjan. Tym ostatnim udało się podejść aż pod Kraków, ale od grudnia 1914 r. powoli byli odpychani na wschód. Decydującym starciem była bitwa pod Gorlicami zapoczątkowana 2 maja 1915 r. zwana "Polskim Verdun". W jej wyniku został przerwany front rosyjski w Galicji Zachodniej.

Małopolska jest miejscem wiecznego spoczynku żołnierzy wielu narodowości. Na terenie Galicji Zachodniej powstało ok. 400 cmentarzy, gdzie godnie upamiętniono ok. 70 tys. poległych żołnierzy, m.in. Polaków, Austriaków, Rosjan, Niemców, Ukraińców, Węgrów, Chorwatów. Na terenie gminy Sękowa znajduje się 23 cmentarze z czasów I wojny światowej. Jednym z

Film o Grzegorzu Stechu, twórcy małopolskiej infrastruktury drogowej i mostowej

„Człowiek wielu dróg” to film będący opowieścią o Grzegorzu Stechu, głównym autorze przełomu, a następnie skoku cywilizacyjnego w małopolskiej infrastrukturze drogowej oraz pomysłodawcy wielu nowatorskich rozwiązań zastosowanych przy rozbudowie sieci dróg.
- Jednym z celów, jaki przyświecał przy pracy nad filmem, było ukazanie, w jaki sposób jednostka i jej wyjątkowa osobowość w odpowiednim czasie historycznym może zmienić otaczającą rzeczywistość i stać się inspiracją dla innych ludzi – mówi reżyser Gabriela Mruszczak.

Bohaterem filmu jest Grzegorz Stech, zmarły w 2013 r. wieloletni dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Miał pod swoją pieczą 284 pracowników i ponad 1377 km dróg w całej Małopolsce. Cechowała go olbrzymia wiedza, kreatywność i ponadprzeciętne zdolności organizacyjne. Stawiany był za wzór pracowitości, prawości i współdziałania. Z jego inicjatywy odbyło się wiele ogólnopolskich konferencji

Ostatnie pożegnanie śp. księdza Prałata Stanisława Dziedzica

Wyjątkowe wydarzenia są dla wspólnoty parafialnej prawdziwym sprawdzianem wiary i przywiązania do Kościoła. Dla mieszkańców parafii pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej, takim sprawdzianem stały się dni żałoby po śmierci księdza Prałata Stanisława Dziedzica.

Ksiądz Prałat Stanisław Dziedzic zapisał się w pamięci parafian jako kapłan, który doskonale potrafił godzić swoje obowiązki duszpasterskie z tymi, które wynikały z funkcji proboszcza parafii. Był wspaniałym pasterzem, nigdy nie zapatrzonym w siebie. Przez 51 lat sprawowania posługi w Sękowej dokonał tak wiele, że trudno dziś wyobrazić sobie kościół bez śladów jego dłoni. To dzięki zaangażowaniu śp. księdza prałata odbudowane zostały wszystkie kościoły i cerkiewki nie tylko na terenie parafii ale równiez poza nią.

Wykonano malowanie wnętrza świątyni, odnowiono stacje drogi krzyżowej, przeprowadzono renowację bocznych ołtarzy, wykonano nowy ołtarz główny,

Eksporta ciała ś.p. ks. Prałata Stanisława Dziedzica

15 listopada (niedziela) w starym kościółku p.w. śś. Filipa i Jakuba Apostołów w Sękowej rozpoczęły się uroczystości przed pogrzebowe zmarłego 12 listopada 2015 r. ks. Prałata Stanisława Dziedzica.
Już od godzin południowych mieszkańcy okolicznych miejscowości oddawali hołd zmarłemu. Modlono się i odmówiono różaniec. O godz. 15.00 biskup Jan Wątroba, z diecezji rzeszowskiej w asyście miejscowego proboszcza ks. Janusza Kurasza oraz księży z diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej, rozpoczęli eksporte (wyprowadzenie ciała) do kościoła parafialnego p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (padający deszcz i zimno) licznie zebrani wierni uczestniczyli w eksporcie oraz we Mszy św. która była koncelebrowana pod przewodnictwem ks.bp. Jana Watroby i przez 12 księży m.in przez ks. Wiesława Szurka - infułat rzeszowki. Homilie wygłosił ks. proboszcz Jan Adamczyk z parafii Męcina Wielka,

ODSZEDŁ KS. PRAŁAT STANISŁAW DZIEDZICKsiądz Proboszcz - Prałat Stanisław Dziedzic - 1967 - 2005

 Druga połowa XX wieku upłynęła w parafii sękowskiej pod znakiem duszpasterstwa ks. Stanisława Dziedzica. Urodził się 8 maja 1934 roku w Święcanach jako syn Józefa i Katarzyny Zawiła. Jego rodzinną parafią był Biecz (parafia p.w. Bożego Ciała). Po zdobyciu wykształcenia podstawowego, wstąpił do Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu, gdzie w roku 1953 złożył egzamin dojrzałości. Przez kolejne pięć lat studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Uwieńczył je magisterium z teologii, specjalizując się w Piśmie świętym. W dniu 20 maja 1958 roku przyjął w Tarnowie święcenia diakonatu, a miesiąc później, 29 czerwca, otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk bpa Karola Pękali.

Pierwszą placówką duszpasterską

11 listopada - nasze Narodowe Święto Niepodległości.11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po 123 latach Polska Odzyskiwała Niepodległość !

Uroczyste obchody 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się w Kościele Parafialnym p.w. św. Józefa w Sękowej o godz. 10.00 Mszą św. za poległych w obronie Ojczyzny. Mszę celebrował ks. proboszcz Janusz Kurasz, który wygłosił homilię, zwrócił uwagę na takie słowa jak Ojczyzna i patriotyzm. Powiedział m.in. ,,Dzień 11 listopada był zawsze dla milionów Polaków dniem szczególnym ważnym, tak jak zawsze była ważna niepodległość. Dziś Ojczyzna stawia przed nami nowe wymagania. Trzeba nam ciągle modlić się i pracować na rzecz jedności i tolerancji".

Po mszy św. poczty sztandarowe PSL Siary,

Zobacz archiwum newsów