AWARIA SERWERA!!

PROGRAM UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO - RELIGIJNYCH:
11.00 - Msza św. w intencji poległych lotników polskich załóg bombowców Liberator i Halifax
pod pomnikiem w Krzywej - Banicy
12.00 - Przemówienia okolicznościowe, złożenie wieńców pod pomnikiem, przelot samolotów
12.45 - Zakończenie uroczystości przy pomniku
13.30 - Obiad
14.30 - Konferencja naukowa poświęcona
zestrzeleniu załóg bombowców:
- dr hab. Andrzej Olejko prof. UR
- mgr inż. Tomasz Sikorski - Warszawa
15.30 - Spotkanie z Rodzinami lotników załóg
Liberatora i Halifaxa

Miejscowości
Cmentarze
Kościoły
Kapliczki Pomniki

ZOBACZ GALERIE

Pogoda dla Sękowej i okolicy

YoWindow.com Forecast by yr.no

II wydanie, zmienione i popraw. 178 stron, wymiary: 160X230 mm Cena książki 30 zł + koszty przesyłki. Dane teleadresowe w kontaktach na dole strony.

Wystawa Halifaxa z Banicy - Krzywej - Gorlice,
01.08. - 30.09.2014 r

XXXII Watra - Żdynia 19.07.2014

ZAPRASZAMY na Rajd Rowerowy ,,Odkryj Szlak" - SĘKOWA, 3 sierpnia 2014 r.

Rajd Rowerowy - kliknij

W Pętnej rozbrzmiewała muzyka cerkiewna

Festiwal Muzyka Cerkiewna w Beskidzie Niskim odbywa si� od 2006 roku. Pomys� Festiwalu zrodzi� si� w Instytucie Skutecznego Dzia�ania w Warszawie, a jego inicjatorami byli Pa�stwo Edyta i Adam Sulimscy.

Trudny zamys� sta� si� faktem i od tamtej pory w cerkwiach i ko�cio�ach powiatu gorlickiego rozbrzmiewa muzyka cerkiewna w wykonaniu ch�r�w z Polski, Ukrainy i S�owacji. Wyst�py spotyka�y si� z du�ym zainteresowaniem turyst�w oraz mieszka�c�w powiatu gorlickiego.

W tym roku,5 lipca o godz. 18.00-tej w cerkwi greckokatolickiej p.w. �w. Paraskewi w P�tnej, mi�o�nicy muzyki cerkiewnej i �piewu ch�ralnego prze�ywali prawdziw� uczt�.

Ch�r Kameralny sk�adaj�cy si� z siedmiu alumn�w Greckokatolickiego Seminarium Duchownego z Tarnopola (Ukraina) zdoby� niedawno (29 kwietnia w Tarnopolu) g��wn� nagrod� II Otwartego Festiwalu-Konkursu Duchownej Pie�ni „Ja tam, gdzie b�ogos�awie�stwo”.

Ch�r koncertuje w kraju i

Mi�dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny - "�wiat pod Kyczer�" w Bartnem

27 czerwca 2014 r. warsztatami artystycznymi w Krynicy Zdroju rozpocz�� si� XVII Mi�dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „ �wiat pod Kyczer�”.

Organizator �emkowski Zesp�� Pie�ni i Ta�ca „Kyczera” z Legnicy, kilkana�cie lat temu zainicjowa� festiwal, kt�ry ma na celu �amanie stereotyp�w i ��czenie ludzi z r��nych zak�tk�w �wiata.
Jest to najwi�kszy w Europie tego typu event.

W drugim dniu festiwalu, w pi�kny s�oneczny sobotni popo�udniowy dzie�, ulicami Gorlic przeszed� barwny korow�d z r��nych kraj�w Europy. Kolorowe stroje i muzyka sprawi�y, �e przechodnie przenie�li si� w inny �wiat. Po pochodzie odby� si� na scenie gorlickigo rynku koncert galowy, kt�ry zgromadzi� wielu mieszkanc�w.

Nast�pnie XVII Mi�dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "�wiat pod Kyczer�" mia� swoj� kolejn� ods�on� we wsi Bartne, gmina S�kowa w zachodniej cz��ci Beskidu Niskiego. Przedstawiciele mniejszo�ci narodowych prezentowali swoj�

Lekcja historii pod pomnikiem lotników w Krzywej – Banicy

We wtorek ostatniego tygodnia roku szkolnego dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sękowej z klasy III wraz z wychowawczynią Anna Diduch i Rodzicami udali się na parogodzinny wypoczynek do parku linowego w Krzywej.
Po drodze zatrzymano się pod pomnikiem lotników w Krzywej - Banicy.
Regionalista, pasjonat lotnictwa, emerytowany nauczyciel wf Pan Aleksander Gucwa z Sękowej, przedstawił dzieciom historię zestrzelenia Polskiej załogi lotniczej z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, która leciała z pomocą materiałową dla powstańców warszawskich. W drodze powrotnej 70 lat temu, 28 sierpnia 1944 r. Halifax II – FS-P należący do PAF – Polskie Siły Powietrzne, został zestrzelony – zginęła cała siedmioosobowa załoga, która obecnie spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w kwaterze brytyjskiej w Krakowie.
Była to bardzo interesująca

Ulicami osiedla przeszła procesja Bożego Ciała

Mszą świętą pod przewodnictwem księdza proboszcza parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca Janusza Kurasza, rozpoczęły się Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej Bożym Ciałem, jednego z najważniejszych świąt obchodzonych przez Kościół Katolicki. W koncelebrze mszy św. uczestniczył ks. prałat Stanisław Dziedzic i ks. wikary Arkadiusz Puzio.
Msza św. rozpoczęła się o godz. 10.00 w kościele parafialnym p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej. Podczas wygłoszonej homilii ks. proboszcz nawiązał do ustanowienia Najświętszego Sakramentu powiedział m.in. słowa Chrystusa "Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” i ustanowił Eucharystię, czyli biały opłatek, który podczas mszy staje się Ciałem Pańskim. Dlatego ten dzień jest tak ważny dla katolika.

Po mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy ustawionych wzdłuż drogi osiedlowej obok

50 lat w parafii Sękowa ks. prałata Stanisława Dziedzica

15. czerwca 2014 r. świętowaliśmy w kościele parafialnym p.w. św. Józefa w Sękowej, 80 rok życia i 50 rok pobytu w parafii Sękowa Ks. Prałata Stanisława Dziedzica.
Dostojny Jubilat urodził się 8 maja 1934 r. w Święcanach (syn Józefa i Katarzyny) Szkołę Podstawową ukończył w Bieczu. Po ukończeniu Studiów Teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, 24.06.1958 r. obronił prace magisterską, osiągając dyplom magistra Teologii. W tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Tarnowie, w dniu uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Pracę duszpasterską rozpoczął w sierpniu 1958 roku jako Wikariusz w Krużlowej Wyżnej, gdzie pracował do 1964 roku. Następnie przeniesiony został do

Dzień Języków Obcych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sękowej

Jak co roku, już od czterech lat w dniu 11.06.2014r odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych. W tym roku prezentacje przygotowane przez poszczególne klasy gimnazjalne skupiły się na następujących krajach: Włochy, Niemcy, Ukraina, egzotyczna Brazylia i odległe Chiny. Ponownie zostaliśmy mile zaskoczeni pomysłowością i zaangażowaniem uczniów Gimnazjum, nauczycieli języków obcych oraz rodziców, którzy włączyli się w przygotowanie charakterystycznych dla danego kraju potraw.

Na stołach nie zabrakło włoskiego tirami su, brazylijskiej potrawki z mięsa i czerwonej fasolki, niemieckiej sałatki z ziemniaków, ryżu z Chin i ukraińskich deserów. Oprócz doznań smakowych czekała na nas wspaniała uczta duchowa. Piosenki pochodzące z różnych krajów, często wykonywane w rodzimych językach (niemieckim, włoskim, ukraińskim i portugalskim) przybliżyły nam język danego kraju, a przedstawione tańce

Zobacz archiwum newsów