Newsy:

znalezionych: 925 na 185 stronach
« poprzednia -   65  66  67  68  69  70  71  72  73   - następna »

Ks. Paweł Szuflat proboszcz z Małastowa

Katarzyna Maria Kullmann "Ksiądz Paweł Szuflat"

Paweł Szuflat był księdzem greckokatolickim. Ukończył Ukraińskie Gimnazjum Męskie w Przemyślu. W czasie I Wojny Światowej został zmobilizowany do armii austrio-węgierskiej. Po zwolnieniu z wojska zdał maturę i wstąpił do Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Przemyślu, kończąc je w 1925 r. Wyświęcony został dnia 26.VI.1926 r. przez bp. Jozafata Kocyłowskiego, a po święceniach został najpierw administratorem w Jasielu (pow. Rymanów) w 1926 r. i następnie w Bednarce (pow. Gorlice, gm. Lipinki) w latach 1926-1933. Potem od 1933 do 1934 roku administrował również Klimkówkę (pow. Gorlice, gm. Ropa). Od 1934 r. Paweł Szuflat został proboszczem w Małastowie (pow. Gorlice, gm. Sękowa) i sprawował tam posługę do 1947 roku.

Przeczytaj artykuł Katarzyny Marii Kullmann: ,,KSIĄDZ PAWEŁ SZUFLAT." - kliknij

III Piknik Historyczny w Sękowej

III Piknik Historyczny pod nazwą ,,Historia znana i nieznana" odbędzie się 2 maja 2013 r. w Sękowej, z okazji 98 rocznicy Bitwy pod Gorlicami. W trakcie imprezy odbędzie się inscenizacja historyczna nawiązująca do fragmentów Bitwy Pod Gorlicami z 2 maja 1915 roku. W inscenizacji weźmie udział ponad 200 rekonstruktorów w mundurach historycznych armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej.

Operacja Gorlicka jest jedną z największych, a zarazem najważniejszych bitew frontu wschodniego I wojny światowej. Wpłynęła ona w znaczny sposób na losy wojny, a w dalszej konsekwencji także na możliwość odrodzenia się Państwa Polskiego.

Wojska rosyjskie weszły do Galicji już w sierpniu 1914 roku. Ich pochód został zatrzymany dopiero po listopadowej bitwie pod Krakowem i grudniowej pod Limanową. Ostatecznie front zastygł w połowie stycznia 1915 roku. Wtedy też rozpoczęła się tzw. wojna pozycyjna. Wojska carskie, a naprzeciw nich austro- węgierskie utknęły na kilka miesięcy w okopach i rozbudowywały silnie linie swych umocnień polowych. Dla Austriaków sytuacja stawała się coraz bardziej krytyczna. Zdawali sobie sprawę z tego, że sami nie są w stanie pokonać Rosjan. W połowie kwietnia 1915 roku został zatwierdzony przez dowództwo austriackie plan bitwy. O pomoc w działaniach zostały poproszone Niemcy.

Kpr. Zbigniew Szostak – żołnierz i nauczyciel

Zbigniew Szostak urodził się 13 lutego 1921 r. w Jaśle, dziś woj. Podkarpackie. Pochodził z rodziny robotniczej, ojciec pracował jako robotnik PKP. Szkołę podstawową ukończył w Jaśle a następnie uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, które ukończył tuż przed wybuchem wojny. W czasie działań wojennych 1939 r. ewakuowany został na Podole a stamtąd udał się do Rumunii.
W Rumunii przebywał w obozie internowanych w Târgu Jiu cztery miesiące. Po tym okresie wyjechał do tworzącej się we Francji Armii Polskiej.
Tam brał udział w kampanii francusko – niemieckiej od maja do czerwca 1940 r. Po kapitulacji Francji dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozie jenieckim w Perl nad Mozelą ( przy trójstyku Niemcy-Luksemburg-Francja.) przebywał tam do marca 1945 r.

Po wyzwoleniu obozu przez armię amerykańską, powraca do Francji. Tam ponownie wstępuje do służby czynnej i wyjeżdża w kwietniu 1945 r. do Włoch, do II Korpusu Wojska Polskiego generała Władysława Andersa. Został przydzielony do 2 Dywizji Pancernej.
Po zakończeniu działań wojennych pełnił służbę wartowniczą przy magazynach, ważnych obiektach wojskowych i obozach jenieckich na terenie Włoch. Początkowo stacjonował w Neapolu a potem w Matelico (środkowe Włochy). W wolnym czasie zwiedzał zabytkowe miasta m.in. był w Pompei

Jednak dni 2 Korpusu Polskiego były już policzone. We wrześniu 1946 roku jego dywizja opuściła Włochy, kierując się na Wyspy Brytyjskie, gdzie czekała je demobilizacja. Kpr. Zbigniew Szostak nie widząc swojej przyszłości w Wielkiej Brytanii, zdecydował się na powrót do ojczyzny. Była to jedyna szansa na spotkanie z rodziną i zobaczenie rodzinnych stron po prawie ośmiu latach tułaczki. Powrócił do rodziców w maju 1947 roku.

W tym samym roku wyjechał do Głogówka i tam uczęszczał do Liceum Pedagogicznego. Po ukończeniu Liceum w 1949 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel w powiecie Lublinieckim, woj. Katowickim.
W 1958 r. zawarł związek małżeński i przeniósł się do powiatu Gorlickiego. Zatrudniony został w Szkole Podstawowej w Małastowie, przez wiele lat pełnił funkcję kierownika szkoły.
W szkole tej pracował do lat 80-tych ubiegłego wieku, przechodząc na zasłużoną emeryturę.

Przez całe swoje powojenne życie był emocjonalnie związany ze szkołą, której poświęcił się całkowicie jako nauczyciel i wychowawca. Był bez reszty oddany młodzieży, której przekazywał swoją wiedzę i swój szacunek dla niej. Młodzież darzyła go niezwykłym zaufaniem i sympatią. Szkole poświęcił większość czasu swojego życia. Zmarł 30 kwietnia 1993 r. i pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Małastowie.

30 kwietnia br. mija 20 rocznica śmierci.

Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Głogówku w maju 1949 r. W przedostatnim rzędzie siódmy od lewej strony stoi Zbigniew Szostak.

Kiedy Czesi zwrócą cenny obraz z kościoła w Sękowej?

ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY nr 81 i 89 z 1937 roku pisze:

Nr 81

Z Gorlic donosi Adam Wójcik: Towarzystwo Ochrony Zabytków w Gorlicach prowadzi intensywną prace, nad odbudową najcenniejszego zabytku budownictwa z XVI w., kościółka, drewnianego w Sękowej pod Gorlicami, zniszczonego w czasie wojny światowej. Obecnie Towarzystwo to przeprowadza wśród właścicieli lasów zbiórkę drzewa, potrzebnego do wewnętrznego urządzenia i odnowienia pokrycia dachu. W związku z temi pracami wysunęła się sprawa rewindykacji cennego obrazu z ołtarza głównego, zabranego przez Czechów w czasie wojny światowej. Mianowicie w czasie bitwy pod Gorlicami w roku 1915 kościółek w Sękowej znalazł się w linji okopów austrjackich, zajętych przez pułk czeski. Czesi rozebrali częściowo historyczny kościółek i zdemolowali ołtarze. Cenny zaś obraz z ołtarza zabrał czeski oficer i odesłał do swojej rodziny.

Niedługo potem oficer ów dostał się do niewoli rosyjskiej. Przebywając w głębi Rosji z innym jeńcem Polakiem, nauczycielem z powiatu gorlickiego, zwierzył się mu, że posiada w swoim domu zabrany obraz z Sękowej i że po powrocie z niewoli natychmiast go zwróci do Polski.

Nauczyciel ów po powrocie z Rosji podał nazwisko owego oficera czeskiego administratorowi parafji w Sękowej, który podjął starania o odzyskanie cennego obrazu.
Niestety bez skutku. Z upływem czasu zaginęły również i odnośne papiery z nazwiskiem oficera czeskiego, który zabrał obraz.
Dziś na nowo rozpoczęło Tow. Ochrony Zabytków w Gorlicach starania o rewindykację od Czechów zabranego obrazu i w tym celu prosi wszystkich Polaków, byłych uczestników bitwy pod Gorlicami o podanie nazwiska oficera czeskiego, który w 1915 roku obrabował kościół w Sękowej.

Nr 89

Kto zna nazwisko czeskiego oficera, który zabrał obraz z kościoła w Sękowej?

W roku 1915, w czasie wojny światowej, czeski pułk, zajmujący okopy austriackie w Sękowej pod Gorlicami, zniszczył zabytkowy kościół miejscowy z XVI wieku. Jeden zaś z oficerów czeskich zabrał z głównego ołtarza kościółka w Sękowej cenny obraz i odesłał go do swojej rodziny. Będąc później w niewoli rosyjskiej, przyznał się kolegom Polakom, że obraz ten posiada, w domu rodzinnym i po powrocie z niewoli zwróci go kościołowi w Sękowej. — Ponieważ do dziś tego nie uczynił, Towarzystwo Ochrony Zabytków w Gorlicach, przeprowadzając obecnie odbudowę zabytkowego kościoła w Sękowej, prosi byłych uczestników Polaków bitwy pod Gorlicami o podanie nazwiska owego oficera czeskiego, celem, przeprowadzenia rewindykacji starego obrazu z Czechosłowacji do Polski.
Ilustracja przedstawia zabytkowy kościółek w Sękowej. (Pisownia oryginalna)

Obchody 8. rocznicy śmierci bł. Jana Pawła

Gdy umierał Jan Paweł II, na Placu św. Piotra zgromadziły się tysiące rozmodlonych wiernych, wśród nich byłem i ja. W piątek, 1 kwietnia 2005 r. przekazano słowa umierającego Jana Pawła II: Szukałem was, teraz przybyliście do mnie i za to wam dziękuję. Papież odszedł do domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. Od lat cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Już w czasie uroczystości pogrzebowych, na Placu św. Piotra pojawili się wierni z transparentami "Santo subito" - Święty natychmiast. Został beatyfikowany pierwszego maja 2011 roku.

Dziś mija 8. rocznica śmierci bł. Jana Pawła II. W całej Polsce odbywają się uroczystości upamiętniające nauczanie i pontyfikat Papieża Polaka, który był pierwszym od ponad 450 lat biskupem Rzymu nie pochodzącym z Włoch. Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata. Według byłego osobistego sekretarza polskiego papieża kardynała Stanisława Dziwisza, proces uznania go świętym w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych toczy się bardzo sprawie i jest możliwe że nastąpi to jeszcze w tym roku.

Na Placu Świętego Piotra w Watykanie, podczas ceremonii pogrzebowych Jana Pawła II w dniu 8 kwietnia 2005 r.