„Dążyliście do starcia, a znaleźliście pokój” - poświęcenie cmentarza nr 159 w Lichwinie

W Lichiwnie znów patriotycznie! W niedzielę, 14 maja odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego w ubiegłym roku cmentarza wojennego nr 159 Lichwin - Łazy, zwanym także "Małym Cmentarzem Legionowym".
Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą polową w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy frontów I wojny światowej, której przewodniczył proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lichwinie ks. Jan Kwiarciński z udziałem ks. prof. Zbigniewa Wolaka oraz ks. Michała Dziewita z Parafii Pleśna. Niecodzienny i nader podniosły charakter liturgii dodały nadto czytania i modlitwa wiernych odczytane w językach polskim i niemieckim oraz udział Orkiestry Dętej Szczepanowice pod kierownictwem kapelmistrza Jacka Skrzelowskiego i licznych pocztów sztandarowych.

Po wspólnym nabożeństwie prowadzący uroczystość Ryszard Stankowski - Zastępca Wójta Gminy Pleśna - wydał komendę wystawienia posterunku przy centralnym krzyżu cmentarza przez Komendę Miejską Policji w Tarnowie, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy" Sekcja Strzelecka w Pleśnej i delegację uczniowską Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem.

Po odegraniu hymnów państwowych Rzeczpospolitej Polski i Republiki Austrii proboszcz parafii Lichwin dokonał poświęcenia cmentarza. Gospodarz uroczystości Wójt Gminy Pleśna Józef Knapik powitał zaproszonych gości, mieszkańców gminy, dzieci i młodzież. Głos zabrali także Konsul Honorowy Republiki Austrii Andrzej Tombiński oraz współorganizatorzy uroczystości Marszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys oraz Starosta Tarnowski Roman Łucarz. W imieniu Austriackiego Czarnego Krzyża, z którym Gmina Pleśna od lat współpracuje na polu odnawiania miejsc pamięci, głos zabrał płkErwin Fitz. Asystent posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego Marian Iwaniec odczytał list parlamentarzysty skierowany do wszystkich uczestników wydarzenia.

Dla uczczenia uroczystości harcerze ze Szkoły Podstawowej w Pleśnej zapalili pod cmentarnym krzyżem znicze: biały i czerwony. Następnie Wójt Gminy Pleśna, Starosta Tarnowski, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Tomasz Jamróz - Piłsudski - komendant Grupy Rekonstrukcji Historycznej 1 Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich dokonali inauguracji powiatowych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez symboliczne przecięcie wstęgi przed bramą cmentarza. Gest ten stanowił swoisty prolog do przyszłorocznych uroczystości na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku. Wybór miejsca nie był przypadkowy, gdyż na poświęconym miejscu spoczywa 9 legionistów Józefa Piłsudskiego.

W ostatnim punkcie programu - dla upamiętnienia uroczystości - przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz centralnych i samorządowych, służb mundurowych, organizacji i placówek oświatowych złożyli wieńce i wiązanki przed krzyżem na terenie cmentarza.

Po komendzie na rozformowanie pocztów sztandarowych i odegraniu "Warszawianki" uczestnicy udali się do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichwinie, gdzie miała miejsce druga część uroczystości - prezentacja i prelekcja przewodnika beskidzkiego Romana Frodymy zatytułowana "Zachodniogalicyjskie Cmentarze Wojenne w gawędzie przewodnickiej".

Tutaj też wójt Józef Knapik wyróżnił i podziękował kilku osobom szczególnie zaangażowanym w wieloletnie działania na rzecz ochrony miejsc pamięci na terenie Gminy Pleśna. Wśród nich byli: Wicemarszałek Małopolski Stanisław Sorys, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Przewodniczący Austriackiego Czarnego Krzyża Friedrich Schuster, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Joanna Florkiewicz - Kamieniarczyk, Agnieszka Partridge, Krzysztof Garduła i Roman Frodyma.

Uroczystość w Lichwinie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Andrzej Tombiński - Konsul Honorowy Austrii, Aleksandr Minkin - Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, Stanisław Sorys - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Roman Łucarz - Starosta Powiatu Tarnowskiego, przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża - Friedrich Schuster, Erwin Fitz, Jozef Riedl, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha - Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego Paweł Mucha, Joanna Florkiewicz - Kamieniarczyk - Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Wojewódzkiego, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego - Zbigniew Karciński, Radni Gminy Pleśna - Anna Wadas, Tadeusz Malec, Grzegorz Kopeć, asystent Posła Wiesława Krajewskiego - Marian Iwaniec, Prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie - Henryk Łabędź, Beata Nykiel z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Agnieszka Partridge, Roman Frodyma, Krzysztof Garduła, Wacław Majewski - Prezes Zarządu Gminnego PSL.
W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele służb mundurowych: Komendant Posterunku Tarnów - Zachód Robert Michałek, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie - mjr Łukasz Olenicz, Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień - mjr Wiesław Maciejewski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie - ppłk Antoni Serafin, Przedstawiciel PSP Tarnów - kpt. Maciej Wolański; oraz placówek oświatowych z Rzuchowej, Pleśnej, Janowic, Lichwina, Świebodzina, Szczepanowic.

W uroczystości partycypowały rodziny żołnierzy pochowanych na poświęconym cmentarzu.
Opiekę nad wydarzeniem sprawowało Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - fot. S. Smoleń

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - fot. A. Gucwa***Zobacz także tu - kliknij

Zobacz filmik z uroczystości.

Przemówienie wygłoszone przez Wójta Gminy Pleśna

Szanowni Państwo! Ziemia, na której dzisiaj stoimy, przed stu laty połączyła żołnierzy wielu narodowości i wyznań. Walczyli po przeciwnych stronach – złączyła ich śmierć. W zbiorowych i pojedynczych mogiłach cmentarza nr 159 wieczną wartę zaciągnęli walczący w armiach rosyjskiej i austro – węgierskiej, w tym legioniści polscy walczący pod Łowczówkiem – stąd o miejscu tym zwykło się mówić „mały cmentarz legionowy”.

Ponad wiek temu, front I wojny światowej przetaczający się przez te piękne górskie okolice, pozostawił po sobie żniwo śmierci. Wyrazem tego jest 19 cmentarzy na terenie Gminy Pleśna, z których aż 4 znajduje się w obecnych granicach administracyjnych Lichwina – największy z nich jest dokładnie na górze, którą doskonale stąd widzimy – zwanej popularnie „Głową Cukru”.

To dziedzictwo, ten materialny wyraz tragedii, ale także dzieła, dziś podziwiane jako dzieła kunsztu architektonicznego, zobowiązują nas żyjących do realizacji swoistego testamentu zapisanego w tych nagrobkach, kamieniach czy krzyżach. Testamentu, który krzyczy: pamiętajcie, nie powtarzajcie wojny, szanujcie nas i szanujcie siebie.

Kolejne pokolenia realizują ten testament. Dzięki instytucjom: m.in. Urzędowi Marszałkowskiemu, Urzędowi Wojewódzkiemu i ludziom dobrej woli, dzięki współpracy międzynarodowej zwłaszcza z Austriackim Czarnym Krzyżem, miejsca te sukcesywnie są odnawiane. To Wielka zasługa naszych poprzedników, ale i wielu osób tutaj obecnych. Dziś wszystkim z tego miejsca dziękuję za wszelki wkład pracy, pomoc materialną i finansową, dzięki której możliwe jest utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci. Szczególne słowa podziękowania należą się wcielonej obecnie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która za pośrednictwem Pana Wojewody na odnowienie właśnie tego cmentarza przeznaczyła kwotę 70.000 zł.

Ale połączyła nas tu również, tak licznie zgromadzonych, idea pamięci i chęć oddania czci poległym zarówno na cmentarzu 159 jak i innych rozsianych w Gminie Pleśna, powiecie tarnowskim, w południowo wschodniej Polsce.

Witam serdecznie wszystkich przybyłych na to miejsce - cmentarz wojenny oznaczony numerem 159 w Lichwinie. Są z nami: Rodziny żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr 159 w Lichwinie, Konsul Honorowy Republiki Austrii – P. Andrzej Tombiński, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie – P. Aleksandr Minin, Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego P. Józefa Pilcha – Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego P. Paweł Mucha, P. Joanna Florkiewicz – Kamieniarczyk – Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Wojewódzkiego, ks. Zbigniew Wolak, ks. Proboszcz Porucznik Jan Kwarciński, ks. Michał Dziewit, Przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża: P. Friedrich Schuster, P. Erwin Fitz, P. Jozef Riedl, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego – P. Zbigniew Karciński, Radni Gminy Pleśna na czele z Wiceprzewodniczącą RG P. Anną Wadas, P. Tadeuszem Malcem i P. Grzegorzem Kopeć, Asystent Posła Wiesława Krajewskiego – P. Marek Iwaniec, Przedstawiciele służb mundurowych: Komendant Posterunku Tarnów – Zachód P. Robert Michałek, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie – mjr Łukasz Olenicz, Zastępca Kom Wojskowej Komendy Uzupełnień – mjr Wiesław Maciejewski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie – ppłk Antoni Serafin, Przdstawiciel PSP Tarnów – Kom JRG2 Tarnów – kpt. Maciej Wolański, Prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie – P. Henryk Łabędz, P. Beata Nykiel – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Pani Agnieszka Partridge, P. Roman Frodyma – nasz dzisiejszy prelegent, P. Krzysztof Garduła – przyjaciel i swoisty łącznik z Austriackim Czarnym Krzyżem,| P. Wacław Majewski – Prezes Zarządu Gminnego PSL, Przedstawiciele Sokoła na czele z Prezesem Oddziału Gminnego Stowarzyszenia "Sokół" Sekcji Strzeleckiej – P. Adam Ciurej. Witam Przedstawicieli ŚZŻAK Koło Pleśna, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu tarnowskiego i Gminy Pleśna, Orkiestrę Dętą ze Szczepanowic działającą przy CKSiP Gminy Pleśna na czele z kapelmistrzem P. Jackiem Skrzelowskim. Witam przedstawicieli mediów, Poczty sztandarowe, przedstawiciele instytucji województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego i Gminy Pleśna. Witam Mieszkańców, dzieci i młodzież.

Witam Współgospodarzy dzisiejszej uroczystości: Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Stanisława Sorysa i Starostę Powiatu Tarnowskiego Pana Romana Łucarza.

„Dążyliście do starcia, a znaleźliście pokój” – znaleźli nie tylko pokój, ale i miejsce, gdzie czczona jest ich pamięć. Dlatego przyjdź tu przechodniu, turysto, zatrzymaj się; także ty, który mieszkasz w pobliżu; wspomnij tu spoczywających, pomyśl o ich tragedii, dramacie ich rodzin, o tragizmie wojny. Pomyśl…, pomódl się o pokój, mądrość, roztropność w swoim życiu, w swojej pracy, dla swojej rodziny i dla swojego kraju.

Dziękuję bardzo.
Źródło: UG Pleśna

Wróć do newsów