Cmentarz wojenny nr 159 Lichwin – Łazy

Cmentarz wojenny nr 159 Lichwin – Łazy (Meszna Opacka) położony jest jest w gminie Pleśna, pow. tarnowski, po lewej stronie drogi Tuchów – Lichwin i jest austriackim cmentarzem z I wojny światowej. Zaprojektowany przez Heinricha Scholza. Cmentarz ten występuje także niekiedy w opracowaniach jako zlokalizowany w Mesznej Opackiej. Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta (23.00 x 13.00 m) 288 m kw. i ogrodzony drewnianym parkanem. W północno-wschodniej linii ogrodzenia znajdują się dwa dwuskrzydłowe wrota, zwieńczone trójkątną ramą z krzyżem. Jedne stanowią wejście na cmentarz, a drugie to atrapa uzupełniająca kompozycję ogrodzenia.
Element centralny stanowi wysoki drewniany krzyż łacinski, który pierwotnie posiadał metalową glorię na skrzyzowaniu ramion, obecnie wokół skrzyżowania ramion umieszczone są belki, tworzące kwadrat i wpisany weń okrąg.
Obok niego zamontowano trzy mniejsze, żeliwne, ażurowe krzyże, typowe dla cmentarzy austriackich. Dwa z nich to dwuramienne krzyże lotaryńskie, jeden to krzyż łaciński. Nagrobki żołnierzy ustawione są w rzędach, zarówno równoległych, jak i prostopadłych. Nagrobki te mają postać betonowych stel z tabliczką blaszaną i żeliwnym krzyżem maltańskim z wieńcem laurowym. Mają dwa rodzaje krzyży: dwuramienne lotaryńskie i jednoramienne krzyże maltańskie, ponadto posiadają prostokątne betonowe obwódki nagrobków (na grobach legionistów ich brak).

W 11 grobach zbiorowych i 32 pojedynczych pochowano tu 100 żołnierzy, w tym:
- 31 żołnierzy armii austro-węgierskiej, w tym 9 żołnierzy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Legioniści polscy walczyli w 1 i 5 pułku piechoty, a polegli w grudniu 1914 r. podczas bitwy pod Łowczówkiem. Żołnierze austro-węgierscy walczyli głównie w 80. złoczowskim pułku piechoty landszturmu.
- 69 żołnierzy armii rosyjskiej. Zidentyfikowano tylko dwóch. Jeden z nich walczył w 173 Kamienieckim Pułku Piechoty.

W 2016 r. przeprowadzono kompleksowy remont cmentarza obejmujący odtworzenie ogrodzenia, bram wejściowych, krzyża głównego i przywrócenie pierwotnego układu pola grobowego, dzięki staraniom Urzędu Gminy w Plesnej i Czarnego Krzyża z Austrii. Przy cmentarzu znajduje się tablica informacyjna „Szlaku frontu wschodniego I wojny światowej".
Poświęcenie odnowionego cmentarza wojennego nr 159 odbyło się 14 maja 2017 r. (niedziela) Więcej informacji znajdziesz tu: oraz tu: Zobacz galerię zdjęć

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 159  Lichwin – Łazy

Wróć do spisu obiektów