„Dążyliście do starcia, a znaleźliście pokój” - poświęcenie cmentarza nr 44 w Długiem

Na terenie Gminy Sękowa znów patriotycznie! W sobotę, w pochmurny i dżdżysty dzień 15 września 2018 r. odbyła się uroczystość poświęcenia remontowanego cmentarza wojennego nr 44 w Długiem.
Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania zaproszonych przybyłych licznie gości z Austriackiego Czarnego Krzyża (niem. Österreichisches Schwarzes Kreuz) które zajmuje się utrzymaniem, budową oraz opieką nad cmentarzami wojskowymi z okresu I wojny światowej.

Obok krzyża centralnego austriacy wystawili posterunek z pocztami sztandarowymi. Po odegraniu hymnów państwowych Rzeczpospolitej Polski, Republiki Austrii i Rosji głos zabrała wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch , która m.in. powiedziała ,, To są miejsca, które chcemy ocalić od zapomnienia, bo jeśli mówimy o przyszłości, to patrzymy w przeszłość, pamiętając o naszej historii” - … w pierwszej wojnie światowej walczyli przeciwko sobie przedstawiciele wielu różnych narodowości. Cmentarze takie jak ten w Długiem w symboliczny sposób połączyły ich losy – dodaje wójt gminy.

Głos zabrali także Konsul Honorowy Republiki Austrii Andrzej Tombiński oraz przedstawiciele Czarnego Krzyża z Grazu.
Niecodzienny i nader podniosły charakter modlitwy ekumenicznej dodały nadto czytanie modlitwy przez księży kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego. Po wspólnym nabożeństwie prowadzący uroczystość Andrzej Orchel poprosił księży o dokonanie poświęcenia cmentarza. Po poświęceniu cmentarza nr 44 odśpiewano ROTĘ.

W ostatnim punkcie programu - dla upamiętnienia uroczystości – przedstawiciele władz samorządowych, Czarnego Krzyża, konsul Rosji w Krakowie, służby mundurowe, przedstawiciel władz oświatowych złożyli wieńce i wiązanki przed krzyżem na terenie cmentarza. Wieniec oraz znicze złożyła delegacja Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie, Koło w Gorlicach w osobie: Aleksander Gucwa, Kazimierz Sacha i Dariusz Duran. Po złożeniu wieńców i kwiatów odegrano Marsz I Brygady.

Po komendzie na rozformowanie pocztów sztandarowych i odegraniu "Warszawianki" uczestnicy udali się do ,,Gospody Magurskiej” (Małastów – Pętna) na zasłużony obiad. Tu wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch z rąk Prezesa Austriackiego Czarnego Krzyża otrzymała Złoty Krzyż Honorowy.

Historia cmentarza

Cmentarz wojenny nr 44 w Długiem znajduje się na obszarze dawnej łemkowskiej wsi, w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa. Projektował Duszan Jurkowicz . Zajmuje powierzchnię około 286 m². Założony jest na planie zbliżonym do prostokąta. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż z belek. Układ grobów jest rzędowy i symetryczny. Mogiły są obramowane kamieniami. Nagrobki mają formę drewnianych krzyży łacińskich i prawosławnych z dwuspadowym daszkiem. Cmentarz pod koniec XX w uległ zniszczeniu.

W 1998 r. został poddany renowacji, podczas której zmniejszono jego pierwotne wymiary. Nie wykonano także tabliczek nagrobnych choć 21 żołnierzy jest zidentyfikowanych z imienia i nazwiska, w tym co ciekawe aż 5 żołnierzy rosyjskich. Z żerdzi drewnianych oznaczono pierwotne jego wymiary - 22.50 x 14.80. Zachowały się także 3 słupki HV (Heeres Vermesung) wyznaczające granice działki.

W 5 grobach zbiorowych i 8 pojedynczych pochowano 37 żołnierzy z armii austro-węgierskiej głównie z I.R. 27 i 208 z rosyjskiej poległych w czasie walk od stycznia do kwietnia 1915 r.

Cmentarz na przełomie lat 2017/2018 był bardzo zaniedbany, krzyż centralny złamany w październiku 2014 r. uszkadzając mur kamienny. Na dodatek prowizoryczne żerdzie które wyznaczały oryginalny obrys cmentarza uległy zniszczeniu, na mogiłach widoczne ślady odchodów zwierzęcych. Cmentarz zarośnięty tarniną, bramka wejściowa zdewastowana. Od trzeciej dekady sierpnia 2018 r. cmentarz jest odnawiany wg. pierwotnych planów, prace przebiegają intensywnie, końcem października będzie miał przywrócony historyczny wygląd.

Więcej informacji znajdziesz tu:ZOBACZ TAKŻE TU

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z POŚWIĘCENIA CMENTARZA WOJENNEGO NR 44 W DŁUGIEM - część I - kliknij - fot. A. Gucwa

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z POŚWIĘCENIA CMENTARZA WOJENNEGO NR 44 W DŁUGIEM - część II - kliknij - fot. M. Załęski

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z POŚWIĘCENIA CMENTARZA WOJENNEGO NR 44 W DŁUGIEM - część III - kliknij - fot. D. Duran

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z POŚWIĘCENIA CMENTARZA WOJENNEGO NR 44 W DŁUGIEM - część IV - kliknij - fot. K. Stec

Wróć do newsów