Cmentarz wojenny nr 44 w Długiem

Cmentarz wojenny nr 44 w Długiem znajduje się na obszarze dawnej łemkowskiej wsi, w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa. Projektował Duszan Jurkowicz. Zajmuje powierzchnię około 286 m². Założony jest na planie zbliżonym do prostokąta. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż z belek. Układ grobów jest rzędowy i symetryczny. Mogiły są obramowane kamieniami. Nagrobki mają formę drewnianych krzyży łacińskich i prawosławnych z dwuspadowym daszkiem. Cmentarz uległ zniszczeniu.

W 1998 r. został poddany renowacji, podczas której zmniejszono jego pierwotne wymiary. Nie wykonano także tabliczek nagrobnych choć 21 żołnierzy jest zidentyfikowanych z imienia i nazwiska, w tym co ciekawe aż 5 żołnierzy rosyjskich. Z żerdzi drewnianych oznaczono pierwotne jego wymiary - 22.50 x 14.80. Zachowały się także 3 słupki HV (Heeres Vermesung) wyznaczające granice działki.

W 5 grobach zbiorowych i 8 pojedynczych pochowano 37 żołnierzy z armii austro-węgierskiej głównie z I.R. 27 i 208 z rosyjskiej poległych w czasie walk od stycznia do kwietnia 1915 r.

Cmentarz po 10 latach od remontu nie przypominał niczym cmentarza odnowionego, z roku na rok było coraz gorzej aż wreszcie we wrześniu 2018 r. przystąpiono do odbudowy od podstaw wg. planów arch. nowego cmentarza. Po trzech miesiącach intensywnych prac z dniem ostatniego listopada 2018 r. zakończono odbudowę, który na dzień dzisiejszy jest wspaniałą wizytówką gminy Sękowa. Oby za tym przykładem odbudowano pozostałe, takie jak w Radocynie czy w Czarnem.


Zdjęcie z 2005 roku

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 44 w Długiem</strong>

Wróć do spisu obiektów