| ||Okręg I Żmigród||Okręg II Jasło||Okręg III Gorlice||Okręg IV Łużna||||Okręg V Pilzno||Okręg VI Tarnów||Okręg VII Dąbrowa Tarnowska||Okręg VIII Brzesko||Okręg IX Bochnia||Okręg X Limanowa||Okręg XI Kraków||*||*||*|

Okręg II Jasło

Okręg cmentarny nr II Jasło obejmuje 31 cmentarzy, które położone są w pobliżu szlaków komunikacyjnych tak, że zwiedzanie nie sprawia trudności. Zostały prawie wszystkie zaprojektowane przez niemieckiego porucznika z Drezna, inżyniera budowlanego Johanna Jägera. Był kierownikiem artystycznym Okręgu II (jasielskiego), od 25 lipca 1917 do końca akcji również jego komendantem. Objął komendanturę po poruczniku w stanie spoczynku Leo Wellartcie (25.VII 1915 – 25.VII. 1917 r.)

Cmentarze w tym okręgu położone są na ogół w rozproszeniu i nie tworzą większych zespołów. W tym mało ciekawym krajobrazowo terenie, Jäger stanął przed trudnym zadaniem budowy nekropoli. Stosował surowiec rodzimy czyli kamień. Z niego powstawały zarówno mury ogrodzenia jak też i obramowania grobów. Chociaż przeważają obiekty kamienno – betonowe, to na wielu z nich dominują ogrodzenia drewniane oraz centralny drewniany krzyż. Cmentarze zakładał często przy kapliczkach, na cmentarzach cholerycznych i parafialnych.

Na mogiłach przeważnie montowano produkowane masowo, żeliwne stylizowane krzyże nagrobne w kilku rodzajach. Tylko na kilku obiektach stosowano krzyże drewniane. Założenie przestrzenne cmentarzy opiera się w większości na planie prostokąta z podłużną osią symetrii. Połowa cmentarzy posiada inskrypcje pomnikowe autorstwa Hansa Hauptmana oficera koncepcyjnego piszącego takie teksty dla całej Galicji. Większość cmentarzy jest w dobrym stanie, ale są obiekty które wymagają natychmiastowego remontu. Spotkałem również ślady dewastacji w postaci pourywanych żeliwnych krzyży.

Cmentarze w Okręgi II Jasielskim są ponumerowane od 12 do 42

Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Okręgu II - Jasło

Nr 12 Cieklin - Dobrynia Nr 13 Cieklin Nr 14 Cieklin Nr 15 Harklowa Nr 16 Osobnica Nr 17 Osobnica Nr 18 Dębowiec Nr 19 Tarnowiec Nr 20 Bierówka Nr 21 Warzyce Nr 22 Jasło Ulaszowice
Nr 23 Jasło Nr 24 Jasło Nr 25 Trzcinica Nr 26 Sławęcin Nr 27 Sławęcin Nr 28 Jabłonica Wałówka Nr 29 Siepietnica Nr 30 Święcany Nr 31 Szerzyny Nr 32 Szerzyny Nr 33 Swoszowa
Nr 34 Ołpiny Nr 35 Ołpiny Nr 36 Podzamcze Nr 37 Krajowice Nr 38 Kołaczyce Nr 39 Kołaczyce Nr 40 Bieździedza Nr 41 Bieździadka Nr 42 Sieklówka