| || Zapraszamy na II Zjazd Maturalny - 2016||.||

57 lat - Matura 66

||Bobowa LO 2 - Matura 1966||Galeria zdjęć||Historia szkoły||I ZJAZD KLASOWY, ABSOLWENTÓW LO W BOBOWEJ – MATURA 66||Kadra profesorska||Maria Zięba - Ziętek||prof. Ryszard Sopala||Tablo|

57 lat - Matura 66

UWAGA: Wszystkie powyższe podstrony - Matura 1966 są w dalszym ciągu w większości aktualne, zostały one opracowane w związku z I Zjazdem Absolwentów - Matura 66, który odbył się po 47 latach w dniu 15 czerwca 2013 r. w Bobowej. Komitet Organizacyjny zaplanował zorganizować w 2023 r. III Zjazd Absolwentów LO - Matura 66 w związku z 57 leciem złożenia egzaminu dojrzałości. Dlatego materiały znajdujące się na powyższych podstronach nie będą drugi raz powielane. Poniżej znajdą się tylko te informacje, które będą dotyczyć 57 -lecia.

Witam na stronie poświęconej przygotowaniom do zjazdu z okazji
57-lecia matury
w Liceum Ogólnokształcącym im Henryka Sienkiewicza w Bobowej

"Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina"


Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej - wrzesień 2015 rok.

Komitet Organizacyjny III Spotkania Koleżeńskiego „Matura 66" w Bobowej

W maju 2023 r. mija 57 lat od momentu zdania przez nas matury i uzyskania dyplomu dojrzałości. Rocznicę tę proponujemy spędzić w gronie Koleżanek i Kolegów z maturalnej klasy.
Komitet Organizacyjny w składzie: Kazimierz Kowalski - Prezes, Aleksander Gucwa, Wanda Orłowicz - Dudek, Janina Ormiańska - Pierożak, Maria Dziubaczka - Dyga, Roman Trojanowicz i Mieczysław Martuś, proponuje aby spotkanie miało miejsce 23 września (sobota) 2023 r. w Bobowej.
Sądzimy, że wielu z nas chciałoby się spotkać po latach i powspominać młodzieńczy czas spędzony w Liceum Ogólnokształcącym w Bobowej, dlatego proponujemy koleżeńskie spotkanie „Matura 66".

Komitet Organizacyjny ustalił:

1. W maju każdy otrzyma zaproszenie z programem spotkania i kosztami uczestnictwa.
2. Do końca czerwca należy wpłacić podaną kwotę.
3. Zainteresowanych noclegiem prosimy o telefoniczną lub pisemną informację.
4. Mile widziane pamiątki z lat szkolnych: zdjęcia, albumy, pamiętniki, indywidualne zapiski itp.
5. Dodatkowych informacji udzielać będą członkowie Komitetu:

Aleksander Gucwa, 38-307 Sękowa 148, tel. 503082470 lub 18-3518067, e-mail: kelo148@wp.pl, strona inter. www.sekowa.info

Kazimierz Kowalski, 38 - 350 Bobowa, ul. Ks Jana Czuby 6, tel. 696 362 916 lub 18 351 40 45

Wraz z zaproszeniem indywidualnym zostaną podane koszty uczestnictwa, które należy wpłacić przekazem pocztowym na adres Komitetu - Kazimierz Kowalski, 38 -350 Bobowa, ul. Ks. Jana Czuby 6

Wszelkie informacje związane z naszym zjazdem, będą zamieszczane na portalu www.sekowa.info


Pierwsze spotkanie po 47 latach - Bobowa, 15.06.2013 r.


GALERIA ZDJĘĆ

Zobacz galerię zdjęć Alexandra Gucwy - kliknij

Zobacz galerię zdjęć Romana Trojanowicza - kliknij

Zobacz galerię zdjęć Wojciecha Noworyty - kliknij