Mieczysław Mrazek (1863-1938), właściciel kopalń w gminie Sękowa

Mieczysław Mrazek urodził się 12 lutego 1863 r. w Skolem (dziś miasteczko na Ukrainie w obwodzie lwowskim). Był synem Jakuba i Emilii Kulczyckiej-Lewickiej. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Skolem a później we Lwowie, zaś szkołę przemysłową ukończył w Krakowie. W 1880 r. rozpoczął pracę w przemyśle naftowym. Służbę wojskową odbył w wojsku austriackim we Lwowie. Po powrocie z wojska odbywał trzyletnią praktykę w rafinerii nafty hr. Adama Skrzyńskiego w Libuszy.
Mieczysław Mrazek wraz z żoną Felicją z Fedorowiczów zamieszkali po ślubie w Libuszy (1886-1890), następnie przeprowadzili się do Sękowej. Początkowo mieszkali w wynajętym domu, ale w tym samym czasie M. Mrazek kupił parcelę i wybudował dom wg własnego planu (nieruchomość usytuowana była naprzeciwko szkoły). Wprowadzili się do niego w 1892 roku.

Mieczysław i Felicja Mrazek mieli 8-o dzieci, 4 synów i 4 córki - Witold, Tadeusz, Stanisław i Kazimierz oraz Zofia , Stefania, Emilia i Jadwiga, z których żadne nie pracowało w przemyśle naftowym.

Mieczysław Mrazek założył w Sękowej kopalnię ropy naftowej oraz Przedsiębiorstwo Poszukiwawczo - Wiertnicze i rozpoczął na własną rękę wiercenia. Po pewnym czasie przystąpił do spółki z innymi przedsiębiorcami m. in. w Sękowej i Ropicy Ruskiej. Na terenie Sękowej posiadał 4 odwierty i kilka w Ropicy Górnej. Firma ta zajmowała się poszukiwaniem ropy, węgla i wody. Dysponowała dwiema maszynami parowymi, zatrudniała 26 robotników.

A oto jego teksty pieczątek stemplowych:

I. Kopalnia nafty oraz Przedsiębiorstwo głębokich wierceń Mieczysława Mrazka w Ropicy Ruskiej p. Gorlice

II. Przedsiębiorstwo głębokich wierceń Mieczysława Mrazka w Harklowej p. Skołyszyn (emblemat górniczy)

III. Przedsiębiorstwo głębokich wierceń, Tiefbohrunternehmung, Mieczysław Mrazek, Sękowa p. Gorlice

Przedsiębiorstwo rozwijało się pomyślnie i dawało dochody, chociaż zasoby ropy były niewielkie. Wiercenia w tych okolicach rozpoczęły też różne spółki krajowe i zagraniczne, jednak po kilku latach przedsiębiorstwa uległy likwidacji, gdyż były nieopłacalne.

Ciekawe są informacje o elektrowni w Sękowej obok domu Mrazków, zbudowanej w 1900 r. przez zagraniczne przedsiębiorstwa, z której rozprowadzano światło do wszystkich kopalni w tym rejonie. Mieczysław Mrazek, jako doświadczony już przedsiębiorca, podjął się wierceń nie tylko za ropą, ale później i dla kopalń węgla w Brzeszczach koło Oświęcimia.

Dla poruszania się w terenie na większych odległościach w miejsce bryczek konnych i rowerów kupił w 1906 r. motocykl z przyczepą marki Laurent & Klement (Skoda), a w 1908 r. samochód, który był wówczas sensacją. W 1909 r. kupił nową limuzynę pięcioosobową, która służyła do I wojny światowej.

W 1903 r. nabył dom w Krakowie, gdzie umieścił dzieci pod opieką swej siostry Władysławy. W 1906 r. kupił majątek w Sokole k.Gorlic (dawną posiadłość Kapuścińskich), dokąd przeniósł się z Sękowej.
Przed I wojną światową zlikwidował swoje przedsiębiorstwa wiertnicze i zajmował się wyłącznie gospodarką rolną w Sokole, gdzie w miejsce starego, drewnianego dworku wybudował nowy, piętrowy i obszerny dom, do którego wprowadził się w chwili wybuchu wojny w 1914 r. Zmarł 19 września 1938 r. i pochowany jest wraz z rodziną na cmentarzu w Gorlicach.

Mieczysław Mrazek i jego żona Felicja z Fedorowiczów - 1894 r.

Dzieci Felicji i Mieczysława Mrazka - Sękowa 1902 r. ****** Tadeusz Mrazek jako gefreiter (starszy szeregowy) - 1916 r.
Od góry stoją: Witold, Tadeusz, Stanisław i Kazimierz oraz Zofia, Stefania, Emilia i Jadwiga

Dzieci Mieczysława Mrazka, Tadeusz i Emilia podczas jazdy motocyklem Laurin & Klement w 1908 r.

Grobowiec Rodziny Mrazków w Gorlicach

Wróć do newsów