Zakończono prace konserwatorsko – budowlane
przy cerkwi greckokatolickiej w Bartnem.

Cerkiew greckokatolicką w Bartnem wzniesiono w 1842 jak pokazuje data wyryta nad wejściem do babińca. W 1947 po wysiedleniu ludności łemkowskiej cerkiew nie była użytkowana i częściowo została zniszczona. Gruntowne prace konserwatorskie przeprowadzone w latach 1968-70 przywróciły jej pierwotny wygląd. W 1970 przeznaczono świątynię na obiekt muzealny. Obecnie jest filią Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

Po 50 latach przystąpiono do prac konserwatorsko – budowlanych.
Zdzisław Tohl dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów nie kryje satysfakcji. Powiedział ,, Po uregulowaniu spraw własnościowych w 2018 roku, opracowaliśmy plan kompleksowej rewaloryzacji obiektu. Pierwszy etap, zakładający remont konserwatorski połaci dachowych, hełmów i zwieńczeń rozpoczął się w sierpniu 2020 roku. Zakres wykonanych prac objął: zdjęcie starego poszycia gontowego, konserwację elementów konstrukcyjnych więźby dachowej i wieżyczek, pokrycie całości połaci nowym gontem, konserwacja gzymsów i elementów snycerskich na pozornych latarniach, częściowa wymiana konstrukcji i poszycia blaszanego wieńczących makownic, wykonanie replik żelaznych, kutych krzyży wieńczących (stare po zabiegach konserwatorskich będą eksponowane we wnętrzu cerkwi), wymiana instalacji odgromowej, konserwacja gontów na ścianach bocznych korpusu obiektu. W czasie remontu przywrócono kolorystykę izbicy, gzymsów, pozornych latarni oraz okien i obramień okiennych. Wykonano również częściowy remont ogrodzenia placu cerkiewnego. Wszystko to w ramach zadania "Zabytki z duszą w Bartnem". Całość wykonała firma z Nowego Sącza a łączny ich koszt wyniósł 295 tysięcy złotych.

Wróć do newsów