Dr n. med. Adrian Smędowski laureat 2. miejsca w konkursie Złoty Skalpel 2020 r.

Został nagrodzony za projekt badawczy, którego celem jest opracowanie nowatorskiej eksperymentalnej terapii genowej w leczeniu jaskry.
W tym roku kapituła postanowiła wyróżnić aż 11 nowatorskich projektów. Konkurs jest hołdem dla innowatorów, dzięki którym zmienia się obraz medycyny w Polsce. Organizowany przez „Puls Medycyny” od 12 lat. Biorą w nim udział innowatorzy i pionierzy, którzy mogą pochwalić się wynalezieniem nowej metody terapeutycznej lub diagnostycznej. Rywalizacja w tym roku była zacięta, ponieważ wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń z ośrodków w całej Polsce. Wszystkie nadesłane projekty były oceniane przez 15-osobowe jury, złożone z wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

Po zsumowaniu not przyznanych przez członków kapituły zostali wybrani finaliści oraz zwycięzca konkursu. Ponieważ dwa projekty uzyskały identyczną liczbę punktów i zajęły to samo miejsce, w tym roku mogliśmy wyróżnić w sumie aż 11 projektów.

Dr n. med. Adrian Smędowski pochodzi z Sękowej, jest pracownikiem naukowym w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest kierownikiem projektu „Opracowanie nowatorskiej eksperymentalnej terapii genowej w leczeniu jaskry — rola białek wiążących RNA”.

Zespół badawczy jako cel terapii obrał białko regulatorowe o nazwie HuR, występujące w komórkach zwojowych siatkówki. W warunkach eksperymentalnej jaskry, u zwierząt, jak również u pacjentów cierpiących na jaskrę, dr Smędowski wykazał, że zawartość białka HuR w komórkach nerwowych siatkówki jest znacznie obniżona.

Naukowiec planuje eksperymentalnie zwiększyć zawartość białka HuR w komórkach zwojowych siatkówki dzięki zastosowaniu terapii genowej u szczurów z wywołaną eksperymentalnie jaskrą z wysokim ciśnieniem wewnątrz gałkowym. Wstępne etapy pozwoliły ocenić skuteczność i bezpieczeństwo terapii oraz ustalić dawkę i wykluczyć toksyczność stosowanych metod. Zaproponowana przez badacza terapia genowa mogłaby stanowić podstawę prowadzenia dalszych badań celem stworzenia analogicznej terapii dla człowieka.
Źródło: Puls Medycyny

Wróć do newsów