Uczciliśmy pamięć lotników poległych w misji niesienia pomocy ...

W sobotę 1 września 2018 r. w Krzywej – Banicy przy pięknej pogodzie odbyła się po raz dziesiąty od odsłonięcia pomnika, uroczystość patriotyczno - religijna związana z 74. rocznicą zestrzelenia polskiej załogi lotniczej z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, bombowca Halifax, który w sierpniu 1944 roku, niósł pomoc walczącej Warszawie. Samolot zestrzelono w miejscowości Banica dziś Krzywa w gminie Sękowa.

Śmierć poniosło wówczas 7 polskich lotników. W lecącym samolocie Halifax w nocy z 27/28 sierpnia 1944 r. zginęli: kpt. nawigator Franciszek Omylak , ppor. pilot Kazimierz Widacki , ppor. bombardier Konstanty Dunin - Horkawicz , ppor. strzelec pokładowy Tadeusz Mroczko, sierżant mechanik pokładowy Wilhelm Balcarek , sierżant radiooperator Jan Ozga , sierżant strzelec pokładowy Józef Skorczyk.

Uroczystość 74.rocznicy zestrzelenia polskiej załogi Halifax i 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej, rozpoczęto w postawie stojącej od wysłuchania hymnu lotników. Po słowach wstępnych i przywitaniu przybyłych gości oraz pocztów sztandarowych przez pana Aleksandra Gucwę, rozpoczęła się o godz. 17-tej uroczystość, odśpiewaniem popularnej pieśni maryjnej ,,Z dawna Polski Tyś Królową”. Następnie Mszę Św. w intencji lotników i wszystkich tych co zginęli podczas II wojny światowej, koncelebrowało dwóch księży. Ks. proboszcz Piotr Roman z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie oraz ks. proboszcz Jan Adamczyk z parafii p.w. śś Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej.
Ks. Piotr wygłosił homilię przepełnioną elementami patriotycznymi.

Po mszy św. Aleksander Gucwa nawiązał do tragicznej śmierci polskich lotników, zaapelował do kultywowania pamięci o polskich lotnikach i podziękował wszystkim, którzy utrwalają w naszej narodowej tożsamości pamięć o wydarzeniach tamtych dni, po czym przeprowadził apel poległych a następnie złożono kwiaty przez przedstawicieli Rodzin lotników:

w imieniu Rodziny Widackich złożył prof. Jan Widacki oraz Kazimierz Widacki.
w imieniu wnuka Michała Omylaka wiązankę kwiatów złożył Kazimierz Sacha oraz Dariusz Duran
w imieniu Frances Gates i jej Rodziny (Sydney) kwiaty złożyła Halina Godkowicz i Krystyna Gucwa,

Ponadto wiązanki kwiatów złożyli:

Ppłk pil. Krystian Lebda – dca 12 Es. Lot. z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków – Balice
Mjr pil. Andrzej Stukus - Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie
W imieniu Wójta Gminy Sękowa i Rady Gminy – wieniec złożył Michał Diduch i Krystyna Prokop - radna
W imieniu sołectwa Krzywa wiązankę kwiatów złożyła radna Maria Połeć i sołtys Izabela Floryan
W imieniu Burmistrza Miasta Gorlic wiązankę kwiatów złożył Kier. Oświaty i Kultury Aleksander Augustyn w towarzystwie byłego Burmistrza Gorlic Kazimierza Sterkowicza i Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy

Złożyli także:

Wójt gminy Pleśna – Ryszard Stankowski
G R H 1 Pułk Strzelców Podhalańskich Nowy Sącz – Józef Gucwa
Nadleśnictwo Gorlice – Rotko Damian i Jucha Jerzy
Uczniowie ze SP w Gładyszowie - Justyna Michalak, Jolanta Uram i Tomasz Bolech
Narodowe Gorlice – Kruczek Celina, Piotr Rutana i Zygadło Waldemar
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski - Marek Karaś
Wielka Loża Narodowa Polski - wiązankę kwiatów złożył Wielki Mistrz Aleksander Kalinowski i Wielki Sekretarz Tomasz Stefańczyk

Na zakończenie Aleksander Gucwa odczytał wiersz ,,Modlitwa w intencji lotników”. Pełny tekst wiersza zamieszczam poniżej.
Po modlitwie odśpiewano polską, katolicką pieśń religijną ,, Boże, coś Polskę..." a następnie organizator poprosił wszystkich uczestniczących w tej uroczystości na lotniczą żołnierską grochówkę, która wszystkim bardzo smakowała!

Na uroczystość przybyła z Krakowa bardzo liczna Rodzina dowódcy tej załogi ppor. Kazimierza Widackiego na czele z prof. mecenasem Janem Widackim i jego kuzynem Kazimierzem Widackim. O rocznicy pamiętała też córka mjr Franciszka Omylaka z Australii Frances Gates z Rodziną i wnuk mjr. Michał Omylak z Rodziną z Wrocławia, przysłali piękne wiązanki kwiatów i znicze.
W uroczystości uczestniczyli wszyscy członkowie gorlickiego koła Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w osobach: Aleksander Gucwa, Kazimierz Sacha i Dariusz Duran.
W 74. rocznicy uczestniczyli kombatanci - por. Dymitr Sabatowicz, chor. Bolesław Jagoda oraz sierż. Czesław Stępień, dyr. szkół m.in. Kozioł Stanisław – dyr. SP w Olszynach, dyr. SP w Gładyszowie Krystyna Michalak i liczni mieszkańcy pow. gorlickiego.
Wartę honorową przy pomniku pełnili druhowie z OSP Gmina Sękowa. Poczty sztandarowe wystawili: Nadleśnictwo Gorlice, OSP Sękowa oraz uczniowie z gimnazjum w Siarach.
Dziękuję za utrwalenie uroczystości mediom a w szczególności Regionalnej Telewizji Gorlice pana Macieja Trybusa oraz Gorlice.tv fotoreporterom:Jacek Kosiba, Bogusław Kuciakowski i Dariusz Duran

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Modlitwa w intencji lotników

Gdy chodziłeś, Panie, po ziemi,
nie było jeszcze samolotów.
Kazałeś nam patrzeć na ptaki niebieskie.
Człowiek patrzył dobrze
i nauczył się latać w powietrzu
szybciej i dalej niż ptaki.
Dziękujemy Ci,
że pozwalasz nam
podpatrywać tajemnice,
które zostawiłeś w świecie,
że kazałeś nam czynić
sobie ziemię poddaną.
Dziękujemy Ci za dobrych lotników.
Pozwól im odczuć, jak piękne jest niebo,
a gdy wrócą na ziemię,
niech zatęsknią za tym,
co jest na górze.

ZOBACZ RELACJĘ FILMOWĄ - Gorlice.tv - kliknij

część I

część II

ZOBACZ RELACJĘ FILMOWĄ RTvG

Wróć do newsów