| || Zapraszamy na II Zjazd Maturalny - 2016||.||

57 lat - Matura 66

||Bobowa LO 2 - Matura 1966||Galeria zdjęć||Historia szkoły||I ZJAZD KLASOWY, ABSOLWENTÓW LO W BOBOWEJ – MATURA 66||Kadra profesorska||Maria Zięba - Ziętek||prof. Ryszard Sopala||Tablo|

Kadra profesorska

Profesorowie, którzy uczyli w naszej klasie w latach 1962 - 1966


1. Jezyk polski
* Edward Kabaj - 1962 - 1966

2. Język niemiecki
* Kazimiera Job - 1962 - 1966

3. Język rosyjski
* Irena Serwańska - 1962/1963
* Ryszard Sopala - 1963 - 1966

4. Historia
* Tadeusz Serwański - 1962/1963
* Stanisław Maciąg - 1963 - 1966

5. Wiad. o Polsce i świecie współ.
* Stanisław Maciąg - 1965/1966

6. Propedeutyka filozofii
* Stanisław Maciąg - 1965/1966

7. Biologia
* Stanislaw Piękoś - 1963/1964
* Zenon Krztoń - 1964 - 1966

8. Higiena
* Zenon Krztoń - 1965/1966

9.Geografia
* Stanisław Piękoś - 1962 - 1966

10. Matematyka
* Bogusław Woś - 1962/1963
* Bronisław Płaza - 1963 - 1966

11. Astronomia
* Stanisław Piękoś - 1965/1966

12. Fizyka
* Bogusław Woś - 1962 - 1965
* Jadwiga Przybyło-Krztoń - 1965/1966

13. Chemia
* Stanisław Piękoś - 1962 -1964
* Zenon Krztoń - 1964 - 1966

14. Zajęcia techniczne
* Zofia Delekta - 1962 - 1965

15. Rysunek techniczny
* Irena Serwańska - 1962/1963

16. Wychowanie fizyczne
* Mieczyslaw Krok - 1962 - 1964
* Bogdan Chwalik - 1964 - 1966

17. Przysposobienie wojskowe
* Stanisław Maciąg - 1963 - 1966******************** DYREKTOR SZKOŁY MGR BRONISŁAW PŁAZA

18. Religia
* ks. Włodzimierz Maziarka - 1962 - 1966

Kierownikiem internatu w latach 1962/63 był Tadeusz Serwański a następnie do roku 1973 Ryszard Sopala.

Sekretarką szkoły przez cały okres naszej edukacji, była Pani Helena Tarasek.

Woźnym szkoły był Franciszek Gryzło a jego żona Antonina sprzątaczką. Pracowali w tutejszym liceum od powstania tj. 1945 r. do momentu przejścia na emeryturę tj. do roku 1964.
Po nich obowiązki woźnego przejął Pan Leopold Klimek.

Nasi profesorowie


mgr Ryszard Sopala - - - - - - - - - - - mgr Irena Serwańska - - - - - - - - - - - - mgr Mieczysław Krok

mgr Tadeusz Serwański - wych. w VIII klasie*** mgr Stanisław Maciąg - wych. w IX-X i XI klasie

*** *** ***

ks. Włodzimierz Maziarka (1932 - 2017) mgr Zenon Krztoń (zm.2014) mgr Edward Kabaj (zm.2013) mgr Bogdan Chwalik (1943 - 2000)

*** *** ***

mgr Kazimiera Job - mgr Jadwiga Przybyło - Krztoń - mgr Stanisław Piękoś - mgr Bogusław Woś

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 6 października 2014 r. zmarł śp. STANISŁAW MACIĄG, nasz wychowawca LO w Bobowej w latach 1963 - 1966, człowiek wybitny, ciepły, serdeczny i pedagog wielkiego serca.
Pogrzeb odbył się w dniu 09.10.2014 r. w rodzinnej miejscowości Michalów, pow. Zamość.

W tym samym dniu uczestniczyłem w ceremonii pogrzebowej w Bobowej, śp. Pani Zofii Płazowej, która była żoną Dyr. LO w Bobowej Bronisława Płazy.

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 3 listopada 2014 r. zmarł śp. ZENON KRZTOŃ, profesor LO w Bobowej w latach 1964 - 1974, wybitny pedagog wielkiego serca.
Ceremoniał pogrzebowy odbył się w dniu 6 listopada 2014 r. po odprawionej mszy św. w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Bobowej, ciało spoczęło w rodzinnym grobowcu na miejscowym cmentarzu.

W dniu 30 listopada 2017 r. w wieku 85 lat, zmarł śp. Ks. WŁODZIMIERZ MAZIARKA, wikary i profesor LO w Bobowej w latach 1961 - 1966. Msza św. pogrzebowa odbyła się w sobotę 2 grudnia 2017 r. o godz. 13.00-tej w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Wielkiej Wsi koło Wojnicza, pow. tarnowski, po której ciało Zmarłego zostało złożone na miejscowym cmentarzu.

Galeria zdjęć z uroczystości pogrzebowych ks. Włodzimierza Maziarki

Galeria zdjęć