Cmentarz wojenny nr 239 w Łękach Górnych

Cmentarz wojenny nr 239 w Łękach Górnych jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej. Zaprojektowany przez Gustava Rossmanna. Znajduje się na cmentarzu parafialnym.
W 42 mogiłach indywidualnych, ułożonych w trzy rzędy, pochowano tutaj: 34 zidentyfikowanych żołnierzy armii austrowęgierskiej, którzy należeli do 14, 59 i 89 pułku piechoty, 2 cesarskiego tyrolskiego pułku piechoty, 6 i 29 pułku landszturmu , F.J.B.24 oraz 8 nieznanych żołnierzy rosyjskich.

Na dwóch grobach ustawione są wysokie żeliwne krzyże, w tym jeden „prawosławny”. Na pozostałych niewielkie betonowe cokoliki zwieńczone niskim żeliwnym krzyżem. Na każdym umieszczona była owalna metalowa tabliczka z nazwiskiem pochowanego lub ogólnymi danymi, w chwili obecnej zachowało się kilka bardzo słabo czytelnych. Ogrodzenie stanowi ozdobna, metalowa balustrada na betonowych słupkach. W linii ogrodzenia ustawiony jest pomnik w formie kamiennej, czworokątnej kolumny zwieńczonej kulą z krzyżem. U szczytu, na wszystkich ścianach umieszczone są żeliwne krzyże, identyczne jak na nagrobkach. Na licowej ścianie, poniżej krzyża, znajduje się inskrypcja:

DAMIT IHR AUFRECHT BLIEBET FIELEN WIR

tlum:

PADLIŚMY, ABYŚCIE MOGLI POWSTAĆ

Choć cmentarz znajduje się tuż obok głównej alei, aby dostać się do jego wnętrza należy obejść ogrodzenie i dotrzeć do metalowej furtki. Najprawdopodobniej w momencie tworzenia obiekt orientowany był w stronę biegnącej w pobliżu drogi. Otoczenie cmentarza przez mogiły cywilne spowodowało zatarcie pierwotnego układu.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 239 w Łękach Górnych

Wróć do spisu obiektów