Cmentarz wojenny nr 236 w Pilźnie

Cmentarz wojenny nr 236 w Pilźnie jest zabytkowym cmentarz z I wojny światowej. Zaprojektowany przez Gustava Rossmanna i stanowi kwaterę na cmentarzu parafialnym.
Teren pod pochówki żołnierzy wyznaczono w południowym krańcu cmentarza. Zajmuje on powierzchnię około 5 arów w formie nieregularnego trapezu (ok. 18 X 53 m) Pierwotnie cmentarz ogrodzony był żywopłotem zasadzonym pomiędzy kamiennymi słupkami. Obecnie otacza go metalowa siatka. Jedynie z jednej strony wzniesiono kamienny mur stanowiący tło dla pomnika głównego, na którym umieszczone są krzyże maltańskie. Drugi pomnik, wysoki kamienny krzyż, stoi w środkowej części cmentarza przy bocznej ścianie. W cokole umieszczona jest tablica o treści:

VERWEILET! VIELLEICHT IST AINER
UNTER UNS, DER EUCH LIEB WAR!

tlumaczenie:

ZATRZYMAJCIE SIĘ TU NA CHWILĘ
MOŻE WŚRÓD NAS JEST TEN KTÓREGO KOCHALIŚCIE!

Według opracowania Brocha i Hauptmanna na cmentarzu znajdowało się 120 mogił indywidualnych i 1 zbiorowa. Obecnie można doliczyć się 22 grobów, zapewne zbiorowych, otoczonych betonowym obramowaniem. Nie wiadomo czy zmiany dokonano w czasie tworzenia cmentarza, czy później skomasowano pojedyncze groby. Na cmentarzu tym spoczywa 150 żołnierzy różnej narodowości, którzy polegli podczas walk w dniach od 6 do 10 maja 1915 roku, w tym zaledwie 17 zidentyfikowanych. Mogiły w większości usytuowane są wzdłuż dłuższych boków cmentarza. Jedynym wyjątkiem jest grób znajdują się przed głównym pomnikiem. Na mogiłach położonych najbliżej pomnika ustawione były wysokie żeliwne krzyże na betonowym cokole. Pozostałe opatrzone są w niewielkie betonowe cokoliki z żeliwnymi krzyżami. Na wszystkich znajdowały się owalne tabliczki z danymi pochowanych żołnierzy. Niestety uległy one zniszczeniu. Kiedyś wejście na cmentarz stanowiła drewniana kratownica usytuowana w najkrótszym boku.

W latach 90. teren cmentarza cywilnego poszerzono o tereny znajdujące się za głębokim jarem, nad którym usytuowany jest cmentarz wojenny. W celu udogodnienia komunikacji pomiędzy oboma częściami cywilnymi wybudowano kładkę nad jarem i szeroką aleję przez cmentarz wojenny. Zniszczono w ten sposób spójność założenia. Nic nie wskazuje na to, że przeprowadzono ekshumację szczątków, które znalazły się „na drodze”. Po prostu przeniesiono nagrobki. Obecnie wejście na cmentarz wojenny wiedzie z alejki przy której umieszczono tablicę z napisem: ,,CMENTARZ WOJENNY W PILŹNIE"

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 236 w Pilźnie

Wróć do spisu obiektów