Cmentarz wojenny nr 362 w Szczyrzycu

Cmentarz wojenny nr 362 w Szczyrzycu jest cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej, znajdujący się w powiecie limanowskim, województwie małopolskim.
Jest to niewielki cmentarz znajdujący się w centrum miejscowości Szczyrzyc, przy skrzyżowaniu dróg do Jodłownika i Skrzydlnej. Głównym elementem dekoracyjnym jest kapliczka, która istniała tutaj jeszcze przed wybudowaniem cmentarza. Cmentarz jest ogrodzony, a wokół rosną stare lipy. Ogrodzenie tworzą betonowe słupki, pomiędzy którymi wstawiono trzy rzędy stalowych rur. Wewnątrz ogrodzenia znajdują się różne typy nagrobków z blaszanymi tabliczkami imiennymi i zwieńczone różnego typu żeliwnymi krzyżami.

W 6 grobach zbiorowych i 5 pojedynczych, spoczywa tutaj 22 żołnierzy armii austro-węgierskiej z 14 pułku piechoty oraz z 1, 14 i 25 pułków Landwery, i 8 nieznanych żołnierzy rosyjskich. Zidentyfikowano 12. Na nagrobkach umieszczone są owalne tabliczki z informacjami o pochowanych.

Polegli oni w dniach 3-6 grudnia 1914 r., w walkach pod miejscowościami Góra Świętego Jana i Krzesławice w początkowej fazie operacji łapanowsko-limanowskiej. Była to dla Austriaków bitwa zwycięska, w jej wyniku front przesunął się dalej na wschód. W 1915 roku Austriacy przystąpili do budowy na odzyskanym terenie cmentarzy wojennych. Ten wybudowano na rozdrożu dróg, gdzie stała XIX-wieczna murowana kapliczka. Cmentarz zbudowali jeńcy włoscy według projektu Gustawa Ludwiga.

Austriacy z ogromnym rozmachem zaplanowali i wykonali cmentarze wojenne. Według zamierzeń miały być one miejscem patriotycznych spotkań. Wykazali przy tym ogromny szacunek również dla wrogów, na jednym cmentarzu chowając żołnierzy obydwu walczących armii, i dla wszystkich wykonując równie reprezentacyjne nagrobki. Pierwotnie cmentarz miał nieco inny wygląd, z czasem ulegał jednak naturalnym procesom zniszczenia. Oryginalne ogrodzenie uległo zupełnemu zniszczeniu, zastąpiono je metalową siatką. Później cmentarz wyremontowano, na podstawie zachowanych planów odtwarzając jego pierwotny wygląd. Obecnie jest w bardzo dobrym stanie.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 362 w Szczyrzycu

Wróć do spisu obiektów