Cmentarz wojenny nr 358 w Laskowej

Cmentarz wojenny nr 358 w Laskowej jest cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej.
Położony jest na starym cmentarzu parafialnym na zboczu powyżej kościoła. Od kościoła do cmentarza prowadzi droga i ścieżka obsadzona drzewami. Cmentarz znajduje się około 100 m od kościoła, na granicy pól uprawnych i stromego, zadrzewionego zbocza, na wysokości około 360 m n.p.m.

Jest to nieduży cmentarz na planie wieloboku (powierzchnia 188 m2). Otoczony jest bardzo solidnym murem z kamienia łupanego. Mur nakryty jest betonowym daszkiem. Wejście przez bramę zamykaną żeliwną furtką. Na środku cmentarza jeden stary dąb. Ponieważ cmentarz zlokalizowany jest na nierównym terenie, został wyplantowany w postaci tarasów na różnej wysokości. Wykonane są żwirowe ścieżki i betonowe schodki. Głównym elementem dekoracyjnym jest znajdująca się w murze od południowej strony i zwieńczona krzyżem ściana inskrypcyjna, a w niej w półokrągłej wnęce granitowa tablica inskrypcyjna. Na tablicy napis w języku niemieckim: „Śmierć nas worała w ziemię, teraz zbierajcie żniwo”. Oprócz niej są na betonowych cokołach dwa żeliwne krzyże łacińskie i jeden lotaryński. Mogiły żołnierzy rozmieszczone są w jednym rzędzie przy murze na dłuższym boku cmentarza. Na mogiłach znajdują się betonowe stele zwieńczone żeliwnymi krzyżami oraz tabliczki z nazwiskami żołnierzy. We wschodnim narożu cmentarza zamontowano tablicę upamiętniająca mieszkańców Laskowej poległych w czasie II wojny światowej 1939-45.

Pochowano na nim żołnierzy wszystkich trzech walczących tutaj armii: rosyjskiej, austriackiej i niemieckiej, którzy zginęli w tym rejonie na początku grudnia 1914 w czasie operacji łapanowsko-limanowskiej. Operacja ta zakończyła się zwycięstwem wojsk austriackich, które zahamowały rosyjską ofensywę w kierunku Krakowa i Śląska. Podobnie, jak inne cmentarze w Galicji z okresu I wojny, wykonano go jeszcze w czasie trwania wojny. Przystąpiono do tego w 1915, niezwłocznie po tym, jak w wyniku zwycięskiej dla Austriaków Bitwy pod Gorlicami wyparto wojska rosyjskie dalej na wschód.

W 2 grobach zbiorowych i w 4 pojedynczych pochowano tu 55 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 39 z armii rosyjskiej. W zbiorowej mogile spoczywają wszyscy żołnierze rosyjscy. Wśród poległych żołnierzy są:

• żołnierze ze 106 Dywizji Piechoty Landszturmu
• żołnierze 17 i 34 Pułku Piechoty Pospolitego Ruszenia

Wśród poległych znajdują się żołnierze narodowości polskiej (Wielgus, Furtak, Skoczylas, Walczyk, Porębski, Piechowicz i wielu innych) W latach 1992-1997 odnowiono cmentarz. W 1993 został wciągnięty na listę zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 358 w Laskowej

Wróć do spisu obiektów