Cmentarz wojenny nr 77 w Ropicy Ruskiej - Górnej

Cmentarz nr 77 znajduje się na zboczu wzgórza we wschodniej części wsi. Zbudowany jest na planie nieregularnego wieloboku i otoczony murem. Do cmentarza od głównej drogi 977 prowadzi dróżka wysypana zwirem po 15 min jesteśmy na miejscu. Do środka cmentarza prowadzą schody oraz żelazna furtka wejściowa. Główny element cmentarza stanowił drewniany krzyż łaciński z daszkiem stojący w murze przodem do cmentarza, charakterystyczny dla projektanta Hansa Mayra. Krzyż po 50 latach nieobecności stanął ponownie 5 listopada 2016 r. dzięki członkom ,,KLUB GÓRSKI ORŁY" z Warszawy.

Cmentarz ma kształt prostokąta o powierzchni około 332 m². Otoczony jest z 4 stron ogrodzeniem z ociosanego kamienia. W prawym dolnym narożniku cmentarza znajduje się parometrowy kamienny obelisk, na którym była prawdopodobnie umieszczona tablica inskrypcyjna. Na wprost wejścia znajduje się, nowy (2019) wysoki drewniany krzyż z blaszanym, półkolistym zadaszeniem. W środku ogrodzenia znajduje się drewniana bramka wejściowa, od której biegnie wybrukowana ścieżka rozdzielająca teren cmentarza na dwie części. Groby są obramowane i oznaczone nagrobkami w formie żeliwnych krzyży z datą 1915 oraz małych żeliwnych krzyży lotaryńskich na betonowych cokołach. Na cmentarzu pochowanych jest 118 żołnierzy w 4 grobach zbiorowych poległych 2-3 maja 1915 roku, 20 spośród nich znanych jest z nazwiska: Pochowano tu 41 Austriaków z 18 i 28 Pułku Piechoty Austro-Węgier sformowanego przede wszystkim z Czechów oraz Niemców. Ponadto z 33 sformowanego z Ukraińców ( Stryj) pułku strzelców austriackiej obrony krajowej i 77 Rosjan. Obok muru od dołu i od góry widoczne pomiarowe słupki betonowe geodezji wojskowej HV (Heeres Vermesung).

Występuje tutaj 7 rodzajów nagrobków:
– duże żeliwne krzyże ze stylizowanym mieczem i krzyżem maltańskim nałożonym na osie ramion,
– duży żeliwny krzyż z mieczem na osiach ramion i krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion,
– duże żeliwne krzyże lotaryńskie z wieńcem dębowym i datą „1914” w ramce u podstawy
– małe żeliwne krzyże lotaryńskie z wieńcem dębowym na niskim, betonowym cokole,
– żeliwne krzyże z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion,
– małe i średnie betonowe stele, zakończone trójkątnie, z żeliwną tablicą imienną.

Na cmentarzu w 39 grobach zbiorowych i 10 pojedynczych pochowano 407 żołnierzy, w tym 214 żołnierzy armii austriackiej ( 18, 21, 6, 7, i 98 pułk piechoty) 31 niemieckiej (13 i 22 rezerwowy pułk piechoty bawarskiej, spoczywają też polegli z 160 p.p.) i 162 rosyjskiej. Z pośród 407 żołnierzy, 182 jest zidentyfikowanych, polegli w okresie od marca do maja 1915 r.

Cmentarz przez cały rok jest zadbany dzięki grupie wolontariuszy z Koła PTTK nr 8-Klubu Górskiego ORŁY działającego przy Komendzie Stołecznej Policji oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Ostatnie zdjęcie pochodzi z archiwum on-line POLONA Biblioteki Narodowej, cmentarz nr 77 w Ropicy Górnej (wtedy jeszcze Ruskiej) autorstwa Dr. A.M. Wieczorka sygnowane na rok 1936 (ze zbiorów Dr. Mieczysława Orłowicza)

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 77 w Ropicy Ruskiej - Górnej</strong>

Wróć do spisu obiektów