Cmentarz wojenny nr 67 w Ropicy Ruskiej (Górnej)

Cmentarz wojenny nr 67 w Ropicy Ruskiej (Górnej) został zaprojektowany przez Hansa Mayra i znajduje się w przysiółku Dragaszów w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa.
Położony jest na łące około 100 metrów od drogi Bartne-Ropica Górna.
Cmentarz ma kształt prostokąta o powierzchni około 400 m². Otoczony jest z 4 stron ogrodzeniem z ociosanego kamienia. W środku ogrodzenia, od strony północnej, znajduje się drewniana bramka wejściowa. Groby są oznaczone nagrobkami w formie żeliwnych krzyży z datą 1915 na betonowych podestach. W centralnej części znajduje się drewniany krzyż postawiony na kamiennym cokole wykonany z tego samego kamienia co ogrodzenie.

W 7 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano 83 żołnierzy z armii austro-węgierskiej z 28. pułku piechoty k.k. Landwery, poległych 2 maja 1915 roku. W zdecydowanej większości narodowości czeskiej. Nazwiska wszystkich pochowanych są znane.
Cmentarz na przełomie września i października 2017 r. został wyremontowany, wycięto samosiejki, postawiono nowy drewniany krzyż, powstała nowa drewniana część ogrodzenia z wejściową furtką i wykonano drewniany mostek do cmentarza. W górnych narożach ogrodzenia zachowały się 3 słupki wyznaczające granice działki z oznaczeniami geodezji wojskowej w formie liter HV (Heeres Vermesung)

W końcu XX wieku rodzina jednego z pochowanych Czechów, Josefa Prochazka (9.7.1882 - 2.5.1915) postawiła na cmentarzu nagrobek z oryginalnym krzyżem nakrytym mosiężną czapką. Żołnierz ten pochodził z miejscowości Štěpánov – gmina w Czechach w powiecie Ołomuniec na Morawach.

Numery cmentarzy 67 i 68 są często zamieniane (głównie R. Frodyma i inne opracowania powołujące się na tego autora; u O. Dudy i J. Drogomira numeracja prawidłowa). Jest to prawdopodobnie spowodowane "kontynuacją" pomyłki z albumu Brocha i Hauptmanna gdzie cmentarz nr 67 opisano : "na wschód od drogi okręgowej" zaś cmentarz nr 68 "na zachód od drogi okręgowej" czyli zgodnie ze stanem faktycznym ale za to na mapce zaznaczono numery odwrotnie.

24.10.2021 r.

Panerai Replica Watches

zenith replica

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 67 w Ropicy Ruskiej (Górnej)</strong>

Wróć do spisu obiektów