Cmentarz wojenny nr 224 w Brzostku

Cmentarz wojenny nr 224 w Brzostku jest cmentarzem z I wojny światowej zaprojektowany przez Gustava Rossmanna. Obiekt ten jest mogiłą masową w której spoczywa według zachowanej tablicy inskrypcyjnej na pomniku 97 austriackich żołnierzy poległych 7-8 maja 1915 roku. Między innymi z następujących jednostek: L.I.R.19, I.R.21, I.R.36, I.R.59.
Od podobnie zaprojektowanych cmentarzy nr 221, 222, 223 różni się tylko tym iż na dłuższych bokach, na "stoku" kopca mogiły umieszczono po dwie prostokątne wnęki w formie zagłębionych betonowych ramek odpowiadających wielkością typowym tablicom żeliwnym na mogiły zbiorowe. Można więc przypuszczać że żołnierze pochowani w tej mogile są znani (przynajmniej częściowo) z nazwisk , a w ramach pierwotnie znajdowały się owe żeliwne tablice. Obiekt jest w bardzo dobrym stanie, położony po lewej w bezpośredniej bliskości wejścia na cmentarz parafialny oraz cmentarz wojskowy nr 225 i 223. Ma kształt prostokąta o powierzchni 52 m2.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 224 w Brzostku

Wróć do spisu obiektów