Cmentarz wojenny nr 220 w Kleciach

Cmentarz wojenny nr 220 w Kleciach jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej. To jeden z piękniejszych cmentarzy wojennych na terenie województwa podkarpackiego. Jego wystrój zaprojektował Michael Matscheko von Glassner. Zlokalizowany jest około 500 m od głównej drogi. Na cmentarzu o powierzchnia 852 m2. znajdują się 2 groby zbiorowe i 188 pojedynczych. Pochowano tutaj 143 żołnierzy austro-węgierskich oraz 95 rosyjskich, w tym 144 zidentyfikowanych poległych w dniach 7 i 8 maja 1915 r. Na cmentarzu znajduje się neogotycka kaplica z 1890 r, wybudowana w miejscu dawnego kościoła. Całość otoczona monumentalnym murem z piaskowca nakrytym daszkiem z czerwonej dachówki.

Wejście na cmentarz stanowi kuta żeliwna brama, do której wiodą betonowe schodki. Po ich bokach rosły stare, wysokie lipy, starsze od cmentarza, pozostawione tutaj przez jego budowniczych. Obecnie zachowała się jedna. Za wejściem, po bokach alejki, znajdują się dwie mogiły zbiorowe, na których ustawione są wysokie żeliwne krzyże. Mogiłę po prawej stronie wieńczy krzyż prawosławny, kryje ona szczątki 21 nieznanych żołnierzy rosyjskich. Przed kaplicą usytuowany jest jedyny pojedynczy grób. Ustawiony na nim żeliwny zadaszony krzyż, jest jedynym tego rodzaju na tym cmentarzu. Tabliczka epitafijna informuje, że pochowano tutaj ALBINA PFOSERA – oficera, poległego 7 maja 1915 roku. Pozostałe mogiły indywidualne połączone są w grupy usytuowane w dwóch rzędach wzdłuż ogrodzenia. Wyjątek stanowi pojedyncza grupa siedmiu mogił rosyjskich znajdująca się z tyłu kaplicy, połączona w jednym rzędzie. Na poszczególnych grupach mogił ustawionych jest od 4 do 8 betonowych cokolików zwieńczonych żeliwnymi krzyżami: łacińskimi dla żołnierzy austro-węgierskich oraz prawosławnymi dla Rosjan. Wszystkie groby rosyjskie usytuowane są bliżej ogrodzenia. Przed kapliczką znajdowały się dwie okrągłe ławeczki, jednak jedna została zniszczona przez rosnące w środku drzewo i nie została odtworzona. Cmentarzowi, po przeprowadzonych w ostatnich latach pracach remontowo – konserwacyjnych, przywrócono pierwotny kształt. Odtworzono brakujące tabliczki nagrobne i zakonserwowano zachowane. Obecnie znajduje się on w bardzo dobrym stanie technicznym. Wpływ na to ma niewątpliwie fakt, że stojąca na cmentarzu kaplica pod wezwaniem św. Leonarda, cieszy się czcią miejscowego społeczeństwa, dzięki temu troską otaczany jest także cmentarz wojenny.

Cmentarz został w 1992 roku z urzędu wpisany do rejestru zabytków (nr A-343), jako cmentarz żołnierzy austro –węgierskich, założony w 1915 roku.

Życzeniem p. Józefa Forysia, który pracował przy remoncie kaplicy i budowie cmentarza, było spocząć na jego terenie. Po jego śmierci wykonano wolę zmarłego. Nagrobek, stylizowany na żołnierski, znajduje się tuż obok kaplicy, po prawej stronie.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 220 w Kleciach

Wróć do spisu obiektów