Cerkiew greckokatolicka pw.św. Kosmy i Damiana

Pośrodku wioski stoi drewniana, zbudowana w latach 1924 -1926 na miejscu poprzedniej zbudowanej w 1854 r., a spalonej względnie zniszczonej ogniem artylerii podczas toczonych tu walk w czasie l wojny światowej.
Zimą 1914-15 roku Rosjanie próbowali przebić się przez Karpaty na Nizinę Węgierską.
Wyglądem zewnętrznym przypomina (mimo, iż jest trochę większa) drewnianą prawosławną cerkiew z Bartnego. W związku z tym, iż była budowana w okresie nadziei na odrodzenie i poszukiwań narodowego stylu ukraińskiego, inspiracją twórczą architekta mogła być zarówno architektura rosyjska, bizantyjska, jak i inna. O jej bizantyjskości mają może świadczyć tambury. Wygląd zewnętrzny wykazuje pewne podobieństwo do cerkwi z Krościenka k. Ustrzyk Dolnych (1799 r.) oraz do nieistniejącej od 1953 roku cerkwi w Jabłonkach.
Obecnie użytkowana przez kościół rzymsko-katolicki.

Zrąb cerkwi na solidnym, kamiennym cokole. Fundamenty o wydłużonym rzucie nakryte zostały blaszanym fartuchem, ściany oszalowano deskami. Półkoliście zakończone okna usytuowane zostały identycznie z obu stron w nawie i prezbiterium. W prezbiterium z tyłu małe dodatkowe okrągłe okienko. Dachy kryte blachą, z tamburami, z których największy nad nawą nakryty jest półkolistą kopułą, nad którą pozorna latarnia nakryta cebulastym hełmem. Nad prezbiterium i babińcem mniejsze tambury nakryte ośmiopolowymi daszkami z cebulastymi hełmami (cebulaste makownice). Krzyże kute, prawosławne. Kształt kopuł i hełmów wykazuje podobieństwo do zwieńczających sobór Sofijski w Kijowie.
Wewnątrz, w nawie głównej, trzyczęściowe balkony dla chóru.
Z dawnego wyposażenia zachował się jedynie ołtarz z tabernakulum ozdobionym malowidłami Ukrzyżowanego i Złożenia do Grobu. W podstawie ołtarza Ostatnia Wieczerza, Ofiara Melchizedecha, Kain i Abel, Ofiara Abrahama.
Obok wieża dzwonnica, drewniana o podstawie ok. 5 m x 4 m. Całość wraz z cmentarzem z l wojny światowej otoczona drewnianym płotem.
Obecnie na przełomie lat 2009/2010 jest remontowana, dach kościoła kryty jest blachą miedzianą.

Galeria zdjęć Cerkiew greckokatolicka pw.św. Kosmy i Damiana

Wróć do spisu obiektów