Cmentarz wojenny nr 125 w Zagórzanach

Cmentarz wojenny nr 125 w Zagórzanach jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej . Obiekt projektował Anton Müller. Cmentarz znajduje się na północny zachód od parku i pałacu Skrzyńskich, na samo miejsce można dojechać.
Cmentarz zbudowano na wąskim, ze stromymi, kilkunastometrowymi skalnymi zboczami, cyplu wrzynającym się od północy, w dolinę potoku Moszczanka dopływu rzeki Ropy. U podnóża wzniesienia zbudowali austriaccy inżynierowie niewielki mur oporowy chroniący skały przed osunięciem. Na cmentarz prowadzi trawersem, także zbudowana przez nich, umocniona betonowym krawężnikiem ścieżka. Na jej początku zachował się oryginalny słup informujący o cmentarzu. Brama wejściowa to kratownica z metalowych prętów, pomiędzy zbudowanymi z piaskowcowych bloków kolumnami. Znajduje się w dolnej części nekropolii. Cmentarz jest ogrodzony. Pomiędzy słupkami z kamiennych bloczków zamontowano betonowy, ażurowy płot. Na prawo od wejścia wmontowano w ogrodzenie, zbudowaną z betonu i kamienia, ławę.

Nekropolia to długi, wąski w formie prostokąta w dolnej części, a wokół pomnika przechodzący w kształt okręgu, obiekt. Głównym elementem cmentarza jest pomnik z ciosów kamiennych, w kształcie masywnego obelisku. Na jego czterech ścianach znajdują się wysokie krzyże kamienne.
Na pomniku brak jakichkolwiek inskrypcji. W ogrodzenie, wokół pomnika, wmontowano trzy kamienne ławy. Tylko na nagrobkach żołnierzy niemieckich zachowały się tabliczki imienne.
Po obydwu stronach, wzdłuż ogrodzenia pochowano 149 żołnierzy rosyjskich, przed pomnikiem 9 żołnierzy austriackich a wokół pomnika 32 żołnierzy niemieckich. Polegli w okresie: koniec 1914 roku do maja 1915, także podczas bitwy pod Gorlicami.
Groby są rozmieszczone regularnie wzdłuż głównej alei i wokół pomnika. Występują tu nagrobki w kształcie, umieszczonych na cokołach, betonowych stel z krzyżem maltańskim lub lotaryńskim na przedniej ścianie. Pod krzyżami znajdują się tablice inskrypcyjne.

W 9 grobach zbiorowych i 136 pojedynczych pochowano 9 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 32 z niemieckiej i 149 z rosyjskiej, ekshumowane z tymczasowej mogiły zlokalizowanej na obszarze ogrodu szkolnego. Niektóre elementy cmentarza należy niezwłocznie wyremontować.
Zdjęcia wykonałem 23 marca 2015 r.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 125 w Zagórzanach

Wróć do spisu obiektów