Cmentarz Wiejski - stary - Pstrążne

Stary łemkowski cmentarz w Pstrążnym znajduje się na zboczu pomiędzy drogą a potokiem, na którym grzebano zmarłych do czerwca 1947 roku tj. do momentu ,,Akcji Wisła". Cmentarz o powierzchni 0,08 ha (24 x 43 m), którego właścicielem jest Gmina Sękowa, ogrodzony jest żerdziami, od strony drogi drewniana brama.

Cmentarz zniszczony na którym znajduje się jeden nagrobek z 1890 roku NN. Na cokole z piaskowca umieszczony jest jednoramienny żeliwny krzyż z postacią ukrzyżowanego. Na licu cokołu wgłębna płycina na której znajduje się kielich z hostią, poniżej krzyż z datą 1890. Po bokach znajdują się płyciny z pełnym księżycem i z półksiężycem po lewej stronie. Żeliwny krzyż wieńczący nagrobek ażurowy o bogatej stylizowanej ornamentyce roślinnej z tarczą inskrypcyjną w formie prostokąta. Na cmentarzu znajduje się ponadto jeden duży 5 m centralny krzyż łaciński, oba obiekty zostały odnowione w 2014 r. przez prywatnego sponsora.

Cmentarz administracyjnie należy do Bodaków, tam też znajdowała się cerkiew. Pstrążne jest przysiółkiem do Bodaków.

Zdjęcia 1- 4 wykonałem 28.10.2006 r. - 5-8 - 01.07.2015 r. a 9-14 30.07.2015 r.

Galeria zdjęć Cmentarz Wiejski -  stary - Pstrążne

Wróć do spisu obiektów