Cmentarz wojenny nr 114 w Rzepienniku Strzyżewskim

Cmentarz wojenny nr 114 w Rzepienniku Strzyżewskim jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej, wybudowany na terenie jego okręgu IV Łużna wg. projektu Jana Szczepkowskiego.
Ten stosunkowo duży cmentarz jest kwaterą wojenną na cmentarzu parafialnym. Ma kształt prostokąta. Jest ogrodzony dzięki betonowym słupkom, połączonych ze sobą parą żelaznych rur, jedynie w narożach cmentarza wybudowano fragmenty muru. I tam też znajdują się kamienne ławeczki. Na jego obszar prowadzą dwa wejścia. Jedna bramka od strony jaru- wejście po kilkunastu zawijanych schodkach, a drugie od cmentarza parafialnego. Obecnie w dwóch górnych rogach cmentarza od głównej alejki usunięto część ogrodzenia, aby zrobić miejsce na kontenery ze śmieciami!!. Brak jest też bramek wejściowych, pozostały tylko puste miejsca.Na środku cmentarza znajduje się główny element kwatery, stanowi wysoki obelisk z kamienia ciosanego na trójstopniowej betonowej podstawie. We wnęce na frontowej ścianie obelisku umieszczony jest betonowy krzyż łaciński.

Na polu grobowym znajdują się nagrobki wzdłuż linii promienistych. Przed pomnikiem centralnym stoi rząd nagrobków oficerskich, wszyscy czterej w stopniu porucznika z armii austriackiej. Te mogiły to betonowe cokoliki, a na nich krzyże żeliwne, z glorią na skrzyżowaniu ramion. Pozostałe mogiły to proste betonowe stele z krzyżami na froncie, niefortunnie pomalowane na biało. Brak jakichkolwiek jest tabliczek imiennych.

W 7 grobach zbiorowych i w 132 pojedynczych pochowano 148 żołnierzy w tym: 18 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 129 z armii rosyjskiej i jednego o nieustalonej przynależności armijnej. Znane są nazwiska 57 pochowanych. Żołnierze polegli w grudniu 1914 r i w kwietniu 1915 r.
Cmentarz na ogół zadbany, choć wymaga drobnych napraw - zamontowanie podwójnych rur w ogrodzeniu, które zostało wcześniej zdemontowane.

Zdjęcia pochodzą z lat 2007 - 2014, ostatnie od nr 33 do 44 wykonałem 10.04.2015 r.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 114 w Rzepienniku Strzyżewskim

Wróć do spisu obiektów