Cmentarz wojenny nr 130 B w Grybowie

Cmentarz izraelicki w Grybowie – kirkut mieści się na zalesionym pagórku na zachód od Rynku.
Na cmentarzu znajduje się kwatera, (cmentarz nr. 130 b ) która zlokalizowana jest w zachodniej części kirkutu. Pochowano tu 7 żołnierzy austro - węgierskich wyznania mojżeszowego. Jest częścią austriackiego cmentarza wojennego nr 130 a z okresu I wojny światowej.

Na wydzielonej kwaterze wojskowej początkowo znajdowało się siedem grobów pojedynczych, obecnie pozostało 5 macew, z czego dwie zachowane w stanie dobrym, z niewidocznymi napisami. Wykaz pochowanych jest niekompletny - brak pełnych danych dotyczących pochowanych w grobach nr 5 i 6. Pozostałych pięciu znamy z imienia i nazwiska, stopnia, przynależności do jed. woj. i daty śmierci. Macewy są betonowe, prefabrykowane, typowe dla pochówków żydowskich - na dole umieszczono owalne tabliczki imienne, na górze wykuto gwiazdę Dawida. Nagrobki zaprojektował niemiecki architekt i inżynier Hans Mayr.

Cmentarz na dzień dzisiejszy (maj 2020) jest odchwaszczony, powycinano samosiejki, wykonano alejki, odtworzono dwa groby masowe rozstrzelanych tu żydów z okolic Grybowa i wykonano miejsce pamięci tych zamordowanych z czteroma tablicami imiennymi. Cmentarz posiada nowe solidne ogrodzenie z piękną bramą wejściową, która jest otwarta dla zwiedzających tą nekropolię. Nie zauważyłem żadnych śladów dewastacji a miłym i niespodziewanym akcentem było złożenie świeżych kwiatów przez mieszkankę Grybowa, pod tablicą pamiątkową pomordowanych żydów. Oby inni mieszkańcy na których to cmentarzach spoczywają cywile i żołnierze wyznania mojżeszowego, poszli w ślady nie znanej mi mieszkanki Grybowa - dziękuję!

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 130 B w Grybowie

Wróć do spisu obiektów