Cmentarz wojenny nr 130 A w Grybowie

Cmentarz wojenny nr 130 w Grybowie dzieli się na 2 cmentarze: 130 a w obrębie cmentarza parafialnego i 130 b w obrębie cmentarza żydowskiego. Pochodzi z okresu I wojny światowej. Na cmentarzu 130a w 107 grobach pojedynczych i 61 zbiorowych, pochowano 728 żołnierzy w tym: 650 żołnierzy austro-węgierskich, 51 żołnierzy niemieckich, 27 żołnierzy rosyjskich oraz 8 nieznanego pochodzenia. Aż 429 żołnierzy zostało zidentyfikowanych. Cmentarz zlokalizowany jest w obrębie cmentarza parafialnego, ogrodzony jest z dwóch stron murem kamiennym, pozostała część to kamienne słupy pomiędzy którymi przebiegają podwójne metalowe rury. Wejście na cmentarz prowadzi bramka z dwoma pylonami, zwieńczona kamiennymi kulami. W pobliżu stoi wysoki 6 m betonowy krzyż z tablicą pamiątkową w j. polskim i niemieckim:

CMENTARZ I WOJNY NR 130 A
GRYBÓW
TUTAJ SPOCZYWAJĄ W POKOJU
721 ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W LATACH 1914 – 15
Z C.K. ARMII AUSTRO – WĘGIERSKIEJ – 643
Z ARMII NIEMIECKIEJ - 51
Z ARMII ROSYJSKIEJ - 27
CMENTARZ ZBUDOWANO W LATACH 1917 – 18
PROJEKTOWAŁ HANS MAYER – 1916
REMONT 1997 – 98

Dane dotyczą całego cmentarza, wraz z częścią B.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 130 A w Grybowie

Wróć do spisu obiektów