Cmentarz wojenny nr 345 w Muszynie

Cmentarz wojenny nr 345 w Muszynie jest zabytkowym cmentarz z I wojny światowej. Zaprojektowany przez austriackiego architekta Gustawa Ludwiga jako kwatera wojskowa na cmentarzu parafialnym. W 1 grobie zbiorowym i 14 pojedynczych pochowano na nim 22 żołnierzy austro-węgierskich w tym 14 znanych i 8 nieznanych, poległych w listopadzie i grudniu 1914 r. bądź zmarłych w miejscowym lazarecie.

Mogiła ogrodzona jest kamiennymi słupami, nakrytymi czterospadową nakrywą oraz kutymi balustradami. Główny element urządzenia mogiły stanowi zakończona dwuspadowo kamienna ściana pomnikowa. Przed ścianą znajduje się kamienny krzyż z nałożonym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem z motywem miecza i wieńca laurowego. Pod krzyżem umieszczona jest stojąca marmurowa tablica inskrypcyjna, na niej napis:

„ES MUSSTE NACHT / IN DIESEN AUGEN WERDEN / DAMIT EIN NEUER TAG / FÜR EUCH ERSCHEINE”,
co oznacza: „Oczy nasze nocą zaszły, aby w waszych nowy dzień zaświtał”.

Po obu stronach marmurowej tablicy inskrypcyjnej umieszczono dodatkowe tablice mniejszego formatu z czarnego marmuru. Na tablicy prawej znalazło się polskie tłumaczenie inskrypcji niemieckiej, na tablicy lewej napis: „ŻOŁNIERZE POLEGLI / W OKOLICY MUSZYNY / W GRUDNIU 1914 R. / MADRYGA DAMIAN / KUZACH FEDKO / BILIŃSKI JAN / oraz 4 NIEZNANYCH”.
Od strony zachodniej, frontowej ogrodzenie stanowią kamienne (w narożach) i betonowe słupki, pierwotnie połączone zdwojonymi barierami z żelaznych rur a obecnie kutym żelaznym płotem. Podczas remontu skrzydła boczne skrócono zmniejszając obszar cmentarza o ok. 40 m kw. W narożach mogiły zachowały się słupki z oznaczeniami geodezji wojskowej w formie liter HV. Cmentarz jest w dobrym stanie.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 345 w Muszynie

Wróć do spisu obiektów