Cmentarz wojenny nr 71 w Łosiu

Cmentarz wojenny nr 71 w Łosiu jest cmentarzem z I wojny światowej, położony w obrębie cmentarza parafialnego. Wybudowany został według projektu niemieckiego architekta Hansa Mayra.

Kwatera wojskowa zachowana jest w bardzo dobrym stanie. Założona jest na planie kwadratu i otoczona kamiennym murem od strony północnej i wschodniej, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami połączonymi drewnianą balustradą. Wejście zamyka drewniana bramka wsparta na kamiennych słupach, mająca trójkątnie zwieńczoną furtkę. Kwatera zajmuje powierzchnię około 207 m².

Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż centralny z półkolistym, blaszanym daszkiem zdobiony ząbkowaniem, ustawiony przy północnej części ogrodzenia, na wprost wejścia. Groby są ułożone w 6 regularnych rzędach. Występują tu nagrobki w formie żeliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion oraz żeliwnych krzyży lotaryńskich z wieńcem dębowym na betonowych cokołach.

Na cmentarzu znajduje się 57 grobów pojedynczych oraz 5 zbiorowych.
Pochowano w nich 69 żołnierzy poległych w 1914 oraz do maja 1915 roku, nie zidentyfikowano jednej osoby.
Spoczywa 61 Austriaków z 1 IR, 9 IR, 18 IR, 19 IR, 21 IR, 24 IR, 28 IR, 36 IR, 38 IR, 47 IR, 56 IR, 85 IR, 87 IR, 98 IR, 2 HIR, 3 HIR, 4 HIR, 10 LIR, 11 LIR, 26 LIR, 33 LIR, 36 LIR, 2 Pułk Ułanów Austro-Węgier i 8 Rosjan z m.in. 244 Krasnostawskiego Pułku Piechoty, 296 Griazowieckiego Pułku Piechoty

Roman Frodyma podaje, że przed wejściem do cmentarza znajdowały się mogiły żołnierzy zmarłych na cholerę. Obecnie mogiły te są zatarte, trudne do zlokalizowania.

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 71 w Łosiu</strong>

Wróć do spisu obiektów