Cmentarz wojenny nr 95 w Stróżówce

Cmentarz wojenny nr 95 w Stróżówce jest żołnierskim miejscem pochówku z czasów I wojny światowej, zlokalizowany w przysiółku Garbacz, przy drodze wojewódzkiej nr 977.

Na cmentarzu o powierzchni 247 m2 pochowanych jest: 32 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 43 żołnierzy armii niemieckiej i 18 żołnierzy armii rosyjskiej. Spośród 93 żołnierzy, 54 znanych jest z nazwiska, imienia, jednostki wojskowej i daty śmierci. ¾ zginęła 2 maja 1915 r. pozostali polegli w tzw. bitwie wielkanocnej 18.03.1915 r.

Cmentarz założono na planie prostokąta, zaprojektował Hans Mayr. Od przodu ogrodzony jest niskim płotem żelaznych sztachet z bramą wejściową. Z pozostałych stron otoczony murem kamiennym. Fragment muru na wprost wejścia stanowi ściana pomnikowa o kształcie trójkąta z wnęką po tablicy inskrypcyjnej i z górującym nad nią betonowym krzyżem.

Na cmentarzu znajduje się 14 mogił zbiorowych i 2 pojedyncze.
Rozmieszczone są one w dwóch równoległych rzędach. Groby mają formę:
- żeliwnych krzyży z tarczą na skrzyżowaniu ramion
- żeliwnych krzyży lotaryńskich z wieńcem laurowym
- betonowych, zakończonych trójkątnie stel z żeliwną tablicą imienną.
Cmentarz zadbany, w świetnym stanie technicznym. Pola grobowe zatarły się. Obsadzony jest dębami.

Zdjęcia wykonałem w latach 04.11.2008 r. do 05.11.2017 r.

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 95 w Stróżówce</strong>

Wróć do spisu obiektów