Cmentarz wojenny nr 200 w Tarnowie – Chyszów

Cmentarz wojenny nr 200 w Tarnowie – Chyszów jest zabytkowy cmentarzem z I wojny światowej. Nekropolię zaprojektował Anton Müller.
Znajduje się w Tarnowie przy ulicach Łukasiewicza i Chyszowskiej, na zachód od centrum miasta. Powstał na planie prostokąta o bokach ok. 90 m x 84 m. – 7. 452 m2
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennymi oraz betonowymi słupami, połączonymi parami metalowych poręczy. Wejście znajduje się od strony południowej. Ujęte jest w zwieńczone kulami, masywne kamienne słupy z krótkimi odcinkami muru, i zamykane dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych ram. Główny element cmentarza stanowi nieukończone założenie pomnikowe w linii północnego ogrodzenia z wysokim, betonowym krzyżem z metalowymi dekoracjami. Obszar cmentarza podzielony jest na cztery kwatery. Kompozycję cmentarza uzupełniają drzewa posadzone wzdłuż alejek oraz ogrodzenia drzewa.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– betonowych stel, zwieńczonych krzyżami łacińskimi lub lotaryńskimi z metalowych prętów,
– betonowych stel, zwieńczonych żeliwnymi krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego,
– zakończonych czterospadowo kamienno-betonowych postumentów.

Na betonowych stelach umieszczone są prostokątne tablice z informacjami o pochowanych. We wnękach kamienno-betonowych postumentów wmurowane są metalowe tablice z informacjami pochowanych.

W okresie I wojny światowej pochowano tu 512 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 47 z armii niemieckiej, 754 z armii rosyjskiej, 4 jeńców z armii serbskiej oraz 6 jeńców z armii włoskiej. Po 31 października 1918 r. pochowano tu 22 żołnierzy byłej armii austro-węgierskiej, 3 z armii włoskiej, 233 z Wojska Polskiego, 25 żołnierzy rosyjskich (jeńców z Armii Czerwonej, internowanych z korpusu generała Nikołaja Bredowa i prawdopodobnie jeńców z armii carskiej), 8 z armii ukraińskiej oraz 5 osób o nieustalonej przynależności armijnej. Znane są nazwiska 597 pochowanych. Na fotografiach z Narodowego Archiwum Cyfrowego (sygn. 2-4419, 2-4420) widoczny jest ponadto grób żołnierza niemieckiego z września 1939 r.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 200 w Tarnowie – Chyszów

Wróć do spisu obiektów