Cmentarz wojenny nr 193 w Lubczy Szczepanowskiej (Dąbrówka Szczepanowska)

Cmentarz wojenny nr 193 w Lubczy Szczepanowskiej (Dąbrówka Szczepanowska) jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Zaprojektowany przez Heinricha Scholza
Kwatera austro-węgierska założona jest na planie wydłużonego prostokąta z kwadratowym aneksem od strony północnej i ogrodzona betonowymi słupami, połączonymi drewnianym płotem z motywami krzyża łacińskiego. Główny element kwatery stanowi drewniany krzyż, osadzony na stopniowanym postumencie z kamiennych ciosów. W płycinie frontowej ściany postumentu umieszczona jest tablica z napisem w języku niemieckim:
„ERLOSCHEN SIND UNSERE NAMEN, ABER UNSERE TATEN LEUCHTEN”.
W tłumaczeniu na język polski:
Zgasły nasze nazwiska. Ale nasze czyny jaśnieją.
W kwaterze znajdują się nagrobki w formie żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”, osadzonych na betonowych, zwężających się ku górze postumentach, na których umieszczone są żeliwne tablice z informacjami o pochowanych.

Na wprost wejścia do kwatery znajduje się wysoki, masywny obelisk, umieszczony na stopniowanej podstawie. We wnękach w ścianach pomnika umieszczone są cztery tablice inskrypcyjne w języku niemieckim o treści :

– „AM 18. und 19. FEBRUAR 1915 BLUTETEN HIER FÜR VATERLAND DAS K.U.K. TIROLER KAISER JÄGER REGIMENT No. 2 UND DIE K.u.K. INF.REG. No. 14 u 59”
– „HELDEN STÜRMTEN DIESEN HÖHE DIE HELDEN VERTEIDIGTEN/ UNSTERBLICHER RUHM KRÖNT DIE SIEGER”
– „DIE K.U.K. TIROLER KAISER JÄGER REGIMENT No. 3 u 4 DURCHBRACHEN HIER AM 2 u 3 MAI IN UNWIDERSTEHLICHEM ANLAUF DIE RUSSISCHEN STELLUNGEN”
– „ZUM GEDÄCHTNIS DER SIEGREICHEN KÄMPFE UM DIE BEFREIUNG GALIZIENS AUS FEINDLICHER GEWALT”

(tłum.):
"18 i 19 lutego 1915 roku krwawiły tutaj za swoja ojczyznę c. i k. 2 Tyrolski Cesarski Pułk Strzelców i c. i k. 14 i 59 Pułk Piechoty"
"Bohaterowie szturmowali to wzgórze bronione przez bohaterów; nieśmiertelna sława wieńczy zwycięzców"
"c. i k. 4 Tyrolski Cesarski Pułk Strzelców przełamał tutaj 2 do 3 maja 1915 r. w niepowstrzymanym natarciu rosyjskie umocnienia"
"Dla upamiętnienia zwycięskich walk o wyzwolenie Galicji z wrogiej przemocy"

Kwatera rosyjska założona jest na planie prostokąta o wyciętych narożach od strony południowo-wschodniej i północno wschodniej. Znajduje się około 100 metrów na północny wschód od głównego pomnika. Główny element stanowi drewniany krzyż lotaryński, osadzony na stopniowanym postumencie z kamiennych ciosów. Na ścianie cokołu umieszczona jest tablica z napisem w języku niemieckim:

„GLEICHE HEIMAT RUFT NACH ALLEN TOTEN”.
W tłumaczeniu na język polski :
,,Wspólna ojczyzna wzywa wszystkich poległych".

W kwaterze znajdują nagrobki w formie metalowych krzyży lotaryńskich, osadzonych na betonowych stelach z żeliwnymi tabliczkami imiennymi.
W 92 grobach masowych i 73 pojedynczych pochowano tu 359 cesarsko-królewskich żołnierzy i 235 z armii rosyjskiej, poległych w 1915 r. Znane są nazwiska 340 pochowanych.
Cmentarz został założony na pobojowisku, wśród lejów po pociskach. Uzupełnieniem założenia cmentarnego są odtworzone okopy. Pierwotnie ogrodzone było całe założenie cmentarne, na którego teren prowadziła ujęta w dwa kamienne słupy brama.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 193 w Lubczy Szczepanowskiej (Dąbrówka Szczepanowska)

Wróć do spisu obiektów