Cmentarz wojenny nr 186 w Lichwinie

Cmentarz wojenny nr 186 w Lichwinie jest cmentarzem z I wojny światowej znajdujący się we wsi Lichwin w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Pleśna.
Cmentarz znajduje się w lesie na południowo-wschodnim grzbiecie wzniesienia Wał, po prawej stronie drogi z Gromnika przez Wał do Lichwina. Z drogi tej jednak jest niewidoczny. Prowadzi do niego nieoznakowana droga leśna mająca swój początek przy tej szosie, na przełęczy powyżej gospodarstwa agroturystycznego „Chata pod Wałem”. Czas przejścia ok. 5 min. Jeszcze bliżej jest od zielonego szlaku turystycznego z Gromnika na Wał, jednak ze szlaku tego cmentarz jest niewidoczny i nie prowadzi do niego żadna ścieżka. Obecnie (2016 r.) cmentarz jest trudny do odszukania, jednak gmina Pleśna ma w planie oznakowanie tras do wszystkich atrakcji turystycznych na swoim terenie, oraz wykonanie infrastruktury turystycznej.

Zajmuje powierzchnię 917 m2, a zaprojektował go Heinrich Scholz. Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony drewnianym sztachetowym płotem, ujętym w kamienne słupy.Cmentarz znajduje się na umiarkowanie nachylonym na południe stoku. Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż z ząbkowaną glorią na skrzyżowaniu ramion, osadzony na zwężającym się ku górze postumencie z kamiennych bloczków.

Groby żołnierzy rozmieszczono w rzędach prostopadłych do dłuższej osi cmentarza. Znajdują się na nich drewniane krzyże zwieńczone podobnymi jak na krzyżu głównym gloriami z ząbkowanej blachy. Na skrzyżowaniu ramion krzyży umieszczono emaliowane tabliczki z nazwiskami żołnierzy. Dla jedynego żołnierza rosyjskiego wykonano odmienny, krzyż lotaryński i bez blachy.

Cmentarz został zaprojektowany w ten sposób, ze składa się z dwóch kwater przedzielonych drogą. Na obydwu jej końcach, po bokach cmentarza znajdują się furtki wejściowe.
W ośmiu grobach zbiorowych i 47 pojedynczych pochowano tu 104 żołnierzy austro-węgierskich i jednego żołnierza rosyjskiego. Znane są nazwiska 81 pochowanych.
Austriacy wykonali cmentarze solidnie, jednak z czasem ulegały one w naturalny sposób niszczeniu przez czynniki pogody i roślinność. Przez długi czas po wojnie cmentarzami z I wojny światowej nie opiekowano się. Dopiero ostatnio zaczęto o niego dbać. Władze gminy Pleśna dokonały kapitalnego remontu, po którym wygląda on jednak nieco inaczej, niż pierwotnie. Mogiły ziemne zrównano, co ułatwia pielęgnację terenu. Zwiększono liczbę krzyży, co potęguje wrażenie. Wszystkie krzyże wykonano na nowo i ich kształt odbiega od pierwowzoru. Na nowo także wykonano drewniany plot sztachetkowy. Ogólnie po remoncie cmentarz wygląda dobrze, z wyjątkiem drewnianego płotu, który na niektórych odcinkach został obalony.