Cmentarz wojenny nr 87 w Gorlicach (Nowodwór)

Cmentarz wojenny nr 87 w Gorlicach (Nowodwór) jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej. Zaprojektowany przez austriackiego architekta Hansa Mayra.
Zbudowany został na planie symetrycznego wieloboku przypominającego krzyż. Znajduje się na niewielkim pagórku przy ul. Łokietka, do którego prowadzą schody. Otoczony jest betonowym murem, do wnętrza cmentarza prowadzi dwuskrzydłowa furtka z żelaznych prętów, która umieszczona jest w bramie złożonej z dwóch prostopadłościennych słupów nakrytych betonową płytą. Po obu stronach bramki w zagłębieniu muru umieszczono tablice żeliwne z nazwiskami poległych. W dwóch narożnikach cmentarza rosną potężne dęby, które tak się rozrosły że obecnie znajdują się w specjalnych klatkach z kutej stali. One to w dużej mierze naruszyły ogrodzenie cmentarne.

Głównym elementem cmentarza jest kopiec ziemny wzmocniony kamieniami oraz krzyż łaciński. Mogiły ziemne mają układ rzędowy, symetryczny. Zwrócone są ku głównej alei łączącej kopiec z bramą. Występują tu trzy rodzaje nagrobków: krzyże łacińskie wykonane ze stali i umieszczone na betonowym postumencie, krzyże żeliwne z rozszerzoną podstawą na betonowym postumencie oraz niskie stele z betonu z żeliwną tablicą pamiątkową.

Na cmentarzu znajduje się 7 grobów pojedynczych, 32 rzędowe i 12 zbiorowych. Pochowano tu 204 żołnierzy w tym: 81 z armii austro-węgierskiej, 57 niemieckiej i 66 rosyjskiej, spośród których zidentyfikowano jedynie 98.

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 87 w Gorlicach (Nowodwór)</strong>

Wróć do spisu obiektów