Cmentarz wojenny nr 90 w Gorlicach

Z 5 steli nagrobnych na dzień dzisiejszy (grudzień 2014 r.) zachowały się tylko dwie żołnierzy armii austro - węgierskiej wyznania mojżeszowego. Są to stele grobu nr 1 i 3 lub nr 2 i 4 - pomiędzy tymi dwoma była jeszcze jedna oraz jedna powyżej lub poniżej tych dwóch istniejących - patrz plan. Stela 2 żołnierzy rosyjskich znajdowała się 20 m poniżej.

Cmentarz wojenny nr 90 w Gorlicach znajdował się na miejscowym kirkucie i jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej. Zaprojektowany przez nieznanego architekta jako kwatera wojskowa na starym cmentarzu żydowskim. Pochowano na nim 4 żołnierzy austro-węgierskich i 2 rosyjskich wyznania mojżeszowego, w 4 grobach pojedynczych a w jednym pochowano dwóch żołnierzy rosyjskich. Jeden żołnierz rosyjski został zidentyfikowany – piechur Marko Ledermann grób nr 5. Groby były w dwóch miejscach - osobno Rosjanie i nieco wyżej Austriacy (zobacz plan)

Cmentarz praktycznie został zlikwidowany przez Niemców w okresie II wojny światowej. Macewy zostały wykorzystane do budowy chodników i umocnień potoku Stróżowianka. Z części odnalezionych płyt nagrobnych ustawiono przed cmentarzem pomnik ofiar nazizmu. Na dzień dzisiejszy XII 2014 r. – zachowały się dwie macewy żołnierskie, które znajdują się w pobliżu ohelu. Macewy są betonowe, typowe dla pochówków żydowskich w tym okręgu, z miejscem u dołu na owalna tabliczkę imienną i gwiazdą Dawida wykutą w górnej części. Napis na macewie jest obecnie nieczytelny.

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 90 w Gorlicach</strong>

Wróć do spisu obiektów