Cmentarz wojenny nr 370 w Jordanowie

Cmentarz wojenny nr 370 w Jordanowie z I wojny światowej, nie zachował się do dnia dzisiejszego.
Zaprojektowany przez nieznanego architekta jako kwatera wojskowa na cmentarzu parafialnym. Pochowano żołnierzy rosyjskich w 3 grobach pojedynczych, którzy zginęli 8 maja 1915 r. Podobno pochowano też jednego żołnierza austro-węgierskiego o nazwisku Michał Durek, który zmarł 27 maja 1915 r. Cmentarz został zlikwidowany po II wojnie światowej.
Wykaz poległych i plan – nie zachowały się.