Cmentarz wojenny nr 84 w Bednarce

Cmentarz wojenny nr 84 w Bednarce jest cmentarzem z I wojny światowej znajdujący się we wsi Bednarka w powiecie gorlickim, w gminie Lipinki, zaprojektowany przez Hansa Mayra. Jeden z ponad 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie.

Obiekt znajduje się na terenie cmentarza wiejskiego jako wydzielona kwatera, położona w jego najwyższej części. Na planie prostokąta zajmuje powierzchnię około 122 m², otoczony ogrodzeniem ze słupków betonowych połączonych podwójnymi rurami gazowymi. Wejście znajduje się od strony południowej. Zamykane jest zakończoną trójkątnie, jednoskrzydłową furtką z drewnianych sztachet. Cmentarz został wyremontowany w okresie międzywojennym, kiedy to nadano mu obecny wygląd, oraz w okresie powojennym. Ze zdjęć archiwalnych wynika iż pierwotnie posiadał całkowicie inny wystrój. Nie jest jasne kiedy i w jakich okolicznościach dokonano zmian.

Zachowały się nagrobki z oryginalnymi tablicami emaliowanymi i nazwiskami części z pochowanych. Elementem centralnym jest duży typowy krzyż żeliwny - pierwotnie był to duży drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem, również oryginalne ogrodzenie było w całości zrobione z drewna.

Na cmentarzu w 7 mogiłach zbiorowych oraz w 4 grobach pojedynczych pochowano 27 żołnierzy poległych na początku maja 1915 roku. Pochowano na nim 14 żołnierzy armii rosyjskiej i 13 niemieckiej m.in. z 46 Pruskiego PP, 22 rezerwowego pruskiego PP, 3 Bawarski Pułk Piechoty im. Księcia Bawarii Karola i 13 Bawarski Pułk Piechoty im. Cesarza Austrii Franciszka Józefa I. Wszyscy pochowani żołnierze armii niemieckiej są znani z nazwiska, stopnia, przynależności wojskowej i daty śmierci.

Występują tu trzy rodzaje krzyży:

– 1 żeliwny ażurowy krzyż ze stylizowanym mieczem, krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion, literą W, datą „1914”
– 6 małych żeliwnych krzyży maltańskich z wieńcem dębowym, literą W, datą „1914”
– 2 żelazne krzyże lotaryńskie o rozszerzonych zakończeniach ramion na niskich cokołach
Nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego na wszystkich krzyżach łacińskich znajduje się data 1914, skoro wszyscy żołnierze polegli w maju 1915 r. ! Być może zaszła pomyłka w trakcie budowy cmentarza w 1916 r.

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 84 w Bednarce</strong>

Wróć do spisu obiektów