Cmentarz wojenny nr 353 w Tęgoborzy

Cmentarz wojenny nr 353 w Tęgoborzy jest cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Cmentarz wojenny w Tęgoborzy znajduje się na cmentarzu parafialnym i stanowi odrębną kwaterę w jego północno-zachodnim rogu, nad Jeziorem Rożnowskim, zaledwie 50 m od brzegów jeziora. Cmentarzyk zaprojektował Gustaw Ludwig

Jest to niewielki cmentarz o wymiarach 7x6 m na planie kwadratu, otoczony murkiem wykonanym z prostych betonowych słupków połączonych żelaznymi rurami. Wejście przez niewielką, żelazną furtkę. Na środku kwatery znajduje się duży betonowy krzyż typu austriackiego (jednoramienny), na czołowej stronie którego zamontowano żeliwny, ażurowy krzyż, również typu austriackiego. Obok niego na murawie 5 niewielkich betonowych stel. Na dwóch z nich umieszczono niewielkie żeliwne krzyże austriackie i blaszane tabliczki z nazwiskami żołnierzy austriackich, na trzech podobne tabliczki i krzyże rosyjskie (dwuramienne). Cmentarz jest odnowiony i pielęgnowany. Na zewnątrz cmentarza, przy jego ogrodzeniu zamontowana jest tabliczka informacyjna. Zamieszczony na niej opis podaje, że pierwotnie cmentarz zwrócony był w inną stronę, ku starej drodze. Po zaprzestaniu jej użytkowania stele i krzyż obrócono w kierunku nowej alei cmentarnej. Remont cmentarza przeprowadził w 2012 r. Urząd Gminy w Łososinie Dolnej przy współudziale środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

W jednej mogile zbiorowej i w czterech pojedynczych pochowano tu dwóch żołnierzy z armii austro-węgierskiej znanych z nazwiska (są one umieszczone na tabliczkach) oraz 4 niezidentyfikowanych żołnierzy rosyjskich (napisy na ich tabliczkach: 2 Russiche Krieger, 1 Russiche Krieger)

W tym rejonie front przechodził tędy dwukrotnie. W listopadzie 1914 wojska rosyjskie gen. Aleksieja Brusiłowa zajęły całe te tereny, nacierając na południe, w stronę Karpat. 7 grudnia dowodzona przez generała Svetozara Boroevića 3 Armia austro-węgierska przeszła do ofensywy i 11 grudnia jej jednostki wypierając armię rosyjską dotarły na przedpola Nowego Sącza.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 353 w Tęgoborzy

Wróć do spisu obiektów