Cmentarz wojenny nr 73 w Szymbarku - Łęgi

Cmentarz wojenny nr 73 w Szymbarku (Łęgi) jest cmentarzem z I wojny światowej. Projektował Hans Mayr.
Położony jest 200 m na zachód od drogi krajowej Gorlice – Grybów w przysiółku Łęgi. Do cmentarza prowadzą znaki szlaku czarno-białego. Ponadto na dole przy drodze stoi austriacki betonowy słup z tablicą informacyjną. Cmentarz powstał w pobliżu szpitala polowego, zlokalizowanego w pobliżu majątku Kazimierza Groblewskiego. Założony jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczony betonowym murem. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym zadaszeniem, zdobiony ząbkowaniem. Występują tu nagrobki w formie żeliwnych krzyży łacińskich z tarczą na skrzyżowaniu ramion oraz żeliwnych krzyży z datą „1915” na betonowych cokołach.

Pierwotnie mogiły usytuowane były na czterech wyodrębnionych tarasach, oddzielonych od siebie i zabezpieczonych murkami z łamanego kamienia (obecnie tarasy są zatarte) W dolnej części cmentarza, na wprost wejścia, znajduje się mogiła trzech oficerów. Cmentarz z dwóch stron ogrodzony jest betonowym murem, z dwóch parkanem wykonanym z metalowych kształtowników, wspartym na zbudowanych z kamienia słupach. Pierwotnie od strony zagajnika granice cmentarza wyznaczał świerkowy żywopłot. W dolnej ogrodzenia znajduje się wejście z metalową bramką. Cmentarz w latach 70-tych był niemal całkowicie zniszczony. Obecny wygląd nie odzwierciedla w pełni pierwotnej wersji.

W 33 grobach pojedynczych i 2 zbiorowych pochowano 16 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 21 z niemieckiej. 33 żołnierzy znanych jest z nazwiska, z przynależności wojskowej oraz z daty śmierci.

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 73 w Szymbarku - Łęgi</strong>

Wróć do spisu obiektów