Cmentarz wojenny nr 75 w Szymbarku

Cmentarz nr 75 w Szymbarku znajduje się przy drodze Grybów – Gorlice, w pobliżu skrzyżowania z drogą do Bielanki. Projektował Hans Mayer. Zbudowany jest na planie nawiązującym do planu kaplicy z półkoliście zamkniętym prezbiterium i otoczony kamiennym murem. Poprzedzone schodami, ujęte między dwa kamienne słupy, wejście znajduje się od strony północnej. Centralnym elementem cmentarza jest wysoki krzyż stojący na tle rozłożystej lipy, (zarówno krzyż jak i lipa były tu już wcześniej od cmentarza)od niego prowadzi alejka. Groby są względem niej rozmieszczone symetrycznie w 4 rzędach. Występują tu nagrobki w formie żeliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion na niskich betonowych cokołach.

W 9 mogiłach zbiorowych i 11 pojedynczych pochowano 32 żołnierzy, w tym 28 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 4 z rosyjskiej. 14 żołnierzy znanych jest z nazwiska, imienia, z przynależności do jednostki wojskowej i daty śmierci.

W dolnej części cmentarza po prawej stronie od wejścia znajduje się nagrobek wykonany z głazu, z wygładzoną częścią czołową i wykutym napisem "L.Hauer", a po lewej stronie w części muru, znajduje się wykuty na jednym z kamieni napis ,, PWP1916 r ” (patrz galeria)

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 75 w Szymbarku</strong>

Wróć do spisu obiektów