Cmentarz wojenny nr 386 – Podgórze

Cmentarz wojenny nr 386 – Podgórze – austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie i znajdujący się na terenie jego okręgu XI Twierdza Kraków. Cmentarz znajduje się w prawobrzeżnej części Krakowa, w Podgórzu, na obszarze Dzielnicy XIII.

Jest to niewielka obecnie kwatera na nowym Cmentarzu podgórskim, znajduje się przy ulicy Wapiennej, wjazd od ulicy Wielickiej, po lewej stronie głównej alei (obecna kwatera nr XI). Do kwatery żołnierzy z I wojny należy iść główną aleją prowadzącą na wprost od bramy, cmentarz zobaczymy po lewej stronie mniej więcej w połowie długości głównej alejki. W pobliżu tej kwatery znajduje się również mogiła legionistów. U stóp pomnika zachowana jest kamienna - legionowa czapka.

Cmentarz projektował Hans Mayr, ale z jego oryginalnego projektu nie zachowało się prawie nic. W 1918 r. cmentarz przebudowano, groby skomasowano i zmniejszono jego obszar z 1000 m2 do zaledwie 380 m2. Pierwotnie znajdował się na nim pomnik centralny, w formie obelisku, otoczony u podstawy koroną cierniową z czterema żołnierskimi czapkami (w tym niemiecką pikelhaubą). W 1920 r. obelisk zastąpiono mogiłą 13 legionistów.

Obecny pomnik jest współczesny, pola grobowe splantowano i utworzono dwa tarasy. Nie jest znana liczba pochowanych na nim żołnierzy, w 1917 było tu 340 mogił i być może tylu żołnierzy tutaj spoczęło, znane są nazwiska 106 z nich.