Cmentarz wojenny nr 393 – Górka Kościelnicka

Cmentarz wojenny nr 393 – Górka Kościelnicka – austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie i znajdujący się na terenie jego okręgu XI Twierdza Kraków. Cmentarz zaprojektował Hans Mayr (projektant większości cmentarzy wojennych w Galicji). Znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa w Dzielnicy XVIII Nowa Huta, na obszarze dawnej wsi Górka Kościelnicka. Leży obok zabytkowego, drewnianego kościoła Wszystkich Świętych, po jego północno-zachodniej stronie.

Pochowano na nim 41 żołnierzy austro-węgierskich, w tym 27 znanych z nazwiska. Służyli oni w 5. i 66. pułkach piechoty, 1., 18. i 27. batalionach strzelców polowych, 14. pułku haubic polowych, 2. i 3. pułkach armat polowych. Polegli w dniach 17-20 listopada 1914 r.
Z samego cmentarza pozostała tylko ściana pomnikowa, flankowana po obu stronach pylonami, na których znajdują są wieńce i wnęki - obecnie puste. Na środku ściany pomnikowej znajduje się stylizowany drewniany krzyż z koroną cierniową w środku której znajduje się napis IHS. Bezpośrednio pod krzyżem znajduje się duży betonowy wieniec pośrodku, którego umiejscowiono rzeźbę czapki żołnierskiej. Stan cmentarza dobry - obiekt odnowiony, choć nie wiadomo czy teren cmentarza nie był kiedyś większy - obecnie ograniczony do opisanej ściany pomnikowej i niewielkiej rabaty z posadzonymi kwiatkami. U podnóża ściany znajduje się zbiorowa żołnierska mogiła. W okresie I wojny światowej w kościele i na plebanii założono szpital polowy a na terenie cmentarza przykościelnego założono Cmentarz Wojenny nr 393