Cmentarz wojenny nr 35 w Ołpinach

Cmentarz wojenny nr 35 w Ołpinach jest zabytkowym cmentarz z I wojny światowej, położony na cmentarzu żydowskim około 500 m od cmentarza nr 34 w Ołpinach.
Pochowano tu dwóch żołnierzy austro-węgierskich i czterech rosyjskich. Nagrobki zostały zdewastowane w czasie II wojny światowej. Nie zachowały się żadne nagrobki, a jedynie ich tkwiące w ziemi fragmenty. Obecnie teren cmentarza porastają drzewa i krzaki i nie jest ogrodzony. W wyniku zniszczeń z czasów II wojny światowej oraz w okresie po wyzwoleniu, przez wiele lat na cmentarzu nie było żadnych nagrobków. Wiele z nich zostało wykorzystanych przez okoliczną ludność do utwardzenia przejazdów, prac budowlanych itp.

Jesienią 2007 r. miejscowy historyk Michał Piotrowski odnalazł kilka macew. Kilka miesięcy później, dzięki pomocy urzędu gminy w Szerzynach, nagrobki zostały przewiezione na cmentarz. Z pośród 6 pochowanych żołnierzy tylko jeden - Abraham Klinghofer, żołnierz 33. stryjskiego pułku piechoty Landwehry - był zidentyfikowany imiennie. Nagrobki stanowiły macewy z piaskowca z inskrypcjami, prawdopodobnie zaprojektowane przez Johanna Jägera. Dziś wśród nielicznych odnalezionych macew bądź ich fragmentów na miejscu znajdują się trzy z pierwotnie sześciu nagrobków żołnierskich. Widnieje na nich gwiazda Dawida, inskrypcja w języku hebrajskim oraz niemieckim. Na jednej z nich: „żołnierz rosyjski Isaak Korgelow, poległ 7. maja 1915 r”. O tym żołnierzu źródła nie wspominają! Na drugim nagrobku wyraźny napis „EIN ÖST. UNG. KRIEGER” na trzecim ledwo czytelna ta sama treść.

Będąc 30 kwietnia 2015 r. na cmentarzu nr 35 w Ołpinach, zauważyłem brak trzech macew żołnierskich. Na zdjęciu widoczne są puste miejsca po nich. Dowiedziałem się ze parę dni przed moim przybyciem Urząd Gminy w Szerzynach oddał macewy do renowacji, które wkrótce wrócą na swoje miejsce. Po 5 latach odwiedziłem to miejsce, ale macew w dalszym ciągu nie ma!!

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 35 w Ołpinach</strong>

Wróć do spisu obiektów