Cmentarz wojenny nr 48 w Regetowie Wyżnym


Cmentarz wojenny nr 48 w Regietowie Wyżnym jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej. Zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča. Szlak dojściowy zaczyna się przed starym łemkowskim cmentarzem parafialnym, położony jest na stokach Jaworzynki powyżej szkółki leśnej, około 100 metrów od skraju lasu.

12 kamiennych słupów z gontowym daszkiem połączonych drewnianym parkanem. Drewniane krzyże nagrobne, krzyż centralny. Na tablicy na ścianie pomnikowej umieszczono napis: "Chwalcie Pana! Z cegiełek ciał naszych, co się tak nikłe zdawały, zbudował ojczyźnie pomnik zwycięstwa i chwały". Pochowano tu 210 żołnierzy, w tym 74 żołnierzy austro-węgierskich z 87 pułku piechoty i 3 pułku strzelców tyrolskich (T.K.J.R.3) i 136 rosyjskich. 35 znanych jest z nazwiska i imienia oraz z przynależności do jednostki wojskowej. Polegli w okresie bitwy wielkanocnej 1915.

20 września 2014 r., w Regietowie Wyżnym, na odnowionym cmentarzu z Wielkiej Wojny nr 48 odbyła się uroczystość poświęcenia nekropolii z udziałem przedstawicieli Austrii i Polski. Wydarzeniu towarzyszyły wystąpienia gości, modlitwa i złożenie wieńców.

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 48 w Regetowie Wyżnym</strong>

Wróć do spisu obiektów