Cmentarz wojenny nr 62 w Banicy (Krzywa)

Cmentarz wojenny nr 62 w Banicy jest zabytkowym cmentarz z I wojny światowej Banicy. Zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča. Jest to pamiątka ciężkich walk, prowadzonych w okolicy między styczniem a majem 1915 roku.
Cmentarz znajduje się w pobliżu stacji turystycznej, na obszarze dawnej wsi Banica, w kępie drzew na zachód od potoku.

Zbudowany został na planie prostokąta. Składa się z trzech tarasów połączonych kamiennymi schodami. Taras górny ogrodzony jest murem poligonalnym, środkowy i dolny – drewnianymi sztachetami umieszczonymi pomiędzy kamiennymi słupkami. Wejście znajduje się we wschodnim narożniku i jest zamknięte drewnianymi, jednoskrzydłowymi wrotami. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż łaciński z dwuspadowym daszkiem. Mogiły są ułożone w rzędach, po jednym na każdym tarasie. Nagrobki mają formę drewnianych krzyży z emaliowanymi tabliczkami na skrzyżowaniu ramion.

W roku 1993 cmentarz został zdewastowany podczas rekultywacji terenu. Zachowały się tylko fragmenty ogrodzenia.
W latach 2006 - 2008 odnowiono cmentarz poprzez ustawienie nowych krzyży nagrobnych, krzyża pomnikowego, wykonano kamienno - drewniane ogrodzenie oraz dwuskrzydłową, drewnianą furtkę. Nagrobki mają formę drewnianych krzyży z emaliowanymi tabliczkami na skrzyżowaniu ramion.

W 5 grobach zbiorowych i 14 pojedynczych pochowano tu 12 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 40 z rosyjskiej (głównie Kozaków) z których aż 15 znanych jest z nazwiska i przynależności do 1.Wołgskiego Pułku Kozaków (Kozaków terskich) i do 176.Perjewołczenskiego Pułku Piechoty.

*

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 62 w Banicy (Krzywa)</strong>

Wróć do spisu obiektów