Cmentarz wojenny nr 257 w Biskupicach Radłowskich

Cmentarz wojenny nr 257 w Biskupicach Radłowskich jest cmentarzem z I wojny światowej, zaprojektowany przez Johanna Watzala.
Cmentarz znajduje się w odległości paruset metrów od cmentarza nr 258. Oba obiekty znajdują się po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej 975.

Cmentarz położony jest wśród pól o powierzchni 866 m kw. w kształcie elipsy i i ogrodzony pełnym murem betonowym wysokości około metra przy którym rosną stare olchy. Wejście na cmentarz, metalowa brama znajduje się od zachodniej strony cmentarza, od strony Dunajca. Na terenie cmentarza znajdują się 4 mogiły zbiorowe, z czego dwie w centralnej części cmentarza, tworzą rozległy płaski kopiec, robiący wrażenie kurhanu. Na jego szczycie znajdują się 4 betonowe krzyże dwuramienne, robiące wrażenie jakby były zwrócone do siebie. Dodatkowo na każdym grobie zbiorowym ustawione są kamienne stele z napisem: "Nieznani żołnierze rosyjscy". W grobach pojedynczych pochowano 5 rosyjskich oficerów, na ich grobach znajdują się krzyże żeliwne.

W 3 grobach pojedynczych i 5 zbiorowych pochowano tu 206 żołnierzy armii rosyjskiej poległych 5 maja 1915 r. pochodzili m.in. z 17 Archangielskiego Pułku Piechoty